onsdag 28 september 2011

Fredrik Reinfeldt bör åtalas för folkmord!


Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt bör åtalas för folkmord i Libyen och för att föra det svenska folket bakom ljuset. Han bör få sällskap i rättssalen av krigsminster Sten Torlgfors, Calle Bildt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund och Urban Ahltin. Det finns idag tillräckligt mycket bevis från många av varandra oberoende källor, som visar att det pågår ett folkmord av Natos flyg och allierade rebeller. Idag vet vi också att FN:s resolution 1973 inte bara grovt har missbrukats. Den har också fattats på ett felaktigt och direkt lögnaktigt material.
Ansvariga utgivare för gammalmedia bör likaså ställas till ansvar för att medvetet undanhålla information för sina läsare och därmed hjälpt regeringen att föra svenska folket bakom ljuset. Vi borde ta hand om våra egna krigsförbrytare, innan vi ställer krav på andra. Dessutom är de brott, som gjort att Gaddafi skall ställas inför Internationella domstolen (ICC) av den arten att de bleknar och tynar bort i jämförelse med de brott Nato och deras skyddslingar dagligen begår.
Natos krig mot staten Libyen har gjort att mellan 30000 och 50000 människor har förlorat livet. Av dessa är de flesta oskylda offer, inkluderande många barn och åldringar. Det är detta vår regering och vår statsminister måste ställas till ansvar för.
Senast idag kan vi läsa hur DN döljer de brott som begås i staden Sirte. Man berättar bara hälften av sanningen. Det finns inget om terrrorbombningar av Nato och rebellbanditerna, döda civila och förstörd infratstruktur.(DN)
Terrorbeskjutning av sirte

Allt fler civila flyr staden, trots att Khaddafi-armén försöker hålla dem kvar, skriver DN. Inget om att alla som rebellerna tror har något samröre eller sympatiserar med Gaddafi fängslas eller kanske mördas på platsen. Vad skulle du göra? Vad skulle jag göra? Förmodligen förneka Gaddafi, minst tre gånger innan hanen gal!
Skall man få en mera allsidig bild av det som händer får man i vanlig ordning läsa utländska medier. Klassperspektiv har gjort en bra sammanställning av olika mediauppgifter.
Times reporter Tom Coglan, som finns vid fronten rapporterar att folk som strömmar ut ur staden anklagar Nato och rebellerna för folkmord. Ögonvittnen berättar hur skolor och lasarett bombats. En flyende berättar att han förlorat sex familjemedlemmar.
I Klasskampens artikel finns länkar till bl a Times och andra medier, som ger en mer allsidig bild än de svenska.

Människorättsorganisationer bidrag till kriget

Ibland får man spännande uppslag i kommentatorsfältet. Erik H gjorde mig uppmärksam på denna artikel av Libya360, som i sin tur en rewriting från Mahdi Darius Nazemroayas blogg. Kontentan är att människorättsorganisationer användes för förevändning av FN för att starta kriget i Libyen.  Libyan League for Human Rights (LLHR) fick 70 olika människorättsorganisationer att underteckna en skrivelse, som sändes president Obama och FN:s generalsekreterare Ban ki-Mon. Brevet som ni kan läsa i sin helhet i båda bloggarna, innehåller alla de anklagelser, som sedan en efter en har kunnat vederläggas som rena lögner. Bakom skrivelsen står Mohamed Eljahmi, som också är en av undertecknarna. Han är en känd försvarare av de mänskliga rättigheterna i Libyen, men också bror till Fathi Eljahmi, Libyens mest kände dissident, som tog i fängelse 2009.
LLHR är knutet till International Federation for Human Rights (FIDH).  FIDH har enligt artikelförfattaren band till National Endowment for Democracy (NED). NED är en amerikansk organisation, som ekonomiskt skall stödja USA-vänliga länder i deras strävan mot demokrati.
Det är brevet från dessa människorättsorganisationer, som finns listade hos Libya360, som ligger bakom FN:s resolutioner och sanktioner. FN har aldrig brytt sig om att undersöka sanningshalten i anklagelserna.
Enligt Sliman Bouchuiguir generalsekreterare i LLHR, har t ex rapporten om massaker i Benghazi aldrig kunnat bekräftas. Att så många organisationer kunde "luras" att skriva under brevet, bygger enligt Bouchuiger, på att man är ett tajt nätverk.

Kopplingar mellan LLHR och övergångsrådet

Brevet från människorättsorganisationerna sändes den 21 februari. En knapp vecka senare bildas Nationella övergångsrådet (NTC). Flera av medlemmarna i LLHR är eller kommer troligen att ingå i övergångsregeringen.
Överst på listan står Dr. Mahmoud Jibril. Han är som ni vet toppnamn i NTC. En annan höjdare Ali Tarhouni, lär bli olje- och finansminister. Uppgifter gör gällande att han tränats i USA och var närvarande vid alla stora möten om regimskifte.
Sliman Bouchuiguir har också band till USA. Han gjorde en doktorsavhandling vid George Washington universitetet.

Falska bevis

Jag har tidigare skrivit att sanningen inte är rebellernas bästa gren. En efter en har lögnare avslöjats. Man drar sig inte ens för att manipulera bilder. Inte heller drar sig en organisations som Human Right Watch sig för att sprida dem. Tillsammans med journalisten CJ Chivers presenterade man bilder för Ny York Times, som sades vara bevis på att Gaddafis styrkor använde klusterbomber. Bilderna har dock visat sig vara manipulerade. Genom teknisk analys, som i och för sig övergår mitt förstånd, har man kunnat fastställa att bilderna tagits fyra dagar innan bombanfallen påstås ha skett. (Jetpack)

Bilderna är också manipulerade i Photoshop. Man kan t ex se att strecken inte går genom bokstäverna på vidstående bild.
Bilderna finns kvar på HRW:s hemsida. Orginalbilderna finns tydligen också för nedladdning för den som önskar testa dem.

Jabril och Jalil

Vore det inte så allvarligt kunde man tro att det var ett komikerpar eller seriefigurer. Men detta är Natos lakejer i Libyen.
Bloggen "Rebel Griot" gör gällande att arbetet med att störta Gaddafi började redan 2007 och nyckelfigurerna är nämnda Jabril och Jalil. Hur det är med detta vill jag låta vara osagt, men hur de manövrerade sig till positioner och vilken roll de spelat innan kriget startade och de hoppade av från Gaddafi är intressant.
Abdul-Jalil blev justiteminister i Libyen 2007. Som justitieminister såg han till 100-tals Gadaffi-motståndare frigavs från libyska fängelser. Bland dessa medlemmar ur Libyan Islamic Fighting Group – vilket inkluderade dess grundare Abdulhakim Belhadj, som nu är överbefälhavare i Tripoli. Andra dagen på upproret fritogs de sista 100 medlemmarna ur fängelset. Dagen efter avgick Jalil från sin post och anslöt sig till rebellerna.
När det gäller att titta på hur Jalil agerat under sin tid vid makten, har Wikileaks varit behjälpliga. Hemliga dokument visar vilken roll Jalil och Jabril spelat.
 En stor del av samtalen mellan Jalil och representanter för USA handlade om hur man skall privatisera Libyens ekonomi. Jalil var entusiastisk, men trodde att det behövdes ett regimbyte. "Mindre prat och mer verkstad" var det som gällde.
Jalil

Jalil ordnade privata möten med USA-folk vid sidan av de officiella kanalerna. Den läckte amerikanska kablar berömde hans "villighet att låta sin personal att kommunicera med emboffs [ambassaden] utanför officiella kanaler" och konstaterade att "hans organisation verkar ha ett parallellt spår i säkra visum godkännanden, förbi protokollet och UD [ministeriet för utrikesministeriet. (Wikileaks).

