söndag 30 oktober 2011

Fallet Sevc är storm i ett vattenglas

Martin Sevc

Om Martin Sevc i FBK sagt till Daniel Rahimi, att hans "your mother is a whore" och inte "you fucking gipsy", så hade det kanske blivit två minuters utvisning, om ens det. I det första fallet har Rahimi all anledning att bli upprörd, i det andra fallet inte alls. Ingen av påstående är sanna, men det första är ett direkt angrepp på Rahimi och hans familj. I det andra fallet finns det ingen anledning eftersom Rahimi nämligen inte är rom eller "zigernare", som folkslaget historiskt kallats i Sverige. Han har sina rötter i Iran!
Ett begränsat antal personer hörde detta. Ingen av dem var rom! Alltså har det inte varit någon "hets mot folkgrupp".  Jag skulle ha mer förståelse för upprördheten om någon kallat Hagos i Timrå för "jävla neger", eftersom Hagos är färgad.
Daniel Rahimi är inte rom

Jag tycker att man skall straffas om man uttrycker sig nedsättande och kränkande om en motståndare. Martin Sevc tilltag är inte värre än att Växjös tränare visar fingret åt Andreas Jämtin i LHC.
Svenska mediakåren måste ju visa upp ett korrekt beteende och är oerhört indignerade över det som inträffat. Man kräver långa avstängningar. Svenska ishockeyförbundet överväger att överlämna ärendet till polisen. Patetiskt!
Det är bra om man sätter ner foten och säger att det inte är okej att verbalt förolämpa en motståndare. Det talas mycket om att visa respekt för sina motståndare, vilket bör gälla såväl verbalt som fysiskt.
Om man tror ett hårt straff hjälper Sveriges romer, så tror jag det är ett slag i luften.

Även om man talar om "Hets mot folkgrupp", så tror jag inte man kan anse att Sevc gjort sig skyldig till det:
Enligt svensk rätt, är hets mot folkgrupp att
  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Sevc sade något som sedan av spridits av pressen. Det var inget uttalande eller meddelande, utan en ordväxling mellan honom och Rahimi.
Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem vill att rättsväsendet ska utreda om Sevc gjort sig skyldig till ett brott, men slänger in brasklappen att "flera än några få måste ha hört det". mitt tillägg är att det också måste finnas ett uppsåt att kränka folkgruppen "zigenare".

Enligt lagen är det straffbart att kränka någon. ishockeyförbundet kan dock inte anmäla detta, utan enbart Daniel Rahimi. Däremot kan åklagaren på eget bevåg ta upp det.
Brottsbalken 5 kap. Om ärekränkning

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 § Brott som avses i 1 - 3 § § får inte åtalas av annan än målsägande. Om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, får dock åklagare åtala för
  • förtal och grovt förtal,
  • förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
  • förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller
  • förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes homosexuella läggning.
  Nu är som sagt Daniel Rahimi inte av romsk ursprung.
(DN)

fredag 28 oktober 2011

Gaddafis familj stämmer Nato inför ICC


Muammar Gaddafis familj har anmält Nato till Internationella brottsdomstolen för krigsbrott (DN). Det är inte bara familjefadern Muammar som dödats av Nato och dess allierade, utan också minst två söner och flera barnbarnsbarn.
– Alla händelser och allt som ägt rum sedan februari 2011 och mordet på Khaddafi, allt detta betyder att vi har full rätt att vända oss till Internationella brottmålsdomstolen, sade Khaddafis advokat Marcel Ceccaldi som även tidigare arbetat för Khaddafi-familjen.
Naturligtvis avvisar Nato anklagelserna, något annat hade varit mer än sensationellt:
Nato svarade på torsdagen att man ”genomför sin operation i strikt överensstämmelse med de gällande resolutionerna från FN:s säkerhetsråd” och att ”Nato aldrig under ’Operation Unified Protector’ riktat in sig på enskilda individer”.
Ceccaldis formella anmälan mot Nato väntas inom ett par dagar och han säger ”nu får vi vänta och se om Internationella brottmålsdomstolen är en oberoende och opartisk rättsinstans”.
"Fan tro´t sa Relingen" (Från pjäsen "Vildanden" av Ibsen)
Det kan vara på sin plats att notera, att Nato inte kan gömma sig bakom att "vilda rebeller", som mördade och skändade överste Gaddafi, utan det var soldater från den av Nato erkända legitima regimen i Libyen

Anmälan också mot Italien
Joe Fallisi
Den italienska tenoren och människorättsaktivisten Joe Fallisi har stämt den italienska regeringen för brott mot landets konstitution och för att ensidigt att brutit mot det nonaggressionsavtal man för tre år sedan tecknande med Libyen.(Mathaba).
Hoppas detta manar till efterföljd av andra som har kunskap nog för att driva frågan även i andra länder. Tänk om det fanns en databas med allt som skrivits och filmats från Libyen, där man kunde söka kunskap och som kunde vara till hjälp för den som vill föra talan mot sin stat för krigsbrott och brott mot FN-stadgan.

Rebellernas flyg?

Rebelflyg nedskjutet vid Benghazi 19 mars
Helena Palena har i sin blogg kommenterat mordet på Muammar Gaddafi. Bland kommentarerna hittade jag uppgifter som gjorde mig nyfiken. En kvinna som säger sig vara gift med en libyer påstår att 94 människor dödades i Benghazi den 19 mars, innan Natos flyg gick till attack. Väldigt exakta siffror, som jag inte kände igen och inte kan hitta någon källa till, så jag har frågat henne om den.
Hennes påstående fick mig att gå tillbaka och läsa på igen.
Den 19 mars var första dagen  för Natos anfallskrig i Libyen. I Benghazi pågick ett väpnat uppror. Alla uppgifter bygger på telefonsamtal till olika nyhetsbyråer från rebeller i staden.(Al Jazeera).
Regimen hävdade att deras trupper attackerades av Al Qaida gäng. Det visade sig ju senare, att dessa uppgifter var sanna.
Naturligtvis finns inga bilder på vad som händer i Benghazi denna dag, förutom att attackplan skjuts ner. Detta är enda bilden som visar ett libyskt attackplan i luften under hela kriget. Dessutom är detta ett flygplan tillhörande rebellerna!

