söndag 27 april 2014

Myter eller sanningar?


Romer stjäl! Myt eller sanning? Nyligen brakade en så kallad "twitterstorm" ut när det socialdemokratiska kommunalrådet Lennart Holmlund skrev i sin blogg i Västerbottens Kuriren, att tiggare åker BMW och snattar fläskfilé. Det kom inte oväntat ett unisont fördömande från andra politiker, även inom det egna partiet.  ”Att Lennart Holmlund uttalar sig så fördomsfullt om fattiga människor är en skandal. Han sprider fördomar och ogrundade anklagelser på ett helt oacceptabelt sätt. Personligen är jag orolig för att den här typen av uttalanden kan bidra till att spä på främlingsfientligheten”, skriver Mattias Larsson, som är Centerpartiets distriktsordförande i Västerbotten.
För egen del innebar Holmlunds blogg en diskussion med juristprofessorn Mårten Schultz på twitter, där min poäng var att man inte bara kan skrika att Holmlund har fel, utan bemöta hans påstående på fakta.
Mårten Schultz @martenschultz
 
@OldWolf11 det är litet svårt att veta hur man skall vederlägga ett påstående om att romer snattar oxfilé i Umeå? intervjua alla butiker?
Schultz förslag är naturligtvis något som kan göras. Nu tror iofs inte Schultz att de som tror på myterna bryr sig om fakta
@OldWolf11 jag tror du överskattar fördomsfulla människors villighet att låta sig övertygad av inconclusive bevisning
Jag vill ändå påstå att det är fullt möjligt för en tidningsredaktion att ta reda på hur mycket sanning det ligger i Holmlunds påstående. Det kräver dock en tids grävande journalistisk.
Som jag skrev till Schultz, när myter slagit rot, måste man rycka upp dem med rötterna, annars sprider dom sig.
Att romer, eller zigenare som de kallades när jag växte upp, stjäl är ingen ny myt. Det fick vi barn veta redan på 50-talet, när resandesällskap kom och slog sig ner på orten.
Är det då verkligen en myt eller har Holmlund rätt? Om jag fortfarande hade varit nyhetschef, skulle jag bett medarbetarna börja med att ta reda vad som kan hittas på Internet. Det var väl också det enda gammelvargen klarade att göra själv idag.

Ingen statistik
Första steget var att se om det finns någon statistik, som visar hur det är med brottsligheten hos romerna. Är den större i förhållande till antalet eller inte? Det visade sig ganska snabbt att någon sådan statistik inte finns.
Sökande förde mig tillbaka till 1986.  I oktober hade tv-programmet Rekordmagasinet, som var den tidens ledande samhällsmagasin och hade Guillou som programledare, sänt ett program om zigenare i Sverige (det här var flera år innan det blev vanligt att använda termen romer i stället). I programmet påstods bland annat att brottsligheten bland zigenare var ett problem. Hälften av alla stjäl, hävdades det. Guillou själv beskrev syftet:
"Vi gör inget snyftreportage om hur synd det är om zigenarna och om våra fördomar mot dem. Istället vänder vi på steken och visar att det faktiskt är så att zigenare stjäl mer än andra, inte vill arbeta eller bo i lägenhet."

Radionämnden fällde programmet för ”brott mot Sveriges demokrati” med motiveringen att påpekandet om zigenarnas brottslighet skulle kunna framkalla rasistiska stämningar i landet. 
Brottsförebyggande rådet gavs i uppdrag att utreda frågan för att visa att det inte fanns sakliga skäl att lyfta fram zigenarnas brottslighet.
Jan Guillou skrev själv i Aftonbladet:
Det statliga forskningsorganet BRÅ tillsatte en utredning för att visa att zigenare verkligen inte stal för mycket. Utredningsresultatet gick emellertid dramatiskt åt motsatt håll, varför utredningen hemligstämplades
Denna gällande politiska moral, att förtiga olämpliga fakta, hindrade alltså länge all vettig journalistik i ämnet invandrare och brott. Följaktligen kunde denna brottslighet utvecklas i fred under lång tid, varför inga politiska åtgärder kunde sättas in för att bromsa utvecklingen.

Bloggaren Pettersson tog kontakt med BRÅ och undrade var utredningen tagit vägen. Han fick också svar:
Mycket riktigt så startades det en pilotstudie som bland annat studerade romers kriminella belastning. Projektet lades dock ner relativt snabbt, då förutsättningarna för att skilja romer mot andra inte kunde göras på ett representativt sätt. Enligt de uppgifter som jag fått fram ledde en man vid namn Jerzy Sarnecki denna studie. -
Han gick vidare och kontaktade Sarnecki:
Tja….Detta är nästan sant! Företrädarna för Romerna och socialtjänsten var mycket bekymrade för sina ungdomar. Det ville göra en undersökning. Jag tyckte att det var en bra ide. Projektet startade i samarbete med dessa grupper och vi började få data. Men BRÅ:s styrelse ansåg att det var olämpligt och lade ner undersökningen. Data låstes i ett kassaskåp utan att bearbetas. Jag antar att de ligger fortfarande där. Det var en enda gången i mitt liv då jag drabbades av politisk censur. - 
Vad jag förstår finns ingen statistik gjord utifrån etnicitet, vilket iofs ligger i linje med att samhället inte ska registrera människor så.
En som tycker detta är fel är Torbjörn Jerlerup, som kallar sig radikal, liberal demokrat och medlem i Piratpartiet.
Det är SKANDAL att det inte finns statistik som årligen väldigt exakt visar hur många invandrare, och barn till invandrare, som både misstänks och döms för brott. Detta är viktiga uppgifter för alla som är intresserade av se till så invandrarna får det bättre.
På samma sätt som information om brottsligheten bland ungdomar eller bland kvinnor respektive män behövs, behövs också statistik om socialgruppers brottslighet och om invandrares. För enbart genom kunskap kan man rätta till saker som är fel, och bekämpa fördomar!
Och det är SKANDAL att myndigheterna i Sverige inte tycks känna till att det finns länder som fungerar annorlunda än Sverige.