2007 fick också Mahmoud Jibril jobb i Libyens regering.Amerikanska tjänstemän var mycket positivt  över Jibril efter ett möte i maj 2009. De drar slutsatsen att "Med en doktorsexamen i strategisk planering från University of Pittsburgh, är Jibril en seriös samtalspartner som" har amerikansk prespektiv". Jibril hjälpte också till att sätta upp sex träningsprogram för amerikanska diplomater.(Wikeleaks).


Det är alltså många stigar som leder till USA..........

(DN)

måndag 26 september 2011

Massgrav?


En massgrav har hittats i Tripoli skriver SVD och DN, som citerar Reuters. Man skall ha hittat skelett efter 1207 människor och det skall vara en massgrav efter en massaker på fångar,som dödades av Gaddafis säkerhetsstyrkor under ett fängelseuppror 1996.
En av mina käpphästar är att man behöver mer än en källa innan man skriver. Hade SVD bemöt sig att också läsa CNN:s rapport hade man hittat följande:
"It was unclear, however, whether the site actually was a mass grave, as no excavation has taken place. Members of the media were shown bones at the site, but medics with CNN staffers on the scene said the bones did not appear to be human."
 Borde inte erfarenhet ha lärt gammalmedia att vara lite avvaktande i sin rapportering av vad Reuters skriver? Men vi kan tydligen inte förvänta oss något ifrågasättande av vad denna nyhetsbyrå skriver. 90% av alla nyheter från Libyen är fabricerade av Reuters. Dessutom skall man komma ihåg att sanningen inte är rebellernas bästa gren.
Det är en ganska stor skillnad i rubriksättningen mellan CNN och DN:
"Libya transitional council believes mass grave found"
 
"Offer för Khaddafis terror funna i massgrav"
Tack för tipset Marverabloggen.

lördag 24 september 2011

Skjutglada idioter och ett förstört land

Nato har släppt loss ett hord av skjutglada idioter

Den här filmsnutten, som finns på Motvallsbloggen visar hur de s k rebellerna härjar och varför det finns ett omfattande motstånd mot dem inom stora delar av den libyska befolkningen. Jag har sett flera liknande filmer, som visar på vilket sätt bostadsområden ödeläggs av skjutglada idioter, som inte har en susning om hur vapnen skall användas. Eftersom de springer omkring på gatorna som de gör, visar också att det inte finns något motstånd i områdena.
Hur många civila som dödats av dessa dårar, vet vi inte. Något skydd av Nato har de uppenbarligen inte fått. Hundratusentals människor har fått sina hem förstörda där dessa outbildade horder dragit fram efter att Nato fällts sina bomblaster.
Det finns uppgifter om motstånd mot rebellerna på olika håll, vilket inte är att förvånas över med tanke på deras framfart. NTC:s ledning har inte vågat etablera sig i Tripoli, utan stannat bland royalisterna i Banghazi. Kanske ett omen om att det finns krafter som vill flytta tillbaka huvudstaden dit.
Hur skall man kunna läka alla sår som uppstått? Hur skall Sarkozy, Cameron och Reinfeldt kunna trösta de hundratusentals som fått sina nära och kära dödade?
Sverige har beslutat att fortsätta stödja detta vanvett. Nu öppnar man också för marktrupper och stridsflyg.
...Beslutet innebär att regeringen ska ställa en väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 30 dagar.
Enligt planerna ska Sverige bidra med flygstridskrafter och stödresurser. Det innebär bland annat att fem plan av typen JAS 39 Gripen blir kvar för att verkställa FN:s säkerhetsrådsresolution 1973. Även resurser till informationsoperationer skall ställas till förfogande. Sammantaget handlar det om ett bidrag på cirka 140 personer. Styrkan skall kunna förstärkas tillfälligt vid behov.(StAn)
Det skall bli spännande att se om NTC lyckas bilda någon form av regering som utlovats. Frågan är ockås vilket stöd västtillsatta marionetter som Jalil och Jibril har i landet. Marionetter brukar inte vara populära i de breda folklagren. Deras position stärks inte av att  Aisha Khaddafi, Muammar Khaddafis enda biologiska dotter, säger hennes pappa mår bra och fortsätter kämpa mot "förrädarna" som nu styr landet. Hon varnar för Jalil och Jibril och menar att de som svikit en gång, lätt kan svika igen.(DN). Det blir inte bättre av att Mummar Khaddafi fortsätter att gäcka. I ett halvår har han "nästan" varit gripen.
Innan Natos anfallskrig var Libyen ett ekonomiskt välmående land med fri sjukvård och fri utbildning. Sjukvården var den bästa i Afrika. Barndödligheten sjönk från 71 år 1991 till 14 år 2009. Man hade ett mycket ambitiöst program för bostadsbyggande. Sedan 2003 har mer än 100 statsägda företag privatiserats, av vilka 29 helt har utländskt ägande.
Nu har mycket av detta bombats till damm och grus. En självständighet nation, utan statsskuld, är nu i händer på IMF och Världsbanken. Giriga exploatörer kommer att stå i kö för att få de lukrativa kontrakten. Frankrike, Storbritannien och USA kommer att se till att få merparten.
Med "halva" befolkningen beväpnad, horder av laglösa som drar omkring, interna strider som gör att detta inbördeskrig riskerar få flera fronter, kommer att bereda väg för främmande trupper, som skall skapa ordning i det kaos man varit med att skapa. Afghanistan...Irak....Libyen....

torsdag 22 september 2011

"Du skall inte dräpa"


Ett av tio Guds bud säger: "Du skall inte dräpa". Det innebär att ingen har rätt att döda en annan människa och det då hjälper det inte att dölja sig bakom en stat. En stat består nämligen av människor. Många stater tar sig friheten att döda egna eller andra länders medborgare. En del av dessa kallar sig demokratier av västerländskt snitt. Vi är snara att döma andra länder i andra kulturer för brott mot mänskligheten och för att de har dödsstraff. Våra politiker och redaktörer angriper gärna länder som t ex Ryssland, Kina och Libyen. Detta gör man med all rätt, men allt klingar falskt, när man med andra handen gör affärer med länderna. Ännu falskare blir det när man undviker att ställa krav eller kritisera länder som USA, Storbritannien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten eller Qatar. Istället allierar man sig med dessa länder i ett anfallskrig mot en självständig nation.

