torsdag 9 december 2010

Visst kunde Ny förhört Assange i England

Överåklagare Marianne Ny har hela tiden hävdat att det var omöjligt för henne att förhöra i Julian Assange i London. Detta verkar hon inte ha någon förankring för i lagen, så länge det enbart handlar om ett förhör, vilket ju NY påstår.
Så här säger Catrin Rudström på Internationella Åklagarkammaren:

Sverige hade kunnat begära förhör av Assange i England istället för ett överlämnande. Åklagarmyndighetens handbok "Internationell rättslig hjälp i brottmål" påpekar att lagen inte innehåller några särskilda regler om förhör utomlands under förundersökningen. Som utgångspunkt kräver dock förhör utomlands en formell ansökan om rättslig hjälp.
Varför begärde man inte förhör istället för att få Assange överlämnad?
- Det vet jag inte, säger Catrin Rudström. Men man kan ju inte lagföra någon utomlands. Vill man lagföra någon för brott begångna enligt svensk lag måste man få personen i fråga överlämnad hit.
InfoTorg
DN
Det är skönt att Malmöföretaget Flattr går emot giganter som PayPal, Visa och Mastercard och inte låter sig styras av påtryckningar från den amerikanska regeringen. Mitt PayPal konto är avslutat och jag borde även avsluta mitt Visa-konto, men bara ha kontanter känns inte bra. Förhoppningsvis faller man till föga för den allmänna opinionen. PayPal har nog redan märkt av protesterna, eftersom man beslutat lätta lite på restriktionerna mot Wikileaks.
GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.