onsdag 5 augusti 2015

MH17: "Ingen ska döma eller utreda sitt eget fall"


En av grundbultarna i juridiken heter “Nemo iudex in causa sua”, ingen ska leda eller utreda ett fall man själv är inblandad i. Denna viktiga princip har åsidosatts när det gäller utredningen när det gäller nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH 17 över östra Ukraina för drygt ett år sedan. Den som hävdar detta är den finske domaren och diplomaten Peter Iskola, som är expert på internationella flyg- och rymdlagar. Han menar den ukrainska/holländska undersökningen är en juridisk fars och ett åsidosättande av de mänskliga och juridiska rättigheterna för de anhöriga till de 298 offren för katastrofen.
Peter Iskola
Iskola menar att Holland borde veta bättre än att ställa sig i spetsen för utredningen, eftersom man är platsen för 8 internationella tribunaler. Han går så långt att han anser att den nuvarande utredningen borde läggas ner och ersättas av opåverkad, neutral utredning.
Iskola påpekar vissa av alla de obesvarade frågor, som kastar en skugga över utredningen:
- Varför beordrades planet att ändra kurs och flyga över krigszonen i östra Ukraina och ta en annan rutt än tidigare och varför beordrades man att gå ner i höjd?
- Innan banden från flygkontrollen i Kiev offentliggörs, om de någonsin gör det, lär vi inte få veta det, säger Iskola.
Enligt den konvention som reglerar den internationella civila flygtrafiken är det land där ett flygplan störtar ansvarig för den följande utredningen. I det här fallet Ukraina. Landet har dock möjlighet att delegera utredningen till ett annat land. I det här fallet Holland. Förmodligen för att landet hade de flesta dödsoffren.
- Problemet med detta är att de flesta Nato och EU-länder bara några timmar efter katastrofen unisont pekade ut Vladimir Putin personligen, Ryssland och separatisterna som ansvariga för nedskjutningen. Vi kan inte förvänta oss att en utredningen ledd av Nato och EU-landet Holland skall leda till en oberoende slutsats. Holland är i högsta grad indraget i konflikten med Ryssland, menar Iskola.

Som lekman är det omöjligt att veta vad som hände denna ödesdigra dag, 17 juli 2014. Teorierna är många, men svaren på alla frågor uteblir. Iskolas synpunkter ger dessutom näring för misstankarna att man inte kommer att kunna lita på resultat av den pågående utredningen.
Idag måste utredarna veta hur planet sköts ner. Var det med en "ground to air" missil (BUK), eller var det "air to air" (jaktflyg) eller t o m båda? Handlar det om det förstnämnda behöver inte utredarna bekymra sig om att i dagsläget peka i den skyldige, men döda en massa teorier (förutsatt att man har otvetydiga bevis). Problem uppstår om det handlar om något av de två andra alternativen. Då kan bara Ukraina bära ansvaret.
Eftersom de av allt döma finns ett avtal mellan Holland, Australien, Belgien och UKRAINA att ett land har veto när det gäller vad som skall offentliggöras, finns det ytterligare skäl att vara skeptisk.
Sedan borde man fråga sig varför inte kraven är större från politiker och media i väst att ligga på och kräva ut handlingar från utredningen. Vad jag kan se är det bara "privatspanare" och bloggare, som gör det.
Tills alla papper finns på bordet utgår gammelvargen från att detta var ytterligare ett fall av "false flag", som lade ytterligare ett antal döda till de som sköts på Maidan. Det har visat sig att människoliv helt saknar betydelse för den som vill ha herraväldet över världen.

Fotnot: Peter Iskola har jobbat i FN och haft uppdrag och Europakommissionen. Sedan 12 år är han bosatt i Ryssland.
Intervjun publicerades i Fortruss