I natt mördades Troy Davis av sitt eget land. Samtidigt dör människor i krig startade av dessa stater. Ländernas regeringar bekänner sig ofta till kristendomen, ändå tvekar man en sekund att bryta mot det mest fundamentala i religionen, 10 Guds bud.
Jag blev glad när Barack Obama valdes till president. En man av folket skulle ersätta krigsförbrytaren Georg W Bush. Tyvärr har alla mina förhoppningar grusats. Obama har blivit en lakej åt storfinansen och krigsindustrin. Nattens uttalande från Vita Huset ger en bild av en svart man som svikit sitt folk:
"– Presidenten tycker att dödsstraffet inte är så bra på att avskräcka från brott, men att en del brott förtjänar det slutgiltiga straffet, sade Barack Obamas talesman Jay Carney i måndags." (DN)
Obama hade haft chansen att förhindra verkställandet av mordet på Troy Davis, men han tog den inte. Det har skrivits så mycket om alla tveksamheter i fallet Davis, att jag inte behöver återupprepa dem här. Detta är dock inte den avgörande faktor, utan dödsstraff är ovärdigt en nation som vill kalla sig för en upplyst demokrati.
Att våra motståndare till dödsstraffet eller att amerikanerna fritt skall kunna få köpa vapen och skjuta ihjäl varandra är lika med att du inte har en chans att bli vald till president i landet. Så Obama eller vem det nu är som vill ha den posten, måste sälja sin själ till djävulen.
35 amerikaner har mördats av sin egen nation bara i år. (DN)
Samtidigt hyllar Barack Obama morden som begås mot Libyens befolkning. Han har lika lite som Sarkozy eller Cameron eller Reinfeldt frågat libyerna vad de verkligen vill.

Dubbelmoral

Det finns ett talesätt, om att sopa rent framför egen dörr först. Detta borde inte minst gälla inom politiken, se till att du lever som du vill att andra skall leva. Men när det blir skarpt läge, lejer man bort det obehagliga. Jag tvivlar inte på att fångar har torterats i libyska fängelser. Men med vilken rätt dömer de som själva skickat fångar ditt för att slippa smutsa ner sina egna händer?

Att amerikaner torterar massor av människor i de ockuperade länderna och i sina lydstater, det vet vi sedan vi fick se bilder från Abu Ghraib och Guatanamo. Tack vare Wikileaks vet vi att det finns fångar på Guatanamo, som aldrig kan ställas inför rätta på grund av den tortyr de utsatts för.
Jag citerar Motvallsbloggen:
"USA torterar alltså människor. Varför kräver vi inte att världen, och amerikaner för även sådana torteras av amerikansk militär, befrias från USA:s hemska ledare? Varför ropar vi inte på massiva bombinsatser över USA, av rent humanitära skäl?"
Visst USA har dömt fångvårdspersonal och andra för brott i bl a Abu Ghraib. Men det har inte varit tal om att ställa Georg Bush inför rätta. När det gäller Gadaffi förutsätts tydligen att han varit närvarande överallt 24 timmar om dygnet.

Kriget i Libyen verkar gå dåligt för Nato och rebellerna. Därför måste Nato fortsätta bomba landet i ytterligare 90 dagar. Sverige hänger på och ytterligare 63 miljoner försvinner ur den redan ansträngda statskassan.
Som vanlig liten medborgare känner man sig totalt maktlös inför allt vanvett som pågår och för den likgiltighet  för människoliv som visas av folkvalda politiker.

tisdag 20 september 2011

Moderat riksdagsman sponsrar kriget i Libyen


Jag läste en debattartikel i SVD idag om att:
"Kommer den arabiska våren att göra människor friare? Det är långt ifrån säkert. Människorna i arabvärldens erfarenhet av den fria marknaden och det kapitalistiska systemet – på sikt nödvändiga för uthållig tillväxt och politisk stabilitet – är långt ifrån odelat positiv."
Vad som slog mig, förutom det kapitalistiska anslaget, var att man satte likhetstecken mellan situationen i Tunisien, Egypten och Libyen. Dessutom jämförde man äpplen med päron:
"Attityderna i Libyen bör förstås utifrån ytterligare ett perspektiv; avsaknaden av erfarenhet från en fri marknad. Under Ghaddafis tid vid makten svällde landets offentliga sektor till groteska proportioner. 75 procent av den arbetande befolkningen var offentligt anställd medan privata investeringar beräknats ha utgjort ofattbart låga 2 procent av BNP. Siffrorna säger något om hur svårt det kommer bli att stimulera privat företagande i landet."
Det går naturligtvis inte att jämföra antalet anställda med andelen av BNP i ett land där oljeindustrin ensam svarar för 80 Procent av BNP!
Bakom varje debattartikel finns en agenda. Eftersom både Susanne Tarkowski och Tankesmedjan Fri Värld är nya för mig, så ville jag ta reda på lite mera. Jag fann en ung svenska som lever på krig och sponsras av en moderat riksdagsman.
Susanne Tarkowski får sitt levebröd av krig

PR byrån Shabakat Corporation, som Tarkowski äger, etablerade sig i Libyen i februari för att driva en kampanj mot Gaddafis regim. Tidigare var Tarkowskis företag etablerat i Afghanistan. Mot slutet hade hon 200 anställda. På kundlistan fanns Nato, FN och USA:s militär. (Resumé).
En av sponsorerna för denna PR-byrå för Nato och rebellerna är den moderate riksdagsmannen Mats Johansson genom sin tankesmedja Fri Värld. Johansson var tidigare VD för Timbro.
Johansson är alltså som politiker direkt ansvarig för att Sverige deltar i kriget på rebellernas sida, samtidigt som han stödjer en PR-byrå som sedan starten av oroligheterna arbetat för Nato och rebellerna.
Det man kan fråga sig är hur många liknande PR-byråer som arbetar för Nato, EU och USA? Vidare kan man undra vilken inverkar Fri Värld och andra lobbyister har haft på regeringens beslut att skicka svenska plan till Libyen?
DN skriver idag om att EU inte skyddar libyska flyktingar. Det är bara att gratulera DN till deras snabbhet att få fram nyheter. Läsare av denna blogg fick samma information redan den 5 september.
Vidare vet man åter igen var Gaddafi befinner sig, men det gäller förstås att inta Bani Walid först, vilket verkar nog så svårt.
En annan svensk "PR-byrå" för kriget i Libyen är för övrigt "Fjärde Internationalen". Motvikt kan väl "Björnbrums" inlägg om manipulerad massmedia vara.
måndag 19 september 2011

Natostyrkor på marken i Libyen bekräftat

Skjutglada amatörer är tacksamma fotoobjekt

Tar har antytts tidigare, men vad jag har sett inte bekräftats från officiellt håll, men Nato har markstyrkor som deltar i anfallskriget i Libyen, tvärtemot FN:s resolutioner, som FÖRBJUDER detta.
"Även Nato har deltagit i striderna. Enligt det brittiska försvarsdepartementet har en brittisk patrull förstört en bepansrad personaltransport och flygplan från RAF har bombat en ammunitionsdepå precis utanför Sirte." (DN)
Precis som alla andra brott mot resolutionen så fråntar sig säkert Nato allt ansvar för detta och hänvisar till att det är ett enskilt land som gör detta. Detta bekräftar misstankarna om att det är elitsoldater från Nato, arabvärlden och legosoldater från bl a Qatar, som sköter stridandet, medan de skjutglada amatörerna är enbart tacksamma fotoobjekt för okritiska västfotografer.
Det finns obekräftade uppgifter om att 17 Nato-soldater tagits tillfånga av Gadaffi-trogna trupper. Med tanke på tidigare erfarenhet av denna typ av rapporter i andra medier, blir jag inte förvånad om uppgifterna är sanna.(DN)
Naturligtvis föranleder alla dessa brott inga som helt kommentarer i gammalmedia, "Husbondens Röst". Ingen jag säger INGEN svensk politiker har mod att gå ut och berätta för oss vad som sker.
Nu har rebellerna mobiliserat 900 pansarfordon, Nato-flyg, Nato-soldater, legoknektar och skjutglada rebeller för att krossa motståndet i Sirte, medan världen ser på. Nato säger att man gör detta för att skydda civilbefolkningen. Så här skyddas barnen i Libyen
(Maverabloggen)
Den som kommer att gå till historien som mannen som startade kriget i Libyen, är den franske filosofen Bernard Henri Levy. Han lär ha övertygat Frankrikes president Nicolas Sarkozy om att Gaddafi måste krossas. Enligt en anonym källa närstående Sarkozy lär följande telefonsamtal ha varit  avgörande: "Bernard-Henri rang him from Benghazi to tell him that French flags were everywhere. He told him that if he allowed a bloodbath there the blood would stain the French flag. That really affected him."  Frumforum kan ni läsa mera hur Sarkozy fick igång sina partners inom Nato.

