måndag 30 januari 2012

Även "högerextremister" får gå på bal!

WRK-balen i Wien

Två riksdagsmän för Sverigedemokraterna har varit på en bal i Österrike tillsammans med 3 000 andra inbjudna gäster. Denna bal, WRK-balen, är omstridd därför att den brukar samla en del "högerextremister". Björn Söder och Kent Ekroth får därför också finna sig i att kallas för detta. Är Sverigedemokraterna då ett högerextremistisk parti? Högerextremism har inget med att befinna sig långt ut på högerflanken i politiken att göra, vilket det borde. Istället har det kommit att användas på nationalistiska partier.
"I vissa bredare sammanhang inkluderas alla som har en negativ inställning till invandring av människor från andra kulturer, som vill att landet ska präglas av den egna etniska och kulturella majoritetskulturen i en nationalstat, utan att förespråka den rasistiska idén att människor ur den egna gruppen på något sätt skulle vara mer värda än andra människor.
Sverige brukar termen högerextremism förväxlas med nationalism inklusive betonande av den inhemska kulturtraditionen samt xenofobi (främlingsfientlighet). (Wikipedia)
I vissa sammanhang sätts också likhetstecken mellan högerextremism och nazism, även om dessa har få beröringspunkter. Det har också gjorts i fallet med WRK-balen. I år råkar den nämligen sammanfalla med minnesdagen över förintelsen. WRK har sedan 1952 ägt rum den sista fredagen i januari.

– Det är en fruktansvärd jämförelse och ett sätt att försöka ta billiga politiska poäng, säger Björn Söder till Aftonbladet.– Det är en bal som samlar näringsliv, politiker, föreningsliv och spänner över hela samhället. Det har ingen som helst koppling till extremism.
Lisa Bjurwald, journalist med högerextremism som specialitet, säger till DN att balen är okänd för att det brukar delta främlingsfientliga och högerextrema profiler. Hon tycker det är stort steg framåt att Hofburgspalatset från och med nästa år sparkar ut balen efter 62 år.
Vilka deltog då på balen, förutom herrar Söder och Ekroth och som gör den så extrem? Bland de 3 000 deltagarna fanns 
Heinz-Christian Strache, frontfigur i nationalistiska Freedom Party i Österrike. Han hade bjudit in Marie Le Pen från National Front i Frankrike. Ytterligare en politiker är namngiven och det ärPhilip Claeys från det flamländska partiet Vlaams Belang,(Gulf times)
Det är möjligt att balen lockar företrädare för nationalistiska partier, även om själva balen är offentlig och vem som helst kan köpa biljetter.
Naturligtvis har alla rätt att träffas och roa sig så länge det sker under ordnade former. För mig är mötesfriheten omistlig och då måste man tillåta att även människor vars åsikter man inte delar får träffas. Likaså är demonstrationsrätten viktig, men den skall också ske under ordnade former.
Jag håller med Björn Söder om att Aftonbladets vinkling och rubriken "SD-politiker på skandalbal" är ett sätt att vinna enkla poänger och saknar täckning i texten. Även om att 3 000 balgästerna var högerextremister är det ingen "skandalbal".
Vilken epitet skall man sätta på Sverigedemokraterna? För mig är det ett nationalistiskt parti väl kryddat med en dos främlingsfientlighet. Deras politik skall bemötas med sakliga argument. Dåliga förslag skall inte vinna gehör för att den ene eller den andre inte vill "göra upp" SD. Partiet är invalt i demokratiska val. Att göra en höna av en fjäder som AB gör, ger bara SD fler anhängare.


1 kommentar:

  1. AB ska inte tala om medlöperi eller om politiska fula trynen. Medlöperi visar de så ypperligt exempel på själva idag, inför dagens megalomana stormakt med målmedveten inriktning på att behärska hela världen, precis som en gång Hitler, för att lägga vantar på jordklotets samtliga naturresurser. Men AB har ju en historia på området, så de måste väl leva upp till den även denna gång.

    SvaraRadera

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.