onsdag 31 december 2014

Vem är Alexei Navalny?


Igår blev Alexei Navalnys namn hett på många sätt. Ärligt så visste jag inte så mycket om honom innan, annat än att han är jurist, politiker, bloggare, Putin-kritiker och arbetar mot korruption i Ryssland. Dessutom att han i väst framställs som Putins fiende nummer ett och den som ska kasta ut honom från Kreml.
Igår dömdes denne man av en domstol i Moskva till 3,5 år villkorligt och hans bror Oleg till 3,5 års fängelse för bedrägeri. Västvärlden gick i taket. Detta var en politisk dom och ett sätt för Putin att tysta en farlig kritiker. Fördömande kom t o m från USA:s regering, vilket utsökt får mig att tänka på Chelsea Manning, Barrett Brown och John Kiriakou. Navalny avtjänar ett straff med husarrest för tidigare brott
Alexei Navalny hävdade naturligtvis själv att domen var politisk och att straffet mot hans bror var ett sätta att utöva utpressning mot Alexei och hans politiska gärning.
Navalny uppmanade sina anhängare att demonstrera mot domen på Menezh square i närheten av Kreml. 
- Den här regimen har inget existensberättigande, utan måste krossas, sa han och uppmanade alla att gå ut på gatorna.(Al Jazzera)
Han avsåg själv att bryta husarresten och delta, men greps av polis och återfördes till sitt hem innan han kom fram.

Jag följde själv demonstrationen i direktsändning. Det var ingen jätteuppslutning. Polisen uppskattar det till 1500 personer. Många verkade enbart vara nyfikna åskådare. Demonstrationen var inte utlyst och godkänd av myndigheterna och därför olaglig. Ett stort antal poliser fanns på plats, liksom ett stort pressuppbåd. Det förekom också en motdemonstration. Efter ett tag började polisen sakta skingra demonstrationen. Även detta gick i huvudsak lugnt till vad som kunde ses i direktsändningen. Tydligen var det dock en del som gjort motstånd, eftersom cirka 100 personer hade gripits.
Ett bra betyg till både demonstranter och polis med tanke på vad som hänt på andra platser runt om i världen. Besvikelse naturligtvis för många som hoppats på motsatsen för att få till ett nytt Maidan.
Notabelt är att 16000 personer skrev på Facebook att de tänka delta i demonstrationen. Det är lätt att vara tangentbordskrigare:-)

"Ryska posten"
Själv hade jag inte en aning om vilket brott bröderna var dömda för annat än att det handlade om ett bedräger motsvarande 30 miljoner rubel, $500 000 från bl a den franska kosmetikajätten Yves Rocher.
Jag var därför imponerad av alla som visste att detta var en politisk dom, som därför måste ha läst åtalet och domen. Dessutom varit inlästa på rysk lagstiftning. Eller hade man nöjt sig med vad Navalny själv sagt och tagit detta för sanning?
Efter lite googlande där det mesta handlade om Navalny som Putins främst kritiker och hyllningartiklar i västmedia, hittade jag "Sanningen om Navalny", där brottet fanns beskrivet.  Om det som beskrivs är brottsligt eller inte kan jag naturligtvis inte avgöra, eftersom jag inte har en aning om hur ryska lagstiftning fungerar. Caj Bergqvist, Expressens expert, kallade detta på Twitter normala affärer överallt utom för en Putin-kritiker i Ryssland.
Av brottsbeskrivningen kan man förstå varför brodern Oleg fick det hårdaste straffet. Hans ställning som chef för inrikes paket inom den ryska posten, möjliggjorde hela affären med Yes Rocher. Han övertygade det franska bolaget att man behövde ha en mellanhand för sina försändelser till kunder runt om i Ryssland. Denna mellanhand, Main Subscription Agancy, ledde sedan genom olika turer fram till familjen Navalys. Det var Yes Rocher som sedan anmälde det hela till ryska myndigheter eftersom de ansåg sig ha blivit lurade på 55 miljoner rubel.
Om jag förstått det hela rätt så anser åklagaren av bröderna Navalny på olika sätt kontrollerat hela kedjan av transaktioner för försändelser från Yves Rocher till kund.
1: Yves Rocher skriver ett avtal med Mail Supcription Agancy.
2: Mail Subscription Agancy skriver i sin tur ett avtal med ett annat bolag,AutoSaga,
3: Strax efter detta blev ekonomidirektören på Kobiakovo Willow Weaving Factory, ägt av familjen Navalny, också vd för Mail Subscription Agancy.
4: Mail Subscription Agancy rörde aldrig några försändelser, utan dessa gick direkt till AutoSaga. För enkelhetens skull låt oss säga att en försändelse kostade 100 rubel, vilket man fakturerade Yves Rocher.
5: Att distribuera försändelsen kostade dock bara 50 rubel, vilket AugoSaga fakturerade Mail Subscription Agancy.
6: Mellanskillnaden skickades sedan till familjebolaget Kobiakovo Willow Weaving Factory.