Levy fick för övrigt sola sig i glansen när Sarkozy och Cameron besökte Libyen. Frumforum refererar till en artikel i Financial Times.
Bilder från Sirte:

NATO Bombs residential blocks killing 100s of civiliansin Sirte 17.09.11, NATO 

NATO Bombing & Killing Civilian in Sirte today 17.09.11
lördag 17 september 2011

Krigets ondska och svenskt hyckleri


21 miljoner kronor i månaden lär Sveriges krigande i Libyen kosta oss skattebetalare. Det skulle innebär att vi vi hittills gjort av med minst 126 miljoner kronor på att bidra till en humanitär katastrof. Detta motsvarar lönen för över 2000 sjuksköterskor!
Jag surfar runt på nätet och jag ser videoklipp, jag läser tidningsartiklar. Det finns massor av information, mer eller mindre trovärdig, men sammanväger man alla källor, så är bilden klar och entydig. En journalistisk grundprincip är att man skall ha två av varandra oberoende källor för att publicera. För den som är villig att anstränga sig lite, finns det +10 källor som styrker det jag skrivit. Hela inbördeskriget i Libyen bygger på en LÖGN från första dagen.
När jag berättar för vänner och bekanta om vad som händer i Libyen och om bakgrunden, blir det mycket förvånande. Men samtidigt har de svårt att inse att gammalmedia inte skulle ge en neutral bild av det som sker.
Det som är min största kritik mot rapporteringen är också att man inte ger en allsidig bild av Libyen, även innan kriget startade. Spelet gick ut på att svartmåla Gadaffi så mycket som möjligt. Man utelämnade helt hur Libyen utvecklats ekonomiskt och socialt under senare år. Hur kvinnors rättigheter stärkts och vilka förmåner som kom medborgarna till del i Afrikas rikaste land. Man utelämnade också de förbättringar som skett när det gäller mänskliga rättigheter. Det är sådant jag vill ha reda på för att ta ställning.
Istället försökte man lura mig och resten av svenska folket och man fortsätter göra det. Regeringen Reinfeldts motiv för att fortsätta kasta bort våra skattepengar saknar helt förankring i det som egentligen händer i Libyen.
Skyddet av civila är ytterst selektivt, om det överhuvudtaget existerar. Man kan inte skydda civila genom att bomba deras hus och hem. De värsta brotten mot civila sker på marken, där Nato överlämnat kontrollen till lösa beväpnade mördargäng.
Brotten mot svarta i Libyen är att likna vid folkmord, men om detta håller våra jävla politiker käften, ursäkta kraftuttrycket, men jag blir så förbannad!
Detta gäller också "Husbondens Röst", som mest nämner detta lite i förbigående.
Internationella Röda Korset har uppmärksammat de svarta situation:
"The ICRC is concerned about the stigmatization of sub-Saharan Africans and certain Libyan communities in Tripoli and elsewhere in the country. "Civilians, whatever their nationality, political affiliation or race, must be protected at all times," said Georges Comninos, the head of the ICRC delegation in Tripoli."
Hur ställer sig då Natos "puppet" Mahmoud Jibril till morden och härjningar i staden Tawergha?
Två krigsherrar skakar hand Sarkozy och hans puppet Jabril

"Regarding Tawergha, my own viewpoint is that nobody has the right to interfere in this matter except the people of Misrata," said Mahmoud Jibril, the NTC's prime minister and one of the chief interlocutors with U.S. and European leaders, during Monday's town hall meeting. "This matter can't be tackled through theories and textbook examples of national reconciliation like those in South Africa, Ireland and Eastern Europe," he added as the crowd cheered with chants of "Allahu Akbar," or "God is greatest." (Wall Street Journal)
vi kan alltså tala om ett sanktionerat folkmord på staden övervägande svarta befolkning, en stad som nu är plundrad och i ruiner.
"Now, rebels have been torching homes in the abandoned city 25 miles to the south. Since Thursday, The Wall Street Journal has witnessed the burning of more than a dozen homes in the city Col. Gadhafi once lavished with money and investment. On the gates of many vandalized homes in the country's only coastal city dominated by dark-skinned people, light-skinned rebels scrawled the words "slaves" and "negroes."
Mord på en svart polis:
http://www.youtube.com/watch?v=T2IBT_dQpEY&feature=player_embeddedÖde städer och ruiner är vanliga där "befrielsearmén" dragit fram. Inte ens sjukhuset lämnas utan att plundras och vandaliseras. Detta är ett exempel från staden Awinya:
http://www.youtube.com/watch?v=jDqI7Ycso9I
Det finns 100-tals liknande video-klipp på nätet, som visar krigets ondska. Jag tror inte Reindfeldt, krigsminister Tolgfors, Calle Bildt, Urban Althin, Maud Olofsson och magister Björklund bryr sig.
Mordet på General Abdel Fattah Younes rebellernas militärbefälhavare, kan leda till allvarliga konsekvenser för NTC. Han stam Obeidi hotar med att hämnas hans död om inte NTC straffar de skyldiga.(BBC)

Under tiden fortsätter striderna och det har visat sig att rebellerna grovt underskattat motståndet i städerna Bani Walid och Sirte och att man tvingats till en oordnad reträtt.(DN) (SVD)

