fredag 3 februari 2012

Jakten på den vita stenen!


Så har ett nytt avsnitt visats i såpoperan "Jakten på den vita stenen", eller Assange vs Ny. Denna episod bestod av en ganska intressant "hönsfäktning" mellan damerna Rose och Montgomery inför ett antal allvarliga män och en allvarlig dam i Supreme Court. Nu får vi vänta några veckor till nästa avsnitt. Kommer den vita stenen att föras till Sverige?
Personligen trodde jag inte att Supreme Court inte skulle ta upp fallet. När detta så skedde förstod jag att allt inte var så självklart som kanske underrätterna gjort gällande.
Dinah Rose

"Dinah Rose, advokaten som fört Assanges talan i rätten, har på ett övertygande sätt argumenterat för att det finns luckor i regelverket som gör att omständigheterna kring beslutet att överlämna Assange kan ifrågasättas.Clare Montgomery, som representerat det svenska rättssystemet, har pressats betydligt hårdare av domarna, som gång på gång ifrågasatt hennes resonemang."(DN).
Jag har lyssnat på delar av domstolsförhandlingarna i London. Trots begränsade juridiska kunskaper är det svårt att säga vem som vinner. Delar dock DN:s uppfattning att Montgomery pressades hårdare av domarna än Rose.
Det har gått mer än 400 dagar sedan överåklagare Marianne Ny utfärdade sin numera världsberömda europiska häktningsorder (EAW). Under mer än ett år har Julian Assange levt i husarrest med fotboja. I november skrev jag en artikel, där jag riktade hård kritik mot Marianne Nys handläggning av ärendet. Det är rätt intressant att förre överåklagaren Sven-Erik Allhem har ungefär samma åsikt i en debattartikel i Expressen denna vecka.
"Varför blev inte Assange direkt frihetsberövad medan han befann sig i Sverige?
Kunde inte åklagaren ha ansökt om rättshjälp i England som möjliggjort ett ingående förhör med honom där? En intressant övergripande fråga är: vilken nytta gör den europeiska arresteringsordern om bara formaliahandläggningen i överlämnandefrågan ska ta så extremt lång tid? Själva brottsutredningen har ju stått och stampat på samma fläck. Värdet av utsagorna rörande själva sakförhållandena blir allt sämre månad för månad. Hos allmänheten är detta inte ägnat att öka förtroendet för rättsskipningen."
Det är lite intressant vad följande förordning säger:
Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Proportionalitet
5 § En svensk arresteringsorder får utfärdas endast om det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter. 
Clare Montgomerys arvode är nästan 10 000 kronor i timman! Det känns som gränsen för proportionalietet för länge sedan passerats på alla sätt.

2 kommentarer:

 1. Blytung avslutning med den där förordningen. Oavsett om det visar sig vara lagligt eller inte är det tydligt att agerandet från svensk sida inte har ett dugg att göra med att man faktiskt vill få detta löst. Det handlar om prestige och maktkamp. Från båda sidor, givetvis, men ville Marianne Ny faktiskt få detta ur världen skulle förhör gått att lösa på så många andra sätt.
  Hon borde skämmas.

  /Matte Matik

  SvaraRadera
 2. Matte: Den här soppan luktar mer och mer unket. Gå in på Flashback:
  https://www.flashback.org/t1275257p3160
  Här finns mycket intressant att läsa om EAW:
  "KAPITEL 2
  ÖVERLÄMNANDEFÖRFARANDE
  ..

  "Artikel 14
  Hörande av den eftersökte
  En person som gripits och som inte samtycker till överlämnande
  enligt artikel 14 skall ha rätt att höras av den verkställande rättsliga myndigheten i enlighet med lagstiftningen i den verkställande medlemsstaten."

  "Artikel 19,
  Hörande av personen i avvaktan på beslut
  1. Hörandet av den eftersökte skall genomföras av en rättsligmyndighet, med bistånd av någon annan person som skall utses i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där den
  anmodande domstolen är belägen."
  Cred till longbow4y

  Assange har mig veterligen aldrig förhörts i England, vilket han borde ha gjorts en artikel 14 och 19

  SvaraRadera

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.