Fotnot 1: Enligt Wikipedia dödades 261 personer på rebellsidan denna dag. Det finns ingen uppdelning mellan rebeller och civila. Det är dock svårt att hitta någon källa till dessa uppgifter.

Fotnot 2: Alla fångar har släppts ur libyska fängelser. Det är väl ingen som tror att alla var politiska fångar? Det betyder att landet kryllar av beväpnande banditer och mördare, som dessutom med all säkerhet nu är beväpnade

onsdag 26 oktober 2011

Media ljuger om Gaddafis rikedomar utomlands


"Gaddafi rikast i världen" utropar idag Aftonbladet och Dagens Industri. Han skall ha gömt 1 300 miljarder kronor utomlands. Före mars månad i år fanns det inte något land som beklagade detta, utan pengarna togs tacksamt emot. Naturligtvis stämmer inte artikeln med verkligheten, utan är ytterligare ett sätt att misskreditera Gaddafi och rättfärdiga kriget mot honom och svartmåla honom i Libyen.
Camilla Sandell på AB har gjort en fantastisk journalistisk insats genom att skriva av en artikel i DI. Sistnämnda organ har dock den goda smaken att inte skriva ut vem som översatt en artikel från Business Insider. Nu är sedan Business Insiders artikel en omskrivning av en artikel i Los Angeles Times. Det är alltså dit man måste gå för att hitta källorna till dessa påståenden, som naturligtvis inte är namngivna. Det handlar om uppgifter från "one person", "investigators", "Western officials"och naturligtvis NTC.
Källan till uppskattningen på hur stora tillgångarna är kommer nämligen från NTC:
"Most of the money was under the name of government institutions such as the Central Bank of Libya, the Libyan Investment Authority, the Libyan Foreign Bank, the Libyan National Oil Corp. and the Libya African Investment Portfolio. But investigators said Kadafi and his family members could access any of the money if they chose to."
Alltså pengarna stod inte i Gaddafis namn, utan i Libyska Centralbankens och olika statliga investeringsbolags namn. Vilka dessa "investigators" är och vad de bygger sina påståenden på får vi inte veta. Även om Gaddafi personligen skulle kunna teckna dessa konton och genomföra försäljningar av investeringar av olika slag, vilka belägg finns det för att han skulle göra det?
Man oroas också över att Gaddafi höll på att bygga upp en guldreserv inom landet:
"In addition to the vast foreign investments, Kadafi is believed to have amassed billions of dollars in gold reserves inside Libya, possibly for use in case his rule was threatened. Western authorities believe Kadafi and his aides secretly maneuvered to bring some of the cash back to Tripoli to help pay for their war effort."
Visst väst var orolig, men av en helt annan anledning. Gaddafi ville införa en valuta baserad på guld för att komma undan beroendet av dollar och pund. Guldreserven har uppgivit till 144 ton.
Gaddafi föreslog att man skulle upprätta en enad afrikansk kontinent med dess 200 miljoner människor och använda denna enda valuta. Under det senaste året har tanken fått godkännande av många arabiska och de flesta afrikanska länder. De enda som motsatte sig var Republiken Sydafrika och chefen för Arabstaternas Förbund. Initiativet sågs som negativt av USA och av Europeiska Unionen, där franske presidenten Nicolas Sarkozy kallade Libyen ett hot mot mänsklighetens finansiella säkerhet; men Gaddafi lät sig inte påverkas och fortsatte att driva på för att skapa ett enat Afrika.(TFFR)
Vad artiklar inte säger men vad man kan ana, så är inte guldet i NTC:s händer!
“Ett faktum sällan nämnt av västvärldens politiker och massmediernas förståsigpåare: Libyens centralbank är 100 % statsägd ... den libyska regeringen skapade sina egna pengar, den libyska dinaren, med hjälp av sin egen centralbank. Få människor kan hävda annat än att Libyen är en suverän nation med egna stora tillgångar, i stånd att bära upp sitt eget ekonomiska öde. Ett stort problem för globalistiska bankkarteller är att de för att göra affärer med Libyen måste gå genom den libyska centralbanken med dess nationella valuta, ett ställe där de har absolut noll herravälde eller makt-mäklande förmåga. ”(TFFR)
Hur har då Gaddafi byggt upp denna enorma förmögenhet utomlands? Jo, naturligtvis på medborgarnas bekostnad!
"Officials of the transitional government point to the secret transfer of so much wealth as proof that Kadafi, who once gave himself the title "King of Kings," had imperial ambitions for himself but little concern for most Libyans.
Kadafi was sending vast sums abroad "at a time when Libyans were struggling for the money they needed for schools, hospitals and all sorts of infrastructure," said one person close to the council, who spoke on condition of anonymity because the investigations are ongoing."
Detta är bild politiker och media i väst vill att vi skall ha av Gaddafi och hans Libyen. Det tar inte många minuters googlande för att slå håll på denna myt. Det räcker att gå till Wikipedia:
"Den höga BNP:n har gjort det möjligt för den libyska staten att tillhandahålla en omfattande och imponerande nivå av social välfärdspolitik, särskilt på områdena bostäder och utbildning.
Jämfört med dess grannländer har Libyen en ytterst låg nivå av både absolut och relativ fattigdom. Under den föregående premiärministern Shukri Ghanem och nuvarande premiärministern Baghdadi Mahmudi genomgår Libyen en ekonomisk boom."
Den grönas regimen förde vatten till öknen genom att genomföra det största och mest kostsamma bevattningsprojektet i historien, $33-miljarder-projektet Stora Konstgjorda Floden (Great Man-Made River, GMMR). Vatten är till och med i högre grad än olja avgörande för livet i Libyen. GMMR förser 70 % av befolkningen med dricksvatten och vatten för bevattning. Vattnet pumpas upp från södra Libyens vidsträckta underjordiska nubiska sandstens-akvifer-system (ihålig sandsten innehållande vatten, ö.a.) till kustområdena 4 000 kilometer norrut.
I Libyens befolkning finns 1,7 miljoner studerande, av vilka över 270 000 genomgår högre utbildning.Utbildningen i Libyen är kostnadsfri för alla medborgare, och obligatorisk upp till gymnasienivå Nivån på läs- och skrivkunnigheten är den högsta i Nordafrika. Över 82 % av befolkningen kan läsa och skriva.
När unga par gifter sig, fick de 60 000 libyska dinarer (omkring 50 000 US-dollar) i finansiellt bistånd. Statliga lån var räntefria.Tack vare regeringssubventioner var priset på bilar mycket lägre än i Europa och varje familj har råd med bil. Bensin och bröd kostar bara en slant och det är ingen skatt för den som bedriver jordbruk.
(SVD)
För mig låter inte detta som en folk som levde i armod innan rebellerna och Nato började bomba stora delar av landet till sten och grus.

