fredag 10 december 2010

Vad pratar du om Calle Vovov?

I min blogg skrev jag om att regeringen förlorat omröstningen i konstitutionsutskottet, där de rödgröna och sverigedemokraterna vill spara 670 miljoner på regeringskansliet. Kostnaderna för kansliet har stigit med 1,1 miljarder kronor de senaste 4 åren. Inför Sveriges ordförandeskap i EU fick man 300 miljoner extra för att göra ett bra jobb.
1,1 miljarder kronor torde innebära omkring 1 000 nya jobb. Neddragningar har gjorts på servicepersonal, vilket gör att den politiska stabspersonalen ökat ännu mer. Nu nöjde sig oppositionen sig med att vilja ha tillbaka de 300 extramiljonerna till statskassan. Detta får Calle Vovov att gå i taket och hota med att stänga svenska ambassader, trots att ökningen skett på hemmaplan.
Hur stor stab har nye "PR-ministern" Per Schlingmann fått till sitt förfogande? 24 statsråd, även om inte alla har ett eget departement, kräver också sin personal. Det är lite märkligt att ökningar i Stockholm skall drabba svenska ambassader. Men det är klart den politiska maskinen är viktig för att hålla oppositionen ifrån sig och lägga ut dimridåer. En annan viktig uppgift verkar vara att spela under täcket med amerikanska ambassaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.