tisdag 4 januari 2011

Receptfria läkemedel har ökat med 1 250 000 askar Alvedon


Innan apotekets avreglering 1 juli 2008 fanns det 980 apotek och 850 apoteksombud i landet. Nu finns det 1142 apotek och 6741 registrerade försäljningsställen. Det positiva med avregleringen är att en del orter som saknat apotek tidigare nu har fått det. "Bland annat Insjön, Älmsta, Rågsved och Hovsjö", skriver DN, men sanningen är väl att det bara är dessa fyra orter, inte "bland annat"? Å andra sidan hade väl detta varit något ägaren (staten) hade kunnat ålagt Apoteksbolaget innan avregleringen. Inom det närmaste året beräknas vi få ytterligare 200 apotek (SvD), (DN).
GP skriver om hur kunder får jaga läkemedel som inte finns i lager. 
De enskilda apoteken har haft svårt att hålla alla typer av läkemedel i lager vilket aldrig var ett problem när alla var statliga och kunde samarbeta.Det verkar inte som avregleringen medfört några prissänkningar, men det är förmodligen inte syftet heller. Allt skall säljas ut till vilket pris som helst. Det skall bli intressant att se vad som händer med Bilprovningen? I Finland steg priserna med cirka 200 procent!
 När det gäller läkemedel är det kanske mera antalet piller som säljs som är mest intressant. Detta beror bland annat på utgångna patent som öppar för billigare produkter.
"Försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek uppgår till över 475 milj kr, medan apotekens receptfria försäljning under första året med konkurrens uppgår till nästan 4 miljarder kr". Det skriver Apotekets Service AB i ett pressmeddelande. Då skall man ha i minnet att vart fjärde försäljningsställe inte rapporterat in sin försäljning, vilket man enligt lag måste göra. En trend är att andelen läkemedel som säljs utanför apoteken sakta ökat under 2010. Från 11 procent 1 kvartalet till 14 procent 3 kvartalet. Detta medförde att apotekens försäljning minskade något 3 kvartalet.
Konsumtionsökningen av receptfria läkemedel ligger alltså i storleksordningen 500 miljoner kronor, eller 1250000 askar Alvedon om man så vill. Läkemedel har därmed blivit en vara vilken som helst, även om det finns vissa restriktioner om att reklamen inte får utformas så den vänder sig barn
Detta är naturligtvis inte så konstigt, eftersom den ökade tillgängligheten följs upp av en allt aggressivare marknadsföring.
Den kommersiella förklaringen är att det ledande varumärket på smärtlindringsmarknaden är just paracetamol-preparatet Alvedon. Och inte oväntat blev det Alvedon som nu dominerar pr-strategierna för att öka efterfrågan och därmed försäljningen, trots varningarna.
Första steget var att läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline höjde priset kraftigt. Därefter körde reklamen igång med kvinnor och hundar i centrum. Redan har nya förpackningar tagits fram - ett känt knep för att nylansera gamla produkter. En annan är att ändra färgen på pillren.(SvD). De två länkarna är från SvD:s serie om avregleringens avigsidor ur ett medborgarperspektiv. Bland annat påvisas att just Alvedon blivit det vanligaste självmordspillret bland unga tjejer. Läsning rekommenderas!
Ytterligare 200 apotek! Var skall dessa etableras? Eller finns det ett tak även här? Åhléns har beslutat lägga ner sin apoteksverksamhet. (DN), (SvD). Ett annat aptektsbolag, Apotek 1, har köpts upp av Apoteket Hjärtet, som efter Apoteket AB, är den största aktören på marknaden.
Det kan kanske finnas anledning att påminna om vad Affärsvärldens krönikör Lars-Eric Bränfeldt skrev för 1 år sedan:
Ett av de starkaste argumenten mot en avreglering är att läkemedelsindustrins marginaler kommer att pressas. Med lägre marginaler för industrin riskerar forskningen att minska i Sverige, skriver Affärsvärldens krönikör Lars-Eric Bränfeldt.

Det effektiva svenska systemet är ett annat skäl som talar emot en avreglering. Inget land i Europa har lägre kostnader för att distribuera läkemedel, skriver Bränfeldt.
Bränfeldt varnar för att ett väl fungerande monopol kan ersättas med ett oligopol där effektiviteten minskar och priserna höjs.


Nu lär inget hände under den nuvarande regering. Ansvarig minister Göran Hägglund är nöjd om belåten över utvecklingen. Den 5 juni fällde denne minister det fantastiska uttalandet att ökningen beror på att vi åt för lite tidigare. Och det är klart att man som denna krönikör jämföra läkemedel med mobiltelefoner!

(SvD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.