torsdag 15 september 2011

Vi lever inte i samma värld


Nej, vi lever inte i samma värld, den borgliga alliansregeringen, socialdemokraterna och jag. Den svenska insatsen i Libyen skall förlängas i sex veckor för att skydda civilbefolkningen mot Gaddafis ondska. Ursäkta mig, men jag mår illa. Så här skriver regeringen på sin hemsida:
"Den militära insatsen har varit lyckosam i det att den bidragit till att skydda civila samt har möjliggjort för libyerna att påbörja återuppbyggnaden av sitt land. Natos och partnerländernas insats närmar sig därför sitt slut. Samtidigt har det libyska övergångsrådet, NTC, signalerat att det vill se en förlängning av mandatet, då det anser att läget på marken inte tillåter ett avslutande av missionen. Pro-Gaddafi styrkor är fortfarande närvarande i vissa områden och utgör ett fortsatt hot mot civila. Nato och dess partnerländer avser därför förlänga den militära insatsen och Nato har meddelat att behovet av den flygspaning som Sverige står för är fortsatt stort." (Regeringen)
Ja, Fredrik Reinfeldt, krigsminister Sten Tolgfors, Calle Bildt, sossen Althin. Den militära insatsen har varit lyckosam. Sverige har bidragit till att minst 30 000 människor dödats, minst 50 000 skadats och 1 miljon människor befinner sig på flykt. Vårt land har bidragit till förstörd infrastruktur, bostäder, skolor och sjukhus. Vi har bidragit till ett land i kaos. Bidragit till att skydda civila, nej gubbar, den lätte går jag inte på.
Svensk gammalmedia följer naturligtvis med och inte en enda kritisk röst hörs.
Motvallsbloggen uttrycker vad hon känner på följande sätt:
"Uppenbarligen tror regeringen att svenska folket till huvuddelen består av idioter. Folkförakt av värsta slaget, vill jag kalla detta. Detta är höjden av lögnaktighet vad gäller den svenska insatsen, vad den handlar om och vilket målet med den har varit."Uppmuntrande är att Miljöpartiet tagit tillbaka sitt stöd, vilket hedrar partiet. Själv kan jag naturligtvis hoppas att mitt brev till Gustav Fridolin haft inverkar, men det är förmodligen att överdriva sin egen betydelse.
Nu skall krigsherrarna Cameron och Sarkozy resa till Libyen. De kommer naturligtvis bara att få se vad TNC vill att de skall se. Det är också viktigt att visa stöd för den av väst tillsatta marionettregeringen. (DN).
Third World skriver idag att TNC saknar kapacitet att styra Libyen hur mycket Nato än bombar. Han gör en läsvärd och tänkvärd analys, som även Reinfeldt borde läsa.

onsdag 14 september 2011

Det brukar inte krävas mycket att få folk häktade


Det brukar inte krävas speciellt mycket för åklagare att få folk häktade i tingsrätten. Därför är det anmärkningsvärt att ett en av de anhållna "terroristerna" Göteborg försattes på fri fot. Anmärkningsvärt är också att åklagaren Agneta Hilding Qvarnström inte tyckte det var oväntat. (DN). Tydligen hade hon väldigt tunt på fötterna. Frågan man nu ställer sig är hur mycket hon har på fötterna när det gäller de övriga tre. Advokat Ulf Gilborne, som företräder en av de häktade, anser att åklagaren inte har  mycket på fötterna och hans uppfattning verkar delas av hans tre kollegor.
Agneta Hilding Qvarnström

Försvarsadvokaterna har inte haft någon möjlighet att försvara de anklagade och de anklagade har inte fått lämna sin version. Allt bygger på den bevisning åklagaren lägger.
Agneta Hilding Qvarnström var åklagare i fallet med de två somalier som anklagades för stämpling till terroristbrott och som frikändes av hovrätten. För henne och Säpo vore det fullständigt förödande om man inte kan föra detta fall i hamn.
Redan att man går ut och slår på stora trumman om gripandet för förberedelse till terroristbrott och inte kan gå vidare med detta, gynnar inte förtroendet för Säpo. Likaså om nationella säkerhetsstyrkan än en gång satts in helt i onödan.
Märkligt är också att Röda Sten utrymdes efter att männen hade gripits. Dessutom att inte tycka om islam-hataren Lars Viiks och önska livet ur honom är inte straffbart.(SVD)
Läs gärna Röda Malmös blogg i frågan

tisdag 13 september 2011

Det skall bli spännande att se hur det slutar


Det skall bli spännande att se hur det nya "terrorhotet" i Göteborg slutar. Männen skall tydligen begäras häktade för mordförberedelser och inte för förberedelser för terrorbrott, vilket de greps misstänkta för. Min reaktion när jag läste om att männen gripits misstänkta för förberedelser för terrorbrott just den 11 september, var att enbart höja på ögonbrynet. När jag fick frågan av min omgivning, svarade jag att vi får vänta och se. Det bästa är väl om Säpo har fel igen, vilket jag motvilligt fick medhåll för. För det bästa för Sverige har ju att vi inte utsätts för terrorhot.
Jag kände ändå, att med tanke hur Säpo hanterat tidigare fall senaste tiden och få stå med byxorna neddragna, som borde de ordentligt på fötterna denna gång. Å andra sidan har man 80 miljoner extra av regeringen, måste man ju också visa framfötterna.
Det verkar ju som om inte åklagaren kan gå till rätten och begära männen häktade för terrorbrott. Nu är planer på att ta livet av någon (Lars Vik?) inte någon speciellt trevlig handling. Enligt tidningsuppgifter har Viks bloggat om att han skulle besöka Röda Sten, men inte när. Tydligen befann han sig i Stockholm.
Naturligtvis är detta mumma för alla som drog förhastade slutsatser när det gällde terrordåden i Oslo. När det åtminstone tre afrikaner och en arab som gripits.
(DN)

söndag 11 september 2011

Natos bomber fortsätter att falla


16000 rebeller har inte lyckats besegra de "70-100" Gaddafi-anhängare som ännu håller staden Bani Walid. Därför måste Nato fortsätta bomba staden med 100 000 invånare i sina insatser för att skydda civila. Rapporter gör gällande att inga journalister får komma närmare Bani Walid än 10 kilometer. Trots över ett halvårs anfallskrig och mer än 50000 bomber har man ännu inte lyckats att skydda alla civila (obs! ironi).
Under tiden har högsta rebell ledningen, Mustafa Abdul Jalil och Mahmud Jibril  anlänt till Tripoli. Tydligen fick de ett fantastiskt mottagande med röd matta och flera 100 jublande rebellsoldater. Var är de jublande folkmassorna? (DN)
Dessa två var ledande inom Gaddafis administration, innan de lägligt hoppade av precis när upproret började. Jalil var ansvarig för att fem bulgariska sjuksköterskor dömdes till döden.

Samtidigt ökar kraven på Nigerias regering att ta tillbaka erkännandet av NTC.
"The FG (goverment) should take stock of all Nigerians, including other blacks, who have been murdered in Libya and a census of other black Africans, especially Nigerians who are still in Libya. The FG must also sound a note of warning to Libya that it would not take it lightly if anything happened to its citizens again," (mathaba net)


Motvallsbloggen har hittat ytterligare en oberoende analys av vad som hänt i Libyen och det är den stämmer med flera andra. (Dissident Voice).
Det är naturligtvis inte acceptabelt att vi måste lita till utländska oberoende källor för att få en bild av vad som egentligen händer. Tyvärr har dessa källor inte alls samma genomslagskraft, som "Husbondens Röst". Jag har pratat med många senaste tiden, som blir helt förbluffade av vad som egentligen hänt i Libyen och som köpt propagandan rakt av. Lasses Blogg tar upp problematiken.
För mig som varit journalist i 40 år, känns det oerhört beklämmande hur gammalmedia kastat all form av självaktning och blivit en megafon för makthavarna. Inte bara i denna fråga, utan även i många andra. Det har gått så långt att jag ifrågasätter i stort sett allt gammalmedia rapporterar.
Third World refererar idag till en artikel i israeliska Debka.com om hur Gaddafis styrkor kan röra sig fritt i fem länder i skydd av tuaregerna, en berberstam på mellan 2,5 och 3 miljoner människor,finns i östra Algeriet, sydvästra Libyen, östra Mali, västra Niger och norra Burkina Faso.
En av Gaddafis brigader på 7000-9000 man har spårlöst försvunnit och har sannolikt fått hjälp av libyska stammar att gömma sig för att kunna bedriva gerillakrig.
Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt skriver idag en debattartikel med anledningen av 10-årsdagen av 11 september om terrorhot.(SVD)
Min uppfattning är att innan Sverige gav sig ut i krig, fanns inget egentligt hot mot svenska intressen. Genom vårt deltagande i krigen i Afghanistan och Libyen, så skall vi inte vara förvånade över att inte alla tycker om oss längre. Att inte våra politiker ens snuddar vid detta förvånar föga.

fredag 9 september 2011

Våra pojkar kommer inte hem i kistor


Nato och dess springpojkar har lärt sig läxan från Vietnam, Afghanistan och Irak. Det har inte varit bra för hemmaopinionen att deras pojkar kommer hem i kistor. I Libyen har man därför överlåtit det smutsiga jobbet på marken åt andra. Själva anfaller man i princip försvarslösa mål och sprider död och förintelse. Att 50000 människor så här långt fått sätta livet till och en miljon befinner sig på flykt ger inte beslutsfattarna dåligt samvete. Man fördrar att blunda på båda ögonen för säkerhets skull.
Läser just en TT-artikel i en papperstidning. Mats Brindesjö, flygtaktisk chef för flygvapnet uttalar sig:
Det finns fortfarande motståndsfickor med regimtrogna, som fortsätter trakassera civilbefolkningen. Om rebellerna beter sig lika illa mot civila (som de Gaddafi-trogna), anser Brindesjö att det finns mandat att hindra dem.
Nato har inte lagt två fingrar i kors för att skydda någon civilbefolkning hittills, så detta är bara jävla skitsnack som skall fortsätta föra svenska folket bakom ljuset. Dessutom finns det inga rapporter om våld mot civila från Gaddafis sida den senaste tiden. För övrigt har det ju visat sig att det mesta våldet sedan lång tid tillbaka begås av rebellerna.50000 döda innebär kanske minst 250000 sörjande, människor som förlorat nära och kära. Detta föder hat, inte minst mot främmande makter som bombat från hög höjd utan att ta konsekvenser av den död och förintelse man skapat.

Sverige satsar 80 miljoner kronor extra till SÄPO för ökat terroristskydd, EU totalt 1 miljard. Detta är pengar som vår krigsmakt borde betala. Innan Sverige beslutade sig för att delta i kriget i Afghanistan, fanns inget hot mot Sverige. Nu är vi en nation i krig på två fronter. Det känns tryggt att fronterna är långt borta, men är de verkligen det? Skall vi förvånas över att det finns folk som inte tycker om oss?


I går kväll hade jag svårt att sova efter att ha sett en video om Natos offer, så jag skrev ett brev till Gustav Fridolin i Miljöpartiet:

Hej Gustav!
Jag har ända sedan Miljöpartiet bildades röstat på partiet i alla val, såväl lokalt som på riksnivå. Under en följd av år var jag partiet behjälpligt lokalt med att skriva motioner och andra typer av skrivelser. Min hustru representerade partiet i fullmäktige under två mandatperioder.
Men nu är det slut. Anledningen är partiet stöd till den svenska insatsen i Natos anfallskrig i Libyen. Ingen vet hur många som fått sätta livet till. Bedömningarna varierar från 20000 till 50000 människor. Majoriteten av dessa är civila som dödats av Natos bomber med hjälp av svensk flygspaning.
Svenska folket har förts bakom ljuset av den ensidiga rapporteringen i svensk massmedia och av politiker som du Gustav. Sten Tolgfors är inte längre försvarsminister, utan krigsminister. En gång var jag stolt över svenska fredsbevarande insatser i orosområden. Nu skäms jag över vad jag ser och läser. En massaker pågår av svarta, libyska medborgare, gästarbetare och Gadaffi-soldater, allt tack vare Natos insatser.
Rebellernas överbefälhavare i Tripoli, Abdul Hakim Belhaj, har ett förflutet i Al Qaida. Här kan du få veta lite mer om honom.
Libyens förre justitieminister Mustafa Abdul Jilal, numera av Nato tillsatt ledare för NTC, övergångsrådet, fått sina tillgångar utomlands frysta? Att han inte skulle ha försett sig under sin tid som minister är osannolikt. Troligen är istället att hans förmögenhet utomlands fyllts på. Jilal var för övrigt mannen bakom dödsdomarna mot de fem bulgariska sjuksköterskorna. Svarte Petter blir inte Snövit över en natt.
Var detta verkligen vad du röstade för när du stödde regeringen? Anser du verkligen att Nato följt FN:s mandat? Vilken information byggde du till ställningstagande på?. Vet du att eventuella flygangrepp från regeringssidan mot civila aldrig bekräftats? Vet du att demonstrationerna i Benghazi började med att några hundratal demonstranter brände ner polisstationer och andra regeringsbyggnader? Om jag hade varit med och fattat ett sånt beslut som du gjort, skulle jag sova väldigt dåligt om natten.
Med vänlig hälsning
Old Wolf

Ett brev med liknande innehåll gick till Sveriges krigsminister Sten Tolgfors. Jag räknar inte med något svar, utan det gjordes mest för att döva mitt eget samvete.

För övrigt rapporterar DN att strider brutit ut mellan rebeller och Gaddafi-trogna nära Bani Walid. Det verkar som de 70-100 Gaddifi-trogna biter ifrån sig rätt bra mot 10 000 rebellsoldater.

torsdag 8 september 2011

" En besegrad Gaddafi kan visa sig vara farligare än en Gaddafi vid makten"


Den som vill läsa en initierad motvikt till all ensidiga propaganda, som "Husbondens Röst" presenterar när det gäller Natos anfallskrig mot Libyen, bör läsa Pepe Escobars artiklar i Asia Times. Escobar har sedan mitten av 1980-talet bevakat bl a Mellersta Östern och andra krisområden.
Han senaste artikel handlar om vad som kommer att hända i Libyen fram över.
"Everyone in Libya is now virtually armed to its teeth. The economy is paralyzed. A nasty catfight over who will control Libya's unfrozen billions of dollars is already on."
Det är en rakt igenom dyster bild han målar upp för det libyska folket.Man kommer att ha mycket att hata Nato och dess allierade för i framtiden och Sverige är inte utan skuld.
Escobars slutsats är:
"A defeated Big G can reveal himself to be even more dangerous than a Big G in power. The real war starts now. It will be infinitely more dramatic - and tragic. Because now it will be a Darwinian, northern African, war of all against all"
Här är en länk till flera insiktsfulla artiklar av Escobar.
Under tiden fortsätter Gaddafi att vara en böld i röven på Nato och dess springpojkar genom att komma med nya uttalanden. (DN).
"– Jag får intrycket att han verkligen tror att han fortfarande har en chans. Han har ingen verklighetsförankring. Han har omgett sig med ja-sägare som inte berättat hur världen ser ut," säger Alexander Atarodi vid Totalförsvarets forskningsinstitut till DN.
"To see where this thing is going, one has to look at the desert. The immense southern Libyan desert was not conquered by NATO. The TNC has no access to virtually all of Libya's water and a lot of oil.
Gaddafi has a chance of "working the desert", of negotiating with a number of tribes, to buy or consolidate their allegiance and organize a sustained guerrilla war, menar Escobar.
 Vi får se vem som har rätt!

onsdag 7 september 2011

Hur många civila liv har Sverige skyddat med sin flygspaning?

Det finns inga civila kvar att skydda efter Natos bombningar

– Situationen i Libyen ser ut så, att jag inte tror att det behövs någon förlängning. Det andra är helt enkelt att vi åkte dit med ett FN-mandat i ryggen som gick ut på att skydda civila. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att det som pågår är bara att skydda de civila.

Den som säger detta är Urban Ahltin, socialdemokraterna talesman i utrikesfrågor till Sveriges Radio. Han uttalar när det gäller en eventuell fortsättning på den svenska insatsen i Natos anfallskrig mot Libyen.
Det hade varit intressant om Ahltin hade utvecklat det fetstilade lite. Har han kommit till insikt om att det kanske inte blev som han hade tänkt sig. Att Nato inte skyddat civila, utan istället dödat dem? Förmodligen har Sverige genom sin insats bidragit till dödandet av tiotusentals civila. Övergångsrådet vill inte ha främmande trupper på marken. Kanske FN behövs nu för att skydda civila mot den massaker som pågår?

Jan Öberg, fredsforskare som var med och startade den ideella organisationen TFF, The Transnational Foundation in Sweden, uppskattar att antalet döda civila redan efter sex veckors krig uppgick till mellan 10000 och 15000. Över 1 miljon människor hade flytt landet, vilket är 15% av landets invånare. Flera tusen har dött på flykt över Medelhavet., utan att ha blivit undsatta av Nato. Öbergs artikel är från 15 augusti, men ytterst läsvärd.

Från "worldcitizen" fick jag denna video, vars innehåll är tänkvärt, även om den inte direkt handlar om Natos anfallskrig på Libyen.

tisdag 6 september 2011

"Nigeria börjar inse att man erkänt massmördare"


I Nigeria börjar inse vad det är för människor man erkänt som Libyens lagliga regering. Landet gick emot Afrikanska Unionen och erkände NTC. Nu har man fått upp ögonen för det folkmord som begås på svarta i Libyen. Många av dessa är av nigeriansk ursprung.
“The truth is that Gaddafi had sympathy for black Africans", Siji said. "In fact, there is a city in Southern Libya called Suyima that is mostly populated by Nigerians, especially the Hausa. The city shares borders with Algeria and Niger. But due to Gaddafi’s sympathy for the blacks, the Libyan rebels consider the blacks as their enemies and decided to kill any black man they come across.”
Detta säger Mr Daramola Siji, som är koordinator för nigerianer, bosatta i Libyen enligt Mathaba News.

Tack för tipset Maverabloggen

FN:s mandat till Nato var att skydda civila. Tydligen omfattade inte detta svarta människor. Jag mår illa över vad mina svenska politiker sysslar med.
Motvallsbloggen berättar om "Ett brev från helvetet i Libyen" och Third World har också berättelse från ett ögonvittne i Sirte.
Medan folkmorden pågår, bekymrar sig svenska gammalmedia för var Gaddafi kan befinna sig.

måndag 5 september 2011

Amnesty Interantional om Libyen


Amnesty Interantional skrev en rapport i Juni där organisationen ifrågasätter det mesta av den rapportering som skedde i början av kriget. En av deras slutsatser är att:
"Much Western media coverage has from the outset presented a very one-sided view of the logic of events, portraying the protest movement as entirely peaceful and repeatedly suggesting that the regime's security forces were unaccountably massacring unarmed demonstrators who presented no security challenge".
Under de första dagarna av upproret dödades 180-200 människor. Amnesty menar att de flesta var demonstranter, men utesluter inte att en del av beväpnande. Mördade Ghadaffi-anhängare hittades i Benghazi.
Varken Amnesty International eller Human Right Watch kunde hitta bevis på de av rebellerna påstådda massvåldtäkterna. Detta i motsatts till åklagaren vid Internationella domstolen i Haag, Louis Moreno-Ocumpo, Undrar om hans övriga "bevis" mot Ghaddafi-familjen håller samma kvalité?
Amnesty har utan att det finns detaljer i tidningsartikeln hittat:
"The rebels in Benghazi appeared to have knowingly made false claims or manufactured evidence"

Slutligen skriver Amnesty:
"There is no evidence that aircraft or heavy anti-aircraft machine guns were used against crowds. Spent cartridges picked up after protesters were shot at came from Kalashnikovs or similar calibre weapons."
 Redan på upprorets första dag var demonstrationerna allt annat än fredliga. I städerna Al Bayda och Az Zintan tände "hundratals" demonstranter eld på regeringsbyggnader.

Det har sedan begåtts övergrepp av båda sidor i kriget. Krig är det mest vidriga som finns och kan aldrig glorifieras Det finns alltid en förlorare och det är den vanliga lilla människan. Amnesty säger sig ha hittat bevis för att båda sidor begått brott. Det vi med säkerhet vet, är att Nato aldrig kommer att behöva stå till svars för sina.

Förvirrat

Läget var nog förvirrat på många redaktioner i början av inbördeskriget. Det finns bildval man gjorde till olika artiklar. Artiklar och bilder är från februari, alltså från början av upproret. Beror valet av bilder på slarv, eller fanns det inte några bilder på demonstrerande motståndare?

Svenska UD:s blogg
Demonstration i Libyen enligt UD, men varför Egyptisk flagga?

Svenska Dagbladet
"Flera döda i libyska protester", men artikeln illustreras med Ghaddafi-anhängare.


"Svart i Libyen" skriver Expressen och illustrerar artikeln med demonstrerande Ghaddafi-anhängare, samtidigt som man okritiskt publicerar lösa rykten


"Dussintals skall ha dött!" Aftonbladet illustrerar artikeln med en bild på Ghaddafi-anhängare.


Det förekom sedan omfattande demonstrationer, främst i Benghazi, men också stora demonstrationer till förmån för Ghaddafi i Tripoli.
Efter att lästa massor och surfat på massor av information, så kan man dra en slutsats. Det fanns inga oberoende källor från händelserna de första dagarna. Inga reportrar har sett vad som hänt med egna ögon. Det finns inga bilder, som visar hur soldater skjuter på fredliga demonstranter. Det finns inte ens bilder på soldater och demonstranter. Jag har hittat två videosnuttar på skottlossning och folk som springer. Vem som skjuter på vem, eller hur det hela började går det inte att få någon uppfattning om.
Det är lite märkligt att det inte finns bilder tagna med mobiltelefoner eller digitalkameror. Libyen är ju inget underutvecklat land.
Nu väntar Bali Walid på sin tur och vi kommer att få veta lika lite som tidigare....

PS! Den här artikeln är lång. Författaren har lagt ner ett omfattande arbete med att hitta källor. Ta dig gärna tid att läsa den. Du kan göra det i etapper.

söndag 4 september 2011

Den brända barnflickan


Ibland börjar jag undra om jag ser spöken mitt på ljusa dagen, att jag är allt för misstänksam mot det jag läser och hör i "Husbondens Röst", men så upptäcker jag att andra ser och hör samma sak. Även om vi vet att det första som får stryka på foten i ett krig är sanningen, så köper vår gammalmedia varje rapport från Nato och rebellerna med hull och hår.
Exemplen är många. Senast skrev jag om den legosoldat, som sade sig ha slagits för Ghaddafi. Nu funderar jag på hur mycket sanning det är i den tårdrypande historien om barnflickan som blev misshandlad av Ghaddafis sonhustru med kokande vatten. Det var något som inte stämde och Motvallsbloggen öppnade ögonen på mig. Plötsligt finns det många delar som får mig att undra om det hela inte är iscensatt och den stackars barnflickan är ett offer för rebellernas propaganda.
Vad bygger jag då mina påståenden på? Titta på videoklippet!CNN:s reporter säger att man hittat barnflickan i Hannibal Ghaddafis övergivna palats i en säng. Det märkliga är att hon har ett bandage med ingång för dropp på ena handen. Hon har inga färska brännskador i ansiktet, men väl på huvudet. Kvinnan säger att den senaste gången hon fick kokande vatten hällts över sig var 3 månader sedan. Såren i huvudet ser färska ut, men jag är ingen medicinsk expert. Man får intryck av att hon haft en huvudbonad på sig som fattat eld. Kan det vara så att det i själva verket är en Nato-bomb som orsakat kvinnas skador?
Kvinnan är svart och har jobbat för Ghaddafi (?). Hon har all anledning att frukta rebellerna och deras jakt på svarta av alla slag. Berättar hon en historia hon blivit lärd att berätta? Hur kommer det sig att hon ligger övergiven när CNN så lägligt dyker upp? Vem glömde ta av bandaget med droppnålen?
SVD hade i går ett webb-TV inslag som nog slår alla rekord. Man visar en övervakningscentral från vilken Ghaddafi kunde kontrollera "vilka som talade med vilka"! Jo, man inser ju direkt vilken övernaturligt ond snubbe Ghadaffi är när han ensam kan kontrollera Libyens befolkning med hjälp av sex TV-monitorer, ett okänt antal kameror och en skrynklig karta. Stockholms trafikövervakning behöver 600 kameror och personal dygnet runt för att titta på bilar. Det är väl också det som är mest troligt, att det helt enkelt handlade om trafikövervakning.
Nu väntar enligt rebellerna slutstriden om Ghaddafis sista fästen. Fler civila kommer att få sätta livet till under applåder från politiker ur alla partier här hemma i Sverige. Deras naiva inställning, vilket inte min st framgår av deras debattartiklar på Newsmill, skrämmer.
DN citerar idag för övrigt rebellernas befälhavare i Tripoli, Abdul Hakim Belhaj. Denne Al Qaida ledare, som nu helt plötsligt blivit rumsren. Hur vore det att granska honom, DN?
DN och andra representanter för Husbondens röst kan få lite hjälp på traven genom att titta på denna lilla videosnutt.
torsdag 1 september 2011

Legosoldaten är inte trovärdig


Att vara källkritisk och ifrågasättande borde vara grundläggande för varje journalist även Anders Bolling på DN och och Örjan Magnusson på SVT.
Helt okritiskt citerar man en artikel från The Atlantic som har träffat en man som påstår sig vara en avhoppad legosoldat från Khaddafis armé. Man har träffat mannen i Timbuktu i Mali.
Mannen får berätta utan att ifrågasättas:
"När upproret inleddes i februari, berättar tuaregkrigaren, anslöts hans enhet till den ökända 32:a brigaden, som leddes av Khaddafis son Khamis. Första uppdraget var att slå ner obeväpnade demonstrationerna i Tripoli.
– Det var lätt, säger han till Gwin. Vi sköt ihjäl tre eller fyra av dem som stod längst fram och sedan sprang alla i väg."
Detta stämmer inte. Det var inget uppror i Tripoli vid denna tidpunkt, enbart demonstrationer till stöd för Khaddafi. Därmed faller resten av artikeln också.

Målet var att krossa Libyens ekonomiska självständighet

Svarta som avrättats av rebellerna

"Är svenska medier medlemmar i Nato?", frågar sig Göran Greider, chefredaktör för Dala-Demokraten i debattartikel på Newsmill. Ni som följer denna blogg vet att jag frågat ungefär samma sak under i stort sett hela Libyen-kriget. Och det finns ingen anledning att ändra uppfattning, bortsett från att jag för länge sedan tagit bort frågetecknet. Den ensidiga rapporteringen är häpnadsväckande.
Var i "Husbondens röst" får vi läsa om fritagningen av 600 Al-Qaida fångar från ett libyskt fängelse? Var får vi läsa om rebellernas befälhavare i Tripolis och Abdel Hakim Belhadj dennes förflutna som aktiv Al Qaida ledare? Var får vi läsa om rebellernas slakt av svarta gästarbetare? Informationen finns inte i gammalmedia i alla fall, utan får sökas på andra håll. Här är en rapport från France 24 om vad som hände i Abu Slim i Tripoli.
Ingen vet hur många som dödats i Natos "beskydd av civila", men uppgifter gör gällande att det skulle röra sig om 50000 människor. I så fall är det närmare 1 procent av landets befolkning!
Det har talats mycket om bakgrunden till kriget och varför västvärlden måste sätta stopp för Khaddafi. På nätet hittade jag denna intressanta analys.
“Ett faktum sällan nämnt av västvärldens politiker och massmediernas förståsigpåare: Libyens centralbank är 100 % statsägd ... För närvarande skapar den libyska regeringen sina egna pengar, den libyska dinaren, med hjälp av sin egen centralbank. Få människor kan hävda annat än att Libyen är en suverän nation med egna stora tillgångar, i stånd att bära upp sitt eget ekonomiska öde. Ett stort problem för globalistiska bankkarteller är att de för att göra affärer med Libyen måste gå genom den libyska centralbanken med dess nationella valuta, ett ställe där de har absolut noll herravälde eller makt-mäklande förmåga. Härav följer att uppgiften att undanröja Libyens centralbank (CBL) måhända inte dyker upp i Obamas, Camerons och Sarkozys tal, men det är förvisso högt uppe på den globalistiska dagordningen att dra in Libyen i den egna fållan av medgörliga länder.”
Libyen har inte bara olja. Enligt IMF har Libyens centralbank nära 144 ton guld i sina bankvalv. Vem behöver BIS, IMF och deras regler med den sortens bas för tillgångarna?
Och det är uppenbarligen så som det libyska systemet fungerar. Enligt Wikipedia tillhör det Libyens centralbanks åligganden att ”ge ut och reglera sedlar och mynt i Libyen” och att ”bevilja och hantera samtliga statliga lån”. Libyens helt statsägda bank ger ut den nationella valutan och lånar ut den för statliga ändamål.
Det skulle förklara varifrån Libyen får pengarna för att stå för gratis utbildning och sjukvård och ge varje ungt par $50 000 i räntefritt statligt lån. Det skulle också förklara varifrån landet fick de $33 miljarderna för att bygga vattenprojektet Stora Konstgjorda Floden
Lånen är räntefria och detta reducerar investeringskostnaderna med 50%.
Det ligger i västmakternas intresse att slå sönder detta system och därför upprättade rebellerna redan den 19 mars en egen centralbank, helt i linje med detta intresse.
(DN) 
SVT
Läs gärna Svenssongalaxen
Tack vare "Third world" hittade jag följande intressanta artikel om de 10 vanligaste myterna om kriget, skriven av Maximilian Forte is an associate professor in the Department of Sociology and Anthropology at Concordia University in Montreal, Canada

Krig är alltid hemskt