Utifrån vad jag kan se av alla artiklar jag gått igenom, så är det ingen som förnekar att romerna förmodligen är överrepresenterade i brottsstatistiken. Sedan kan man diskutera vad det beror på. 
1997 gav etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg ut boken "Svenskar och Zigenare", vilken inte togs emot med öppna armar. Den bedömdes av många som rasistisk och fördomsfull, trots att han innan dess ansetts som expert i frågor som rörde romer och var en ofta anlitad föreläsare. Nu blev han istället persona non grata.
Han berättar för tidningen Forskning och Framsteg:
– Mitt jobb som forskare är att söka sanningen, säger han med eftertryck. Inte frisera, inte skönmåla. Jag ville visa att många romer lever skitliv. Men vems fel är det? frågar han retoriskt. Jag vågar påstå att ingen annan grupp har fått så mycket positiv särbehandling av myndigheterna sedan slutet av 1960-talet – i stort sett utan resultat.Romerna lever i en försvarskultur, menar Karl-Olov Arnstberg.
– De vill inte leva som vi, och detta kostar dem oerhört mycket, säger han. Det är en mycket stark kultur, men den är inte framgångsrik i den meningen att den ger romerna ett bra liv.

Ett av kapitlen i boken som fick kritik heter ”Misärens landskap”. Där skildras hur svenska romer lever i utanförskap – i kriminalitet, missbruk, bidragsberoende, våldsamma relationer. I en annan del hävdar Karl-Olov Arnstberg att svenska medier medvetet ”skrivit upp” romer av rädsla för att framstå som rasister.
Det är för övrigt en intressant artikel för den som vill lära sig mera om romerna och deras historia. 
Organiserat tiggeri?
Det finns inget om etnicitet på mannen
Lennart Holmlund hävdar ju bland annat att tiggeriet i Umeå är organiserat. Om det skulle vara så, är detta inte speciellt sensationellt.  Polisen i Göteborg har haft misstankar om att detta också försiggår där. (GP).
I Stockholm har polisen i flera fall lyckats visa att ligor ligger bakom tiggeriet.
- Personer har förts till Sverige av kriminella grupper för att utnyttjas i tiggeri, för tvångsarbete eller för att medverka i brottslig verksamhet. Handikappade och barn är mycket värdefulla brottsverktyg, säger Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör vid rikspolisstyrelsen.
Adrian Lucaci är platsbefäl på polisen i Skara och har själv ursprung från Rumänien. Han är just hemkommen från fyra års arbete i Rumänien åt rikskrim för de nordiska ländernas räkning.
Han stickar inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster.(Skövde Nyheter)
De som tigger åt ligor är inte fastkedjade.
- De får lite mat varje dag och någonstans att sova. Det ruggiga är att det ändå är så mycket bättre än de har det hemma.

Romer är inte någon enhetlig grupp. I Sverige delas de upp i 5 olika grupper: 
Resandefolket som kom till Sverige på 1500-talet och kallades tattare. En del resande tror inte att de har indiskt ursprung, utan att de är ättlingar från tyska soldater. Resandefolket har ett eget språk svensk romani vilket innebär att de inte förstår de olika språkvarianterna. Här har du mer info om resandefolket.
Svenska romer som kom i slutet av 1800-talet från Ryssland och Frankrike och blev kallade zigenare i Sverige.
Finska romer som kom på 50-talet från Finland. Många förknippar alla romer med den finskromska kulturen, där kvinnorna har typiska romska dräkter, kalédräkten
.Utomnordiska romer kom på 60-talet från Östeuropa, många hade överlevt förintelsen och kom från mycket fattiga förhållanden. 
Nyanlända romer har kommit under de senaste 20 åren, oftast från Balkan, Bulgarien och Rumänien, och ofta från mycket fattiga förhållanden. 

Det lär finnas mellan 50 och 100 000 romer i Sverige. 

Slutsatser 
Vad kan man dra för slutsatser av detta surfande? Har Holmlund rätt eller fel? Naturligtvis går det inte att säga något om situationen i Umeå. Generellt sett kan det mycket väl vara så som han säger. Jag hittar inget belägg för motsatsen. Avsaknad av statistik är ur denna aspekt ett problem. Där instämmer jag i vad Jerlerup säger.
Frågan är känslig. Rasiststämpeln hänger löst.. Jag vill gärna ha belägg för att jag drar fel slutsatser och jag vet att det kan finnas förklaringar till att situationen är som den är. Surfandet visar dock att vi har ett problem, där man inte likt strutsen kan gömma huvudet i sanden. Frågan är inte enkel, men problem kan bara lösas med båda ögonen öppna.

Slutligen är det bäst att deklarera min syn på människan:
Hon ska bedömas utifrån sina gärningar, inte utifrån kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Därmed spelar jag över bollen till Västerbottens Kuriren att göra sitt grävande reportage.