Gammalvargens råd är att vara kritiskt till allt du läser och hör i gammalmedia........
Sirte november 2011


måndag 24 oktober 2011

53 Gaddafi-anhängare avrättade av rebellerna

© 2011 Peter Bouckaert/Human Rights Watch

Human Right Watch har hittat liken efter 53 Gaddafi-anhängare som avrättats av rebellerna i Sirte. HRW beskyller rebeller från Misrata för dessa övergreppen. Flera av de avrättade var bakbundna.
(Tack för tipset Maverabloggen)
Detta korresponderar väl med andra uppgifter om avrättningar i Sirte, även om västmedia i en del fall försökt lägga över ansvaret på Gaddafis folk. 48 kroppar hittades utanför Muttasim Gaddafis hus i Sirte, klädda i civila kläder.(libyancivilwar)Från samma blogg hämtar jag den här bilden på en svart man, som rebellerna bundit på ett kanonrör och kör runt i Sirte i triumf. Bilden kommer från Al Jazeera.


Detta utgör bara en bekräftelse på att rebellerna inte är ett dugg bättre än vad de beskyllt Gaddafi för att vara. Tvärtom, deras grymhet visar inga gränser. Det  öde som drabbat Muammar Gaddafi och hans son Muttasim, delar de med tusentals landsmän, inte minst ur landets svarta befolkning.
Gaddafi och Sarkozy


NTC lovar utredningar, men några syndabockar kommer aldrig att plockas fram. Någon som vågar slå vad?
Naturligtvis ägnar inte svenska medier någon uppmärksamhet åt dessa grymheter, förutom den vidriga avrättningen av Muammar Gaddafi, som inte fördöms vare sig av politiker eller media, "även om det varit bäst om han tagits levande och ställts inför domstol", vilket var det sista Nato och dess allierade ledare önskade sig. Vilken bistra sanningar hade inte Gaddafgi kunna berätta?

Däremot kan media rapportera om ytterligare en lögn från rebellerna. Gaddafis äldste son, Saif al-Islam, som rapporterades vara döende med en bortskjuten arm, verkar leva och redo att fortsätta motståndet. (SVD)
Saif al-Islam har fått stora delar av sin familj avrättade/mördade av Nato och dess allierade av olika slag. Han vet att han själv har ett pris på sitt huvud. Naturligtvis kommer han att strida till sista blodsdroppen.

Tillägg: Aftonbladet publicerar ett telegram från Reuters om avrättningarna i Sirte.