Yves Rocher utsattes sedan för utpressning att ta tillbaka sina anklagelser. Uppmaningar riktades om bojkott av bolagets produkter. En hemsida startades av en annan oppositionspolitiker, Leonid Volkov, http://askyvesrocher.com, där man hade namnlistor för att Yves Rocher skulle ta tillbaka sin anmälan.
Som resultat av detta slutade bolagets ryske vd och lämnade landet.
Enligt Alexei Navalny bevisar ett internt PM inom att Yves Rocher att man är osäkra på om bolaget lidit någon skada av affären. Man har dock aldrig tagit tillbaka sina anklagelser hos domstolen.

Om jag förstått det rätt, nekar inte bröderna Navalny till själva händelseförloppet men anser att det är lagligt. Det jag inte sett någonstans är om otrohet mot huvudman ingår i domen mot Oleg, vilket jag tycker det borde ha gjort, eftersom han utnyttjade sin position inom ryska posten. Det borde det gjorde även om själva transaktionerna hade varit lagliga.

Naturligtvis är detta olyckligt på många sätt och hade varit helt förödande för Alexei Navalny om han inte haft uppbackning från väst. För en person som driver en kamp mot korruption att bli påkommen med handen i syltburken, skadar det allvarligt hans trovärdighet. Detta utnyttjas naturligtvis av hans fiender, vilket han säkert skaffat sig åtskilliga på betydligt lägre nivå än Putin.

Politikern Navalny
Alexei Navalny är ung, 38 år, ser bra ut, är vältalig och har ett vinnande sätt, enligt de beskrivningar jag läst om honom. Därmed är han naturligtvis ett ämne att satsa på för en opposition. När han deltog i guvernörsvalet i Moskva fick han också 27% av rösterna. För att störta Putin behöver han dock all hjälp han kan få av sina anhängare och sina vänner i väst. Senaste opinionsundersökningen visade på 85% för Putin. (Telegraph). Jag har inte lyckats hitta någon länk till nån siffra för Navalny, men har i minnet att den skulle vara 2%.
Det är ändå inte svårt att se att han är den som USA och dess allierade satsar på i kampen att störta Putin och hans regering. De pågående sanktionerna, smutskastning av Putin i västmedia, Natos upptrappning i Europa, USA:s vapensändningar till Ukraina m m är allt en del i detta.
Var står då denne man politiskt? Jag skulle påstå att han är en nationalist vars politiska ambitioner mycket liknar Sverigdemokraternas. På senare tid har han dock tvingats (?) tona ner denna sida.
2007 var den dock mycket påtaglig. I den av honom startade politiska rörelsen The Nationalist 
Russian Liberation Movement skrev han bl a i det manifest:
  • The main purpose of the state is “stop the degradation of Russian [Russkii] civilization and create conditions for the preservation and development of the Russian people, their culture, language, and historical territory.” (A Good Treaty) 
  • Recognition for the sovereignty of Transnistria, Abkhazia and South Ossetia.


Han är kritisk till den stora invandringen från främst tidigare sovjerepubliker och han vill att frågor kring detta ska komma upp på bordet.
Som medlem i partiet Yabloko, ett liberalt parti, kom han i konflikt med partiets ledarskikt efter att partiet åkt ur duman 2007, vilket slutade med att han uteslöts. Anledningen var Navalnys nationalistiska åsikter. Mötet där detta skedde avslutades med att Navalny skrek "Glory to Russia" när han lämnade salen.

En av de mest uppmärksammade händelserna innan han blev super-hjälte i väst inträffade efter ett möte i oktober 2007, där ett möte stördes av "huliganer". Efter mötet kom han i bråk med en av dessa och sköt denne med en pistol han hade med sig.
Själv tyckte Navalny att hans agerande var helt okej eftersom han inte siktade mot huvudet. Han ansåg också att människor ska ha rätt att bära vapen för att försvara sig mot tjuvar och huliganer, men också mot kackerlackor, vilket är hans namn på immigranter från Kaukasus.

Stöds han av pengar från väst?
Det är ingen hemlighet att att USA, precis som i Ukraina, pumpar in stora pengar till olika organisationer för att undergräva regimen i Kreml. Det sker genom NGO:s (None Goverment Organisations) och NED (National Endowment of Democracy). Med tanke på vad som händer är det kanske inte så konstigt om regimen fått upp ögonen för detta, vilket inneburit att man varnat eller förbjudit olika organisationer, vilket skapat mycket harm i västmedia.
Finns det så kopplingar till Navalny? 
Alexei Navalny var en av grundarna av Democratic Alternative (DA!), som fick stöd av NED, vilket framgår av NED:s egen redovisning:

"DA!: Mariya Gaydar, daughter of former Prime Minister Yegor Gaydar, leads DA! (Democratic Alternative). She is ardent in her promotion of democracy, but realistic about the obstacles she faces. Gaydar said that DA! is focused on non-partisan activities designed to raise political awareness. She has received funding from the National Endowment for Democracy, a fact she does not publicize for fear of appearing compromised by an American connection." (Land Destroyer)

Genom Mariya Gaydar leder spåren vidare till Ilja Yashin, som är grundaren av Peoples Freedom Party och är en av ledarna för "Strategy 31" rörelsen. Rörelsen fick $50 000 för att:
"The organization will train a network of regional activists and coordinate their activities through mini-seminars and field visits, and conduct an information cam­paign through press conferences, posters, and educational handouts pertaining to freedom of assembly, to be distributed to the general public by regional partners."
Ibland blir ett och ett två. Från ett möte med Navalny hittar jag följande:
"Navalny wants to recruit 20,000 observers for the upcoming presidential elections (8,000 already signed up)". (Business Insider).

Alexei Navalny, hjälte eller skurk, fågel eller fisk? Åtminstone har jag lärt mig en del jag inte visste förut.

måndag 29 december 2014

Putin byter dollar mot guld


Jag har länge funderat på det här med petrodollarn och hur det hela fungerade. I min förra blogg försökte jag reda ut begreppen, inte minst för att bli lite klokare själv. Min slutsats blev att dollarn kan liknas vid ett dominospel, där första brickan till varje pris måste hindras från att falla.

Med denna nya bakgrund hittade jag en intressant artikel i Globalresearch, vilket i sin tur är en översättning av en rysk artikel. Därmed faller den naturligtvis under begreppet rysk propaganda om man t ex ska tro Expressens expert Caj Bergqvist, aka Wisemanswisdom. Eller DN:s ryssfobiske ansvarige utgivare Peter Wolodarski. Enligt dessa är allt från Ryssland propaganda om det är positivt för Putin. I väst förekommer ingen propaganda,

Nu är jag ingen ekonom, utan jag överlåter åt läsarna att ta ställning till trovärdigheten. Om artikelförfattaren har rätt finns det all anledning till oro i Washington och Bryssel.
Enligt artikeln håller Väst på att fastna i Putins garn. Istället för att sälja guld som USSR gjorde när oljepriset föll senast och imperiet föll med den, köper Putin guld, massor med guld. Bara under tredje kvartalet i år köpte Ryssland 55 ton guld. Det är mer än hälften av vad alla centralbanker köpte tillsammans (93 ton).
Ryssland får betalt för sin olja, gas och uran i dollar notes från FED, som är en skuldsedel och ingen "riktig" dollar. Man använder sedan dessa dollar till att köpa guld.
För närvarande gör Väst sitt bästa för att pressa priset på olja och guld. Däremot håller man uppe priset för dollar. Det gör att Ryssland får förhållandevis mycket guld för sina papperspengar,
Det kan vara viktigt att notera att vi nu pratar om fysiskt guld, inte pappersguld (certifikat eller terminskontrakt). Det är osäkert om pappersguldet backas upp av "riktigt" guld. (Hur köper man guld).
Nu hade väl faran för väst varit mindre om Ryssland hade varit ensam aktör på banan, men nu vill också världens kanske största ekonomi Kina också komma ifrån dollarn som globalt betalningsmedel.
Kina meddelade nyligen att man kommer att upphöra att öka sina guld och valutareserver i amerikanska dollar.
Betalningsbalansen mellan USA och Kina är fem gånger till fördel för Kina. Beslutet innebär inte att Kina slutar ta betalt i dollar notes, men man kommer omedelbart att omvandla dessa till annan valuta eller guld.
Mycket talar för att guld kommer att användas som betalningsmedel mellan Kina och Ryssland. Indirekt kommer alltså Ryssland och Kina att ta betalt i undervärderat guld för sin Export till Väst och därmed minska Västs guldreserv, som inte är outtömlig.
Om nu övriga BRICS länder följer med i racet, Indien, Brasilien, Sydafrika, kan man ana allvaret och förstå desperationen i framför allt Washington.
Hur har man gjort tidigare när petrodollarn varit hotad? Man kan ordna en revolution och få till ett maktskifte, eller så tar man till vapenmakt.
Pengar från olika NGO:s (None Goverment Organisations) används för att undergräva regimer som inte går i USA:s ledband. I Ukraina bara användes 5 miljarder kronor till att på olika sätt få till mera västvänligt styre. Det handlar bl a om pengar till olika organisationer och media och syftet är klart uttalat en förberedning på en anpassning till väst, EU och Nato.
Olika NGO:s har genom åren satsat mångfalt mera på att undergräva regimen i Ryssland, något som Putin uppmärksammats och vill sätta stopp för. Det har gjort att vissa organisationer förbjudits eller varnats, vilket väckt ramaskrik i västmedia. Att en målsättning med sanktionerna mot Ryssland är att få till ett regimskifte i Kreml har bekräftats av en annan person med ryssfobi, Carl Bildt.
Nu är inte Ryssland varken Jugoslavien, Irak, Libyen eller Syrien. Dessutom har man en ledare som är populär bland sitt folk. Opinionssiffrorna brukar ligga på mellan 70 och 80 procent. Nu beror detta naturligtvis på att folket ät manipulerat och har gått på all intern propaganda om man ska tro västerländsk MSM.
Vi väst kanske ska sluta tro att det är gamla Sovjetunionen vi har med att göra, eller en berusad Jeltsin, som hade bråttom att sälja ut vad som fanns kvar. Putin har fått många tillmälen från både ledare, journalister och "experter", men jag tror ingen underskattar hans intelligens.

Vad händer den dagen väst är utan guld att betala för varorna från BRICS? Har Väst gjort första bondeoffret (Ukraina) för att skydda sin dam (USA). Börjar tiden klicka ut? Kan man ens nå remi?
Har första dominobrickan börjat falla?
Många frågor,som det vore intressant att få kommentarer till.
fredag 26 december 2014

USA:s ekonomi är ett dominospel


Det är ett enormt spel vi ser utspela sig med höga insatser, där t ex regimen i Kiev bara är en liten bricka i spelet för att sätta stopp för Ryssland och BRICS. Människoliv i Ukraina betyder lika lite som i Libyen och Irak. 
USA:s ekonomi kan  liknas vid ett dominospel och första brickan måste till varje pris hindras från att falla.

Jