onsdag 31 december 2014

Vem är Alexei Navalny?


Igår blev Alexei Navalnys namn hett på många sätt. Ärligt så visste jag inte så mycket om honom innan, annat än att han är jurist, politiker, bloggare, Putin-kritiker och arbetar mot korruption i Ryssland. Dessutom att han i väst framställs som Putins fiende nummer ett och den som ska kasta ut honom från Kreml.
Igår dömdes denne man av en domstol i Moskva till 3,5 år villkorligt och hans bror Oleg till 3,5 års fängelse för bedrägeri. Västvärlden gick i taket. Detta var en politisk dom och ett sätt för Putin att tysta en farlig kritiker. Fördömande kom t o m från USA:s regering, vilket utsökt får mig att tänka på Chelsea Manning, Barrett Brown och John Kiriakou. Navalny avtjänar ett straff med husarrest för tidigare brott
Alexei Navalny hävdade naturligtvis själv att domen var politisk och att straffet mot hans bror var ett sätta att utöva utpressning mot Alexei och hans politiska gärning.
Navalny uppmanade sina anhängare att demonstrera mot domen på Menezh square i närheten av Kreml. 
- Den här regimen har inget existensberättigande, utan måste krossas, sa han och uppmanade alla att gå ut på gatorna.(Al Jazzera)
Han avsåg själv att bryta husarresten och delta, men greps av polis och återfördes till sitt hem innan han kom fram.

Jag följde själv demonstrationen i direktsändning. Det var ingen jätteuppslutning. Polisen uppskattar det till 1500 personer. Många verkade enbart vara nyfikna åskådare. Demonstrationen var inte utlyst och godkänd av myndigheterna och därför olaglig. Ett stort antal poliser fanns på plats, liksom ett stort pressuppbåd. Det förekom också en motdemonstration. Efter ett tag började polisen sakta skingra demonstrationen. Även detta gick i huvudsak lugnt till vad som kunde ses i direktsändningen. Tydligen var det dock en del som gjort motstånd, eftersom cirka 100 personer hade gripits.
Ett bra betyg till både demonstranter och polis med tanke på vad som hänt på andra platser runt om i världen. Besvikelse naturligtvis för många som hoppats på motsatsen för att få till ett nytt Maidan.
Notabelt är att 16000 personer skrev på Facebook att de tänka delta i demonstrationen. Det är lätt att vara tangentbordskrigare:-)

"Ryska posten"
Själv hade jag inte en aning om vilket brott bröderna var dömda för annat än att det handlade om ett bedräger motsvarande 30 miljoner rubel, $500 000 från bl a den franska kosmetikajätten Yves Rocher.
Jag var därför imponerad av alla som visste att detta var en politisk dom, som därför måste ha läst åtalet och domen. Dessutom varit inlästa på rysk lagstiftning. Eller hade man nöjt sig med vad Navalny själv sagt och tagit detta för sanning?
Efter lite googlande där det mesta handlade om Navalny som Putins främst kritiker och hyllningartiklar i västmedia, hittade jag "Sanningen om Navalny", där brottet fanns beskrivet.  Om det som beskrivs är brottsligt eller inte kan jag naturligtvis inte avgöra, eftersom jag inte har en aning om hur ryska lagstiftning fungerar. Caj Bergqvist, Expressens expert, kallade detta på Twitter normala affärer överallt utom för en Putin-kritiker i Ryssland.
Av brottsbeskrivningen kan man förstå varför brodern Oleg fick det hårdaste straffet. Hans ställning som chef för inrikes paket inom den ryska posten, möjliggjorde hela affären med Yes Rocher. Han övertygade det franska bolaget att man behövde ha en mellanhand för sina försändelser till kunder runt om i Ryssland. Denna mellanhand, Main Subscription Agancy, ledde sedan genom olika turer fram till familjen Navalys. Det var Yes Rocher som sedan anmälde det hela till ryska myndigheter eftersom de ansåg sig ha blivit lurade på 55 miljoner rubel.
Om jag förstått det hela rätt så anser åklagaren av bröderna Navalny på olika sätt kontrollerat hela kedjan av transaktioner för försändelser från Yves Rocher till kund.
1: Yves Rocher skriver ett avtal med Mail Supcription Agancy.
2: Mail Subscription Agancy skriver i sin tur ett avtal med ett annat bolag,AutoSaga,
3: Strax efter detta blev ekonomidirektören på Kobiakovo Willow Weaving Factory, ägt av familjen Navalny, också vd för Mail Subscription Agancy.
4: Mail Subscription Agancy rörde aldrig några försändelser, utan dessa gick direkt till AutoSaga. För enkelhetens skull låt oss säga att en försändelse kostade 100 rubel, vilket man fakturerade Yves Rocher.
5: Att distribuera försändelsen kostade dock bara 50 rubel, vilket AugoSaga fakturerade Mail Subscription Agancy.
6: Mellanskillnaden skickades sedan till familjebolaget Kobiakovo Willow Weaving Factory.

Yves Rocher utsattes sedan för utpressning att ta tillbaka sina anklagelser. Uppmaningar riktades om bojkott av bolagets produkter. En hemsida startades av en annan oppositionspolitiker, Leonid Volkov, http://askyvesrocher.com, där man hade namnlistor för att Yves Rocher skulle ta tillbaka sin anmälan.
Som resultat av detta slutade bolagets ryske vd och lämnade landet.
Enligt Alexei Navalny bevisar ett internt PM inom att Yves Rocher att man är osäkra på om bolaget lidit någon skada av affären. Man har dock aldrig tagit tillbaka sina anklagelser hos domstolen.

Om jag förstått det rätt, nekar inte bröderna Navalny till själva händelseförloppet men anser att det är lagligt. Det jag inte sett någonstans är om otrohet mot huvudman ingår i domen mot Oleg, vilket jag tycker det borde ha gjort, eftersom han utnyttjade sin position inom ryska posten. Det borde det gjorde även om själva transaktionerna hade varit lagliga.

Naturligtvis är detta olyckligt på många sätt och hade varit helt förödande för Alexei Navalny om han inte haft uppbackning från väst. För en person som driver en kamp mot korruption att bli påkommen med handen i syltburken, skadar det allvarligt hans trovärdighet. Detta utnyttjas naturligtvis av hans fiender, vilket han säkert skaffat sig åtskilliga på betydligt lägre nivå än Putin.

Politikern Navalny
Alexei Navalny är ung, 38 år, ser bra ut, är vältalig och har ett vinnande sätt, enligt de beskrivningar jag läst om honom. Därmed är han naturligtvis ett ämne att satsa på för en opposition. När han deltog i guvernörsvalet i Moskva fick han också 27% av rösterna. För att störta Putin behöver han dock all hjälp han kan få av sina anhängare och sina vänner i väst. Senaste opinionsundersökningen visade på 85% för Putin. (Telegraph). Jag har inte lyckats hitta någon länk till nån siffra för Navalny, men har i minnet att den skulle vara 2%.
Det är ändå inte svårt att se att han är den som USA och dess allierade satsar på i kampen att störta Putin och hans regering. De pågående sanktionerna, smutskastning av Putin i västmedia, Natos upptrappning i Europa, USA:s vapensändningar till Ukraina m m är allt en del i detta.
Var står då denne man politiskt? Jag skulle påstå att han är en nationalist vars politiska ambitioner mycket liknar Sverigdemokraternas. På senare tid har han dock tvingats (?) tona ner denna sida.
2007 var den dock mycket påtaglig. I den av honom startade politiska rörelsen The Nationalist 
Russian Liberation Movement skrev han bl a i det manifest:
  • The main purpose of the state is “stop the degradation of Russian [Russkii] civilization and create conditions for the preservation and development of the Russian people, their culture, language, and historical territory.” (A Good Treaty) 
  • Recognition for the sovereignty of Transnistria, Abkhazia and South Ossetia.


Han är kritisk till den stora invandringen från främst tidigare sovjerepubliker och han vill att frågor kring detta ska komma upp på bordet.
Som medlem i partiet Yabloko, ett liberalt parti, kom han i konflikt med partiets ledarskikt efter att partiet åkt ur duman 2007, vilket slutade med att han uteslöts. Anledningen var Navalnys nationalistiska åsikter. Mötet där detta skedde avslutades med att Navalny skrek "Glory to Russia" när han lämnade salen.

En av de mest uppmärksammade händelserna innan han blev super-hjälte i väst inträffade efter ett möte i oktober 2007, där ett möte stördes av "huliganer". Efter mötet kom han i bråk med en av dessa och sköt denne med en pistol han hade med sig.
Själv tyckte Navalny att hans agerande var helt okej eftersom han inte siktade mot huvudet. Han ansåg också att människor ska ha rätt att bära vapen för att försvara sig mot tjuvar och huliganer, men också mot kackerlackor, vilket är hans namn på immigranter från Kaukasus.

Stöds han av pengar från väst?
Det är ingen hemlighet att att USA, precis som i Ukraina, pumpar in stora pengar till olika organisationer för att undergräva regimen i Kreml. Det sker genom NGO:s (None Goverment Organisations) och NED (National Endowment of Democracy). Med tanke på vad som händer är det kanske inte så konstigt om regimen fått upp ögonen för detta, vilket inneburit att man varnat eller förbjudit olika organisationer, vilket skapat mycket harm i västmedia.
Finns det så kopplingar till Navalny? 
Alexei Navalny var en av grundarna av Democratic Alternative (DA!), som fick stöd av NED, vilket framgår av NED:s egen redovisning:

"DA!: Mariya Gaydar, daughter of former Prime Minister Yegor Gaydar, leads DA! (Democratic Alternative). She is ardent in her promotion of democracy, but realistic about the obstacles she faces. Gaydar said that DA! is focused on non-partisan activities designed to raise political awareness. She has received funding from the National Endowment for Democracy, a fact she does not publicize for fear of appearing compromised by an American connection." (Land Destroyer)

Genom Mariya Gaydar leder spåren vidare till Ilja Yashin, som är grundaren av Peoples Freedom Party och är en av ledarna för "Strategy 31" rörelsen. Rörelsen fick $50 000 för att:
"The organization will train a network of regional activists and coordinate their activities through mini-seminars and field visits, and conduct an information cam­paign through press conferences, posters, and educational handouts pertaining to freedom of assembly, to be distributed to the general public by regional partners."
Ibland blir ett och ett två. Från ett möte med Navalny hittar jag följande:
"Navalny wants to recruit 20,000 observers for the upcoming presidential elections (8,000 already signed up)". (Business Insider).

Alexei Navalny, hjälte eller skurk, fågel eller fisk? Åtminstone har jag lärt mig en del jag inte visste förut.

måndag 29 december 2014

Putin byter dollar mot guld


Jag har länge funderat på det här med petrodollarn och hur det hela fungerade. I min förra blogg försökte jag reda ut begreppen, inte minst för att bli lite klokare själv. Min slutsats blev att dollarn kan liknas vid ett dominospel, där första brickan till varje pris måste hindras från att falla.

Med denna nya bakgrund hittade jag en intressant artikel i Globalresearch, vilket i sin tur är en översättning av en rysk artikel. Därmed faller den naturligtvis under begreppet rysk propaganda om man t ex ska tro Expressens expert Caj Bergqvist, aka Wisemanswisdom. Eller DN:s ryssfobiske ansvarige utgivare Peter Wolodarski. Enligt dessa är allt från Ryssland propaganda om det är positivt för Putin. I väst förekommer ingen propaganda,

Nu är jag ingen ekonom, utan jag överlåter åt läsarna att ta ställning till trovärdigheten. Om artikelförfattaren har rätt finns det all anledning till oro i Washington och Bryssel.
Enligt artikeln håller Väst på att fastna i Putins garn. Istället för att sälja guld som USSR gjorde när oljepriset föll senast och imperiet föll med den, köper Putin guld, massor med guld. Bara under tredje kvartalet i år köpte Ryssland 55 ton guld. Det är mer än hälften av vad alla centralbanker köpte tillsammans (93 ton).
Ryssland får betalt för sin olja, gas och uran i dollar notes från FED, som är en skuldsedel och ingen "riktig" dollar. Man använder sedan dessa dollar till att köpa guld.
För närvarande gör Väst sitt bästa för att pressa priset på olja och guld. Däremot håller man uppe priset för dollar. Det gör att Ryssland får förhållandevis mycket guld för sina papperspengar,
Det kan vara viktigt att notera att vi nu pratar om fysiskt guld, inte pappersguld (certifikat eller terminskontrakt). Det är osäkert om pappersguldet backas upp av "riktigt" guld. (Hur köper man guld).
Nu hade väl faran för väst varit mindre om Ryssland hade varit ensam aktör på banan, men nu vill också världens kanske största ekonomi Kina också komma ifrån dollarn som globalt betalningsmedel.
Kina meddelade nyligen att man kommer att upphöra att öka sina guld och valutareserver i amerikanska dollar.
Betalningsbalansen mellan USA och Kina är fem gånger till fördel för Kina. Beslutet innebär inte att Kina slutar ta betalt i dollar notes, men man kommer omedelbart att omvandla dessa till annan valuta eller guld.
Mycket talar för att guld kommer att användas som betalningsmedel mellan Kina och Ryssland. Indirekt kommer alltså Ryssland och Kina att ta betalt i undervärderat guld för sin Export till Väst och därmed minska Västs guldreserv, som inte är outtömlig.
Om nu övriga BRICS länder följer med i racet, Indien, Brasilien, Sydafrika, kan man ana allvaret och förstå desperationen i framför allt Washington.
Hur har man gjort tidigare när petrodollarn varit hotad? Man kan ordna en revolution och få till ett maktskifte, eller så tar man till vapenmakt.
Pengar från olika NGO:s (None Goverment Organisations) används för att undergräva regimer som inte går i USA:s ledband. I Ukraina bara användes 5 miljarder kronor till att på olika sätt få till mera västvänligt styre. Det handlar bl a om pengar till olika organisationer och media och syftet är klart uttalat en förberedning på en anpassning till väst, EU och Nato.
Olika NGO:s har genom åren satsat mångfalt mera på att undergräva regimen i Ryssland, något som Putin uppmärksammats och vill sätta stopp för. Det har gjort att vissa organisationer förbjudits eller varnats, vilket väckt ramaskrik i västmedia. Att en målsättning med sanktionerna mot Ryssland är att få till ett regimskifte i Kreml har bekräftats av en annan person med ryssfobi, Carl Bildt.
Nu är inte Ryssland varken Jugoslavien, Irak, Libyen eller Syrien. Dessutom har man en ledare som är populär bland sitt folk. Opinionssiffrorna brukar ligga på mellan 70 och 80 procent. Nu beror detta naturligtvis på att folket ät manipulerat och har gått på all intern propaganda om man ska tro västerländsk MSM.
Vi väst kanske ska sluta tro att det är gamla Sovjetunionen vi har med att göra, eller en berusad Jeltsin, som hade bråttom att sälja ut vad som fanns kvar. Putin har fått många tillmälen från både ledare, journalister och "experter", men jag tror ingen underskattar hans intelligens.

Vad händer den dagen väst är utan guld att betala för varorna från BRICS? Har Väst gjort första bondeoffret (Ukraina) för att skydda sin dam (USA). Börjar tiden klicka ut? Kan man ens nå remi?
Har första dominobrickan börjat falla?
Många frågor,som det vore intressant att få kommentarer till.
fredag 26 december 2014

USA:s ekonomi är ett dominospel


Det är ett enormt spel vi ser utspela sig med höga insatser, där t ex regimen i Kiev bara är en liten bricka i spelet för att sätta stopp för Ryssland och BRICS. Människoliv i Ukraina betyder lika lite som i Libyen och Irak. 
USA:s ekonomi kan  liknas vid ett dominospel och första brickan måste till varje pris hindras från att falla.

Jag är familjär med begreppet "petrodollar" och jag har förstått att namnet kommer av att all oljehandel görs i US$. Jag har t o m förstått att 85% av all handel i världen görs i denna valuta. Dessutom har jag läst om att detta faktum gör att USA hela tiden kan trycka upp nya sedlar för att betala sina åtaganden med.
Jag har också förstått att krigen mot Libyen och Irak till stor del berodde på att Muamar Gaddafi och Saddam Hussein  ville komma ifrån dollarn som betalningsmedel.
Däremot har jag inte riktigt förstått hur hela processen är uppbyggd. Helena Palena har nu bloggat om det och förklarat på ett begripligt sätt. Grejen är att det finns två olika sorters dollar, "Bills" och "Notes". De dollar vi håller i handen är inga riktiga "sedlar".
"Mister Lai" har förklarat begreppen i bloggen:

"När Svenska oljebolag köper Norsk eller Rysk olja från bolag i dessa länder handlar man med dollar – det som kallas för petrodollar. Man köper dessa dollar från sin bank som köper dem hos en valutahandlande bank eller Statsbank som säljer dem enligt gällande dagskurs.
Dollarna kommer från början från USA och där i första hand från FED. Den bank som kallas för Federal reserve system och är den bank som har rätt att trycka sina Notes inte sedlar för dollar är inte sedlar utan Notes. De enda i USA som kan trycka riktiga pengar är deras Finansdepartement och på dem står det Bills. Det är därför det står Notes längs upp på varje dollarsedel. Den är alltså inte en statlig sedel utan en privatbanks Note. Egentligen en skuldsedel – FED står i skuld till innehavaren av Notes .
Nu har en Svensk bank köpt dollar åt ett Svenskt företag som därmed kan betala för den olja som just lastas ombord på ett fartyg i Finska viken för transport till Sverige. Detta avtal genomförs via en bankterm Remburs där den Svenska banken garanterar betalning till säljaren när varorna finns FOB, vilket betyder Fritt ombord."
"Mister Lai" visar i ett räkneexempel att om priset sjunker från $100 till $60 per fat förlorar säljaren, i det här fallet Ryssland $30 miljoner enbart på ett tankfartyg som tar 100 000 ton.
Vad händer med dollarn om BRICS länderna Ryssland, Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien börjar handla i egna valutor och om andra länder följer efter?
"Det är detta som är så intressant och viktigt därför att våra banksystem kommer inte att behöva så mycket dollars som det finns nu i bankerna utanför USA.
Våra banker kommer att sälja tillbaka enormt stora mängder dollars till USA.
Vad ska då USA betala tillbaka med för våra banker här vill ha betalt med något annat än dollars i pappersedlar från FED! Notes som dessutom inte är riktiga sedlar utan en skuldsedel enbart.
Jo, man vill ha tillbaka sin valuta i guld, i silver eller valuta från andra länder än USA. Vi tar gärna Norska kronor osv.
Det är nu det börjar bli verkligt intressant och det är här vi kommer att få se hur man hanterar detta. Jag tror att det inte finns någon utväg för USA! Man kan inte lösa tillbaka alla dessa FED Notes.
Vad ska FED få allt guld från då det kommer att handla om enorma belopp som säljs tillbaka."

Slavar under dollarn
Man kan säga att världen idag är slavar under dollarn och detta ger USA enorma handelsfördelar.  Istället för att glädjas åt Rysslands problem, borde man hoppas på att BRICS kan skapa bättre balans i världshandeln.
Bloggen "Parasitstopp" har också  beskrivit hur systemet fungerar. I sin sammanfattning skriver han:
"Genom att USA.s finanselit har sett till att nästintill alla dollar bara existerar digitalt på FED:s datorer i New York kan de styra vilken ekonomi som helst då 85% av världshandeln sker i dollar. Inget land kan frikoppla sig (de som försöker straffas hårt). Och inga hemvändande dollar i form av sedlar kan skapa inflation i USA då de digitala dollarna redan är ”hemma” i FED:s datorer i New York och allmänheten i USA kan inte komma åt dessa dollarkonton.

Att någon kallar ovan dollardiktatur för ”frihandel”, ”marknad” etc är hyckleri av första graden."

Eftersom FED i USA kan trycka upp hur mycket sedlar "Notes" som helst betalar man egentligen ingenting för det man köper."
I en kommentar skriver han:
"USA:s finanselit är inte intresserad av att det råder stabilitet och fred i världen. Tvärtom – ju mer kaos desto starkare blir dollarn och desto svagare blir rivaliserande valutor."

Det är alltså ett enormt spel vi ser utspela sig med höga insatser, där t ex regimen i Kiev bara är en liten bricka i spelet för att sätta stopp för Ryssland och BRICS. Människoliv i Ukraina betyder lika lite som i Libyen och Irak.
USA:s ekonomi kan i det här fallet liknas vid ett dominospel och första brickan måste till varje pris hindras från att falla.
Vilken roll vill EU spela? Är vi nöjda med att vara slavar under dollarn?

torsdag 25 december 2014

"Den missunnsamme bonden"

När det gäller det ekonomiska kriget mot Ryssland kommer jag oundvikligen att tänka om historien om den missunnsamma bonden.
En dag när bonden var ute och vandrade på sina åkrar fick han se en flaska ligga i dikeskanten. Den var smutsig av lera. Bonden tog upp flaskan och torkade den ren. Då kom en ande ut ur flaskan.
- Tack för att du befriade mig, sa anden. Som tack ska du få önska dig vad du vill. Men för allt du önskar det kommer din granne att få dubbelt.
Bonden kliade sig på hakan och funderade länge, sedan sa han till anden:
- Stick ut ett öga på mig!

Detta är precis vad som händer just nu. USA och EU:s sanktioner börjar kännas i Ryssland och för det ryska folket, men det känns också inom EU. USA har i vanlig ordning lagt all börda på sina allierade.
De svenska mjölkbönderna får känna av det i januari. Då minskas priset på deras mjölk med 19,5 öre per liter. En anledning till detta är att den europeiska ostmarknaden har kollapsat på grund av importstoppet från Ryssland. Även finsk mjölkproduktion har drabbats hårt där 26% av produktionen i form av förädlade produkter exporterades till Ryssland innan importstoppet infördes.
17% av danska företag sade sig påverkas av det ryska importstoppet.(NewsÖresund). Frukt och grönsaksproducenterna i sydeuropa fick statligt stöd för att kompensera förlusterna. Polen sålde frukt och grönsaker för £339 miljoner till Ryssland. I England räknar man med att äppleodlare kommer att gå i konkurs. (Express)
Men det är väl så att lite spill får man räkna med i kampen för att fälla björnen i Kreml.

Väljer sina vänner
I kampen väljer man sina vänner. Senaste attacken är genom sänkningen av oljepriset, som genomförs av Saudiarabien, förmodligen med stöd från sin främste allierade USA. Eftersom Ryssland är en av världens största exportörer slår detta naturligtvis hårt mot landet. Man har helt enkelt inte lika mycket kontanter i fickorna, som de överrika shejkerna i Saudi. Nu drabbar naturligtvis inte detta bara Ryssland, utan även t ex Iran, Venezuela och Nigeria. Att det drabbar Venezuela passar onaturtligtvis USA som handen i handsken. Det är nästa ställe CIA vill genomföra en statskupp och kanske få till ett inbördeskrig.
Även Norge drabbas naturligtvis och det finns risk för en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur påverkar den svenska arbetsmarknaden och gränshandeln.
Men lite spill får man räkna med!
USA:s allierade Saudiarabien är en diktatur, som precis som ISIS halshugger folk. Landet är moder till den fundamentaliska Wahhabi ideologin. Det är ur denna rörelser som Al Queda, ISIS, Al Shabab, Al Nustra och Boko Haram växt fram. Dessa terrororganisationer finansieras av Saudiarabien, som också bidrar till finansieringen av rekrytering av nya medlemmar. 
Samma journalister, analytiker och experter, som just nu runkar till Rysslands problem, hyllar USA/Nato som Gud fader allsmäktig, är tysta om allt som motsäger deras teori om Putin som Hitler eller Sauron, Kreml som Mordor. Tysta om dödandet av oskyldiga civila i östra Ukraina och livsmedels- och ekonomisk bojkott som hotar att svälta äldre, kvinnor och barn. 
Gud hjälp oss att vi slipper bli medlemmar i Nato, som bara är en del av USA:s europeiska krigsmaskin, som varit med och skapat krig och konflikter nonstop sedan 2:a världskriget och nu på alla sätt försöker provocera fram ett tredje.