torsdag 20 oktober 2011

Våra ledare är nöjda och lättade

Moammar Gaddafi är död. Natos ledare kan dra en suck av lättnad. Jabril och Jalil i NTC kan dra en suck av lättnad. Gaddafi kommer inte att kunna berätta om deras dubbelspel. Nu gäller det att fortsätta svartmålningen och upprepa lögnerna om hur kriget i Libyen startade.
För gammelvargen har det aldrig handlat om Gaddafi personligen, utan om alla lögner som spridits för att rättfärdiga ett krig, där mellan 30000 och 50000 människor fått sätta livet till. Det måste naturligtvis försvaras att alla dessa döda var värt döden av en enda människa. NTC och Natos brott måste till varje pris döljas.
Statsminister Fredrik Reinfeldt upprepar naturligtvis myten om att "Gaddafi var på väg att begå folkmord på sin egen befolkning". Gammelvargen har i artikel efter artikel belyst alla lögner som florerat och förtigits av våra politiker och av gammelmedia. Allt för att inte oroa opinionen på hemmaplan.
Inte ens Amnesty International har funnit bevis på anklagelserna och denna organisation tillhör inte Gaddafis supportrar.
"Much Western media coverage has from the outset presented a very one-sided view of the logic of events, portraying the protest movement as entirely peaceful and repeatedly suggesting that the regime's security forces were unaccountably massacring unarmed demonstrators who presented no security challenge".
Under de första dagarna av upproret dödades 180-200 människor. Amnesty menar att de flesta var demonstranter, men utesluter inte att en del av beväpnande.
Mördade Ghadaffi-anhängare hittades i Benghazi.
Varken Amnesty International eller Human Right Watch kunde hitta bevis på de av rebellerna påstådda massvåldtäkterna. Detta i motsatts till åklagaren vid Internationella domstolen i Haag, Louis Moreno-Ocumpo. Amnesty har utan att det finns detaljer i tidningsartikeln hittat:
"The rebels in Benghazi appeared to have knowingly made false claims or manufactured evidence"
Slutligen skriver Amnesty:"There is no evidence that aircraft or heavy anti-aircraft machine guns were used against crowds. Spent cartridges picked up after protesters were shot at came from Kalashnikovs or similar calibre weapons."
 Redan på upprorets första dag var demonstrationerna allt annat än fredliga. I städerna Al Bayda och Az Zintan tände "hundratals" demonstranter eld på regeringsbyggnader.
Här om dagen skrev jag en artikel som byggde på en intervju med generalsekreteraren i Libyan League for Human Rights (LLHR), Doktor Sliman Bouchuiguir, Han erkänner där att det inte fanns några bevis för att de anklagelser organisationen kom med och som sedan låg till grund för FN:s resolution. En av källorna var NTC:s premiärminister Mouhmed Jibril. För sina insatser belönades Bouchuiguir med ett jobb som ambassadör i Bern.
Inte heller har Natos vantolkning av FN-stadgan och FN:s resolution. Ett skyddande av civila blev ett regelrätt anfallskrig på en suverän stat. Resolutionen gav inte Nato mandat och jaga Gaddafi, vilket man gjort i ett halvår.
Våra politiker har inte varit ärliga mot oss medborgare. Med hjälp av vår massmedia har vi låtit oss manipuleras. Våra ledare är nöjda med vad som åstadkommits, men när händer det nästa gång. Det är inte första gången vi låtit oss manipuleras och man kommer att försöka göra samma sak igen.
(DN) (DN) (DN).

måndag 17 oktober 2011

"Det finns inga bevis!"

Sliman Bouchuiguir

För ett tag sedan skrev jag om hur en rapport från den libyska människorättsorganisationen Libyan League for Human Rights (LLHR) låg till grund för FN:s resolutioner mot Libyen. LLHR fick 70 olika organisationer att skriva under rapporten. FN brydde sig aldrig om att undersöka sanningshalten i anklagelserna. Bloggen hittar ni här. Där finns också länk till rapporten till FN i sin helhet.
Bakom rapporten stod LLHR:s generalsekreterare Doktor Sliman Bouchuiguir. Han erkänner nu att det inte fanns några bevis för det som påstods i rapporten. En av hans källor var 
Dr. Mahmoud Jibril. Han är en av de av väst handplockade ledarna för NTC och räknas som nummer två i rangordning. Jibril beskrivs av Bouchuigir som en god vän. Flera toppnamn inom NTC var för övrigt knutna till LLHR. Som tack för hjälpen utnämndes Bouchuigir nyligen till ambassadör i Bern
Den ideella organisation "Humanitarian War" har tittat närmare på spelet bakom FN:s resolution och gjort en mycket avslöjande intervju med Bouchuigir. Jag rekommenderar verkligen denna video.
Det är naturligtvis avslöjande artiklar av denna karaktär vi skulle vilja se svensk media åstadkomma. Istället nöjer man sig med att pliktskyldigast översätta telegram från Reuters. Detta trots att allt som rebellerna berättat i stort sett varit lögner, så sväljer man allt med hull och hår. Det finns ingen anledning att sätta större tilltro till de nya uppgifterna om ett hemligt bårhus. Det kan precis lika gärna vara brott begångna av rebellerna, som de nu är måna om att dölja. Detta har vi sett tidigare.(DN)
(Tack Erik H för tipset om videon)

torsdag 13 oktober 2011

När ska sanningen springa ifatt Reinfeldt?

De Nato stödda, och därmed Sverige stödda, rebellerna i Libyen begår dagligen krigsbrott och brott mot mänskligheten. Sociala medier och en del oberoende medier har rapporterat om det i stort sett sedan krigsutbrottet. På senare har också en del större tidningar och TV-bolag i reportage visat på det. I svenska medier har det varit i stort sett knäpptyst.

Nu bryter dock Cecilia Uddén på Dagens Eko tystnaden efter en rapport från Amnesty International.
"Samtidigt som Libyens rebeller säger att de håller på att rensa upp de sista motståndsfickorna i staden Sirte, kommer idag ytterligare en människorättsrapport som varnar för att det nya Libyen upprepar Kadaffiregimens övergrepp i form av tortyr, godtyckliga arresteringar och rasism."
Kanske har Cecilia Uddén lite dåligt samvete efter sin  glorifiering av kriget och rebellerna vid besök tidigare i år. Kanske känner hon sig lurad av löften hon då trodde på?
De första rapporterna om krigsbrott från rebellernas sida fanns att läsa redan i slutet av februari. Det handlade om godtyckligt fängslande och avrättande av misstänkta svarta legosoldater ur Gaddafis armé. Oftast visade det sig handla om gästarbetare eller svarta libyska medborgare.
Rasism har funnits sedan lång tid i landet och som hållits tillbaka av Gaddafi, tilläts nu slå ut i full blom. Staden Tawergha, som hade nästan enbart svarta invånare, plundrades och människor mördades eller jagades på flykt, allt godkänt av NTC:s näst högsta höns Mahmoud Jibril."Regarding Tawergha, my own viewpoint is that nobody has the right to interfere in this matter except the people of Misrata," said Mahmoud Jibril, the NTC's prime minister and one of the chief interlocutors with U.S. and European leaders, during Monday's town hall meeting. "This matter can't be tackled through theories and textbook examples of national reconciliation like those in South Africa, Ireland and Eastern Europe," he added as the crowd cheered with chants of "Allahu Akbar," or "God is greatest." (Wall Street Journal).
Allt detta naturligtvis väl känt och har förtigits av svensk gammalmedia under hela kriget. Här har man varit mest upptagen med att översätta rapporter från nyhetsbyråer som Reuters och AFP, men t o m förtigit delar i deras rapporter som varit till nackdel för rebellerna, t ex krigsbrotten mot civilbefolkningen i Sirte.
DN och SVD är i dag mer upptagen med obekräftade uppgifter om att en av Gaddafis söner gripits. Uppgifter som naturligtvis redan dementerats. Åter har en lögn spridits av rebellerna. Borde man inte istället hos svensk media koncentrera sig på de väsentliga, nämligen de brott som begås av våra allierade?
Bloggen Klassperspektiv har gjort en bra sammanställning av olika mediers rapporter från den belägrade staden Sirte och från huvudstaden Tripoli, som med kraft visar hur Nato och Sverige lever upp till målsättningen "skydda civila". Lägg märke till att källorna är västorienterade och på plats i Libyen .
Gammelvargen har sagt det många gånger, men det tål att upprepas. Det är tragiskt hur lite utrymme ett krig där Sverige är angripare, får i svensk media. Det som sker i Nato, FN och Sveriges namn i Libyen gör hela Juholt-affären till en piss i Östersjön. Sätt lampan på kriget och hur regeringen undanhållit sanningen för svenska folket istället, men det är väl att begära för mycket?

I min värld är folkmord betydligt allvarligare än dubbla bostadsbidrag, så mitt krav kvarstår:
Fredrik Reinfeldt bör åtalas för folkmord

"So that is our task and it is your task, go and get the truth, get into the ballpark and get the ball and give it to us and we'll spread it all over the world" (Julian Assange)

måndag 10 oktober 2011

Assange: Journalister är krigtsförbrytare!


Julian Assange har hållit ett tal på Trafalgar Square den 8 oktober, som inte har fått någon uppmärksamhet i gammalmedia. Anledningen är lätt att förstå. Assange säger nämligen att det inte bara är ledare och soldater, som är krigsförbrytare, utan också media, som inte förmedlar sanningen till sina läsare, tittare och lyssnare. Hans åsikt är att alla krig bygger på en lögn.
Assange menar att vi måste förena oss och skapa egna nätverk som motvikt till gammalmedia. "Om krig kan startas av en lögn, kan fred uppnås genom sanningen"!

Julian Assange's speech at Trafalgar Square at approximately 15:30 on 8th October 2011. A transcript of the speech appears below. Apologies but an introductory sentence or two are missing from the beginning of the speech as I didn't consider recording until after taking a photo when Mr. Assange appeared on stage.

". . . and that is something I want to talk about. What can we do with our values, what can we do at all in relation to this war? Because the reality is Margaret Thatcher had it right; there is no society any more. What there is is a transnational security elite that is busy carving up the world using your tax money.

To combat that elite we must not petition; we must take it over.

We must form our own networks of strength and mutual value which can challenge those strengths and self-interested values of the warmongers in this country and in others that have formed hand in hand an alliance to take money from the United States, from every NATO country, from Australia and launder it through Afghanistan, launder it through Iraq, lander it through Somalia , launder it through Yemen, launder it through Pakistan and wash that money in peoples blood.

I don't need to tell you the depravity of war, you are all too familiar with its images, with the refugees of war, with information that we have revealed showing the everyday squalor and barbarity of war.

Information such as the individual deaths of over 130,000 people in Iraq. Individual deaths that were kept secret by the US military who denied that they ever counted the deaths of civilians.

Instead I want to tell you what I think is the way that wars come to be and that wars can be undone.

In democracies, or the pseudo-democracies that we are evolving into, wars are a result of lies. The Vietnam War and the push for US involvment was the result of the Gulf of Tonkin incident . . . a lie. The Iraq War famously is the result of lies. Wars in Somalia are a result of lies. The Second World War and the German invasion of Poland was the result of carefully constructed lies.

That is war by media. Let us ask ourselves of the complicit media, which is the majority of the mainstream press, what is the average death count attributed to each journalist?
When we understand that wars come about as a result of lies peddled to the British public and the American public and the publics all over Europe and other countries then who are the war criminals? It is not just leaders, it is not just soldiers, it is journalists; journalists are war criminals. And while one might think that that should lead us to a state of despair, that the reality that is constructed around us is constructed by liars, is constructed by people who are close to those that they are meant to be policing, it should lead us also to an optimistic understanding because if wars can be started by lies, truth can be started, peace can be started by truth.

So that is our task and it is your task, go and get the truth, get into the ballpark and get the ball and give it to us and we'll spread it all over the world." 
(Tack worldcitizen för tipset)
Även om Assange inte direkt hänvisar till kriget i Libyen, så går hans tal rakt in i mitt hjärta och bekräftar allt jag känt sedan jag började granska detta vanvettiga krig, som Sverige medverkar i. Jag skrev i min artikel "Fredrik Reinfeldt bör åtalas för folkmord" följande:
"Ansvariga utgivare för gammalmedia bör likaså ställas till ansvar för att medvetet undanhålla information för sina läsare och därmed hjälpt regeringen att föra svenska folket bakom ljuset."
För mig är det ingen svårighet att ta upp den kastade handsken. Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen......
(DN)
Bloggen "Klassperspektiv" har läst vad AFP:s reporter Rory Mulholland på plats bevittnat när sjukhuset i Sirte intogs och som förtigs av DN och TT i sina rapporter.
”Triumferande krigare som bar på Kalasjnikov-automatgevär marscherade fram och tillbaka, skrikande ’Allahu akbar’ medan chockade och förskräckta patienter låg ihopträngda på golvet på bottenvåningen.”
Klassperspektiv frågar sig var de som skulle skydda de civila fanns?
"Är inte lasarett fredade zoner enligt krigslagarna? Var finns de som ska skydda civilbefolkningen? Eller är detta det sätt som NATO och Sveriges regering och riksdag försvarar civilbefolkningen i Libyen på? Det är ju NATO:s bombningar som har banat väg för dessa hänsynslösa krigare till Sirtes lasarettskorridorer och sjuksalar."

Fortsätt att blunda Fredrik Reinfeldt, Calle Bildt, Torgfors, Björklund, Hägglund, Juholt, Helin, Mattsson och alla andra. Kanske springer sanningen i kapp er en vacker dag.

torsdag 6 oktober 2011

Sverige tänker fortsätta bidra till folkmordet i Libyen

Krigsmakten visar stolt upp bilder på hur ett bostadshus i Tripoli skjuts sönder och samman. Vem skyddade de civila i det huset?

Svenska piloter har lärt sig mycket. Lärdomen har kostat minst 30000 människor livet i Libyen och görs på säkert avstånd från allt hot. På 7500 meters höjd tar man bilder åt Natos stridsflyg. Uppdraget är helt klart. Bomberna skall fortsätta att falla över Bani Walid och Sirte.
Flygvapents bilder skall användas för att Natos flyg inte skall riskera att träffa civila mål. Med tanke på alla civila som dödats av Natos flyg, så verkar inte bilderna ha haft avsedd verkan.
Naturligtvis är svenska krigsmakten glada att få vara med och kriga på riktigt. Att man är med och begår folkmord verkar inte bekymra Flygvapenchefen Anders Silwer (SVD).(DN)
Natos befälhavare i Europa, amerikanske amiralen James Stavridis, har uppmanat Europas utrikesministrar att insatsen ska pågå till dess att Libyens nya ledning säkrat kontroll över landet. Man befarar fortfarande att Gaddafis styrkor kan utgöra fara för civilbefolkningen i landet. Uttalandet är genant för den som vet att största hotet mot civilbefolkningen utgörs av Natos allierade och deras eget flyg.
Och svensk gammalmedia fortsätter spela med. Inte en enda som vågar ifrågasätta Sveriges och Natos agerande.

För övrigt anser jag att Fredrik Reinfeldt skall ställas inför rätta för folkmord

Vi kräver att media ska informera om katastrofen i Libyen

Det kom en uppmaning från bloggen Klassperspektiv som kommentar till "Vinden viskar mitt namn", som jag stödjer och gärna bidrar till att sprida dessutom. Alltså för jag in kommentaren som en egen bloggpost istället. Så här skriver Klassperspektiv:
“Var med om att uppmana alla besökare att kontakta redaktionerna för de stora medierna – nyhetsredaktioner på TV och radio, nyhetsredaktioner på de stora tidningarna – och kräva att de ger ordentlig uppmärksamhet åt den humanitära katastrofen i Libyen!
Trycket på mainstream-medierna ökar uppenbarligen, eftersom vi de senaste dagarna sett några lama skildringar av människor som flyr från Sirte. Men mainstream-media har ännu inte beskrivit den fulla dimensionen av den humanitära katastrofen. Framför allt: De berättar inte vad denna humanitära katastrof beror på, att den orsakas av bombningar av NATO – där Sverige bidrar med flygspaningar.
Det följande måste förklaras väldigt tydligt, eftersom det inte råder något tvivel om saken:
* Den humanitära katastrofen orsakas av NATO:s flygbombningar.
* NATO:s flygbombningar är ett brott mot FN-resolution 1973 och mot FN-stadgan.
Såväl utländska observatörer som rebellföreträdare (se tidigare inlägg på Klassperspektiv för källor till detta) intygar att NTC-armén inte klarar sig utan NATO:s bombningar.
Allt mänskligt lidande i de belägrade städerna Sirte och Bani Walid orsakas inte direkt av NATO-bomber – mycket beror också på NTC-arméns artilleri- och raketbombardemang. Men utan NATO:s flygunderstöd skulle inte NTC-armén kunna vara där och bombardera städerna med sina kanoner och raketer, utan NATO:s flygunderstöd skulle inte NTC-armén kunna svälta ut Sirte.
Kräv att medierna beskriver den fulla vidden av den humanitära katastrofen i Libyen!
Kräv att medierna uppmärksammar det flagranta brott mot FN-resolution 1973 som NATO och den svenska regeringen begår dagligen!
Huvudpunkterna i FN-resolution 1973 som antagits under Chapter VII of the United Nations Charter:
kräver ett omedelbart eldupphör och totalt slut på våld och alla attacker mot, och övergrepp på, civilbefolkningen;
upprättar en flygförbudszon över Libyen;
auktoriserar alla medel för att skydda civilpersoner och områden med civilbefolkning, förutom ”ockupation av främmande makt”;
förstärker vapenförbudet och särskilda aktioner mot legosoldater, genom att tillåta tvångsinspektioner av flygplan och skepp;
förbjuder alla flyg till Libyen;
fryser tillgångar som till hör Libyska myndigheter och bekräftar åter att sådana tillgångar skall användas till det libyska folkets fördel;
utvidgar reseförbudet och frysningen av tillgångar för ett antal ytterligare individer och libyska enheter (FN:s säkerhetsråds resolution 1970).
etablerar en panel med experter för att bevaka, och för att verka för genomförandet av sanktionerna.”
Sprid texten, följ uppmaningen i den.

Motvallsbloggen bifogar följande kommentar, som jag också instämmer i:
Och ja, vi är ganska många, trots medias lögnaktiga krigspropaganda och tigande om vidden av tragedin i Libyen, som anser att media sviker inte bara oss svenskar genom att inte informera oss korrekt, utan värre, att de trampar på allt vad humanitet heter när de inte talar om vad som faktiskt händer i Libyen just nu, exempelvis under belägringen av staden Sirte (c:a 100.000 invånare).
Nato bombar staden hela dagarna, boningshus, sjukhus, skolor. Rebellerna, som omringat staden, skjuter med tungt artilleri in över civilbefolkningen. Man förhindrar tillförsel av mat, har bombat sönder elverk och vattenförsörjningen så att människor varken har elektricitet, något att äta eller att dricka, så att barn börjar dö av svält, så att sjukhusen, som är överfulla, de som inte är helt sönderbombade, saknar det mesta för att kunna hjälpa och rädda dem som är skadade.
DETTA KALLAR NATO FORTFARANDE FÖR ATT “SKYDDA CIVILA”.
Det är en ren skandal att svenska attackstyrkor (det vi har numer istället för ett försvar) deltar i denna belägring och utan att de flesta svenskar vet om vad som görs i allas våra namn, och med våra skattepengar dessutom.
Det är en skandal att media tiger och har varit med och spridit en massa propagandalögner för att legitimera Natos bombattacker, men inte talar om vad som faktiskt händer i Libyen på grund av dessa attacker.
Vi kan bara djupt beklaga att det inte tycks finnas en enda Torgny Segerstedt bland de stora drakarnas chefsredaktörer.

För övrigt anser jag att Fredrik Reinfeldt skall ställas inför rätta för folkmord

måndag 3 oktober 2011

Vem kan man lita på?

Det pågår ett krig i Libyen. Sverige deltar i kriget på angriparnas sida. Svensk gammalmedia och våra politiker har tillsammans med övrig västerländsk gammalmedia valt att lägga locket på för nästan all information som kan vara till nackdel för Nato och dess allierade. Det innebär att den absoluta majoriteten av medborgare svävar i stor okunnighet om vad som har hänt och vad som händer.
Några, t ex OldWolf, letar aktivt information på nätet från andra källor. Den som letar han finner, men den som letar finner också att det pågår ett propagandakrig. Vad kan man lita på? Naturligtvis gäller det att värdera källor och fråga sig vad man har för agenda?
Jag och andra bloggare har visat på massor med exempel där våra medier okritiskt publicerat uttalanden och rapporter från rebellerna, som vid kontroll visat sig vara lögn. Jag skrev om detta bl a i "Lögn på lögn på lögn". De skulle aldrig komma på tanken att publicera rapporter från "den gröna" sidan. Hade motsvarande detta berättats av NTC hade det omedelbart publicerats:
Paratrooper Division (USA), knocked down in Ras Lanuf


Sant eller inte? Jag vet inte. Nyheten kommer från Libyan Free Press, Jamahiriya News. Alltså en nyhetsbyrå med ett partsintresse, precis som NTC. Vad som är viktigt är att veta vem avsändaren är och vilken agenda denna kan tänkas ha. Det behöver inte betyda att vad avsändaren skriver eller säger är osant. Grunden är att vara kritisk och ifrågasättande. Rysk media står i denna konflikt utanför och kan ha en mera objektiv syn på det som händer. En intressant källa är TV-bolaget RT, vars slogan är "Question more".  RT har publicerat mängder av intressanta inslag om Libyen. Ofta med intervjuer med kritiska europeiska och amerikanska röster, som inte får komma till tals i västmedia. I detta inslag undrar man om det inte är dags att räkna alla civila dödsoffer i Libyen.(RT)
Naturligtvis berättar inte våra medier om vad Fidel Castro anser om kriget och Barak Obamas hyckleri. (RT).
Min uppfattning är att RT är en seriös alternativ nyhetskälla med det i minnet att Ryssland kanske inte älskar Nato.

En annan intressant källa är NSNBC (No spin news by Christof Lehmann). Lehmann är tysk född 1958 och har ett förflutet bl a som rådgivare åt Yasser Arafat, Yoshua Nkomo och Nelson Mandela. Han har en doktorsexamen i klinisk psykolog från 1986. (The 4th Media).
Lehmann liv och livsgärning har mycket präglats av att han är en överlevare från Massakern på palistinier i flyktinglägren Sabra och Shantila den 19 september 1982.(Wikipedia) Inför 29 årsdagen av massakern skrev han följande känslofulla inlägg:
"At least I had the privilege to leave after it was possible to get out of the ruins of Sabra and Shatila. You could not. It makes me sad, really. So sad that I never returned to face the demons in my memory and my bad conscience over leaving you behind. There is so much I don't know because I left you behind, beaten, bloody in body mind and soul. Broken glass that shines like a diamond in the sun, crying out to the world, "let us live in peace". The only thing I know with absolute certainty is this:
Neither you, nor me, nor anyone should ever experience the inhumanity of pure unleashed evil, and until my last breath I will do what I can to prevent anything like Sabra and Shatila from ever happening again."Lehmann har med andra ord ett budskap: "Låt oss leva i fred". Trots att han tidigare solidariserat sig med förtryckta folk som palestinier och svarta sydafrikaner är han nu på den gröna sidan i kriget i Libyen. Han verkar ha ett brett kontaktnät med informatörer i landet. Naturligtvis skall man se även det hans skriver med kritiska ögon.
Intressant med Lehmann är att han följer svenska bloggare som Motvallsbloggen och Marverabloggen, vilket naturligtvis jag också gör. Till Motvallsbloggen skriver han i en kommentar:
“Alle” ting jeg rapporterer er konfirmerat af mindst to separate kilder, hvoraf mindst én er på stedet."
Detta är intressant, eftersom det är en journalistisk grundregel, att en nyhet bör vara bekräftad från två av varandra oberoende källor.
Två andra bloggar som jag följer när det gäller Libyen är Third World och skvitts. Till detta kommer massor av nyheter av olika slag. T ex Islamic Learning Center, som har en intervju med en tidigare  anhängare till upproret mot Gadaffi, Dr. Rejeb Muftakhov Budabusa. Han beklagar den utveckling upproret tog i och med Natos inblandning.
"But none of the protesters imagined that NATO was seeking to intervene in order to, let's be honest, to arrange a re-colonization of our country. In general, the opposition was not up-to-date and believed that Europe acts sincerely. But it appears that some Libyan officials had been informed, had a preliminary agreement with the Europeans, and know what's going on.inblandning.
And then the crowd began bombing, someone opened fire on an armed military base, someone set fire to a police station, and all seemed to roll into a ditch.
There were some strange people with guns who started the violence in the streets, young people began to engage in combat units, though an interesting game, and then the fighting started"
Alltså intressant information att lägga till all övrig information och som ytterligare bekräftar att det inte var några fredliga demonstrationer i Benghazi i februari. Lite intressant att artikeln illustreras med Khamis Gaddafi, som "dödades" av Nato i en flygattack!
Kalle Anka för statsminister

Detta borde naturligtvis var något vår gammalmedia gjorde åt oss, men när man inte gör det, så måste man göra det själv. Resultatet blir att man tappar allt förtroende för våra politiker och vår media. Förmodligen kommer Kalle Anka-partiet få min röst nästa val.

För övrigt anser jag att Fredrik Reinfeldt skall åtalas för folkmord:

(DN), (DN)

söndag 2 oktober 2011

Lögn på lögn på lögn.....

Moussa Ibrahim
För några dagar sedan "greps" Moummar Gaddafis talesman Moussa Ibrahim av rebellerna i Libyen. Inte oväntat har han talat med Arrai-TV i Syrien och dementerat detta. (Al Arabiya). Med tanke på alla tidigare lögner från NTC och deras rebeller var detta en väntad utgång. Lögnerna att staplats på varandra under detta krig. De har haft trogna budbärare i västerländsk media, där den svenska inte utmärkt sig för att stå för kritiks granskning.
Third World har också skrivit om Moussa Ibrahim. DN publicerar nu också att Ibrahim förnekar att han gripits. Om det är en tillfällighet eller policy att det inte gårt att länka bloggar till artikeln vet jag inte.
Det var inte länge sedan en "massgrav" upptäcktes i Tripoli. Stora rubriker i svensk media om offer för en fängelsemassaker. När det visade sig att det handlade om kamelben och inte människoben, var det knäpp tyst.
Sverige befinner sig i krig på främmande mark. Vi deltar i ett anfallskrig mot en nation som aldrig hotat Sverige eller svenska intressen. Vi gör det i skydd av en FN-resolution, som går ut på att försvara civila, men istället används för att störta en bångstyrig regim. Ingen i svensk gammalmedia har ens gjort ett försök att analysera bakgrunden till kriget och Gaddafis eventuella krigsbrott. Vi matades med information om fredliga demonstranter som i princip slaktades av regimen. Inte ett ord om att dessa "fredliga" demonstranter började med att bränna ner regeringsbyggnader och ganska omgående var beväpnande. Utan att blinka spred man rykten om att Gaddafi gav viagra till sina soldater, så de kunde begå massvåldtäkt. Han använde sitt flyg för att attackera oskyldiga civila.
Allt detta har visat sig vara lögner och lögnerna har fortsatt att staplats på varandra. Gaddafis söner greps, men visade sig vara fria. Sjukhusmassaker om regimen anklagades för, hade begåtts av rebeller. Var finns det stackars barnflickan, som Gaddafis sonhustru beskylldes för att ha skållats med kokande vatten. Lever hon, eller dödades hon så fort hon gjort sitt? Vore det inte lämpligt att Agneta Ramberg på Dagens Eko gjorde en uppföljning på sitt tårdrypande reportage? Hur ser det ut i städer som rebellerna "befriat"?

Libyen har förlorat 30000-50000 människor. Det innebär att en kvarts miljon förlorat en anhörig. En miljon människor befinner sig på flykt. Människor dödas för sin hudfärg. hem, skolor, sjukhus, infrastruktur har slagits sönder.
Internationella Röda Korset har besökt Sirte och för fram vad som varit känt länge. Sjukhuset har varit utsatt för beskjutning.
"Sedan ICRC-gruppen anlänt satte det styrande nationella övergångsrådet NTC:s styrkor in en våldsam attack med raket, anti-pansarvapen och automatvapen på mindre än en kilometers avstånd från sjukhuset. Gaddafianhängare besvarade detta med granater och krypskytte."
Medan Röda korsets personal fanns på plats slog flera raketer ner bland sjukhusbyggnaderna. Det är svårt att tro att stadens försvarare skjuter sönder ett sjukhus som skall ta hand om deras sårade. Var finns Nato, som skall skydda civila? (SVD)(DN)
Var finns kritiken? Var finns ifrågasättandet?

För övrigt anser jag att Fredrik Reinfeldt skall ställas inför rätta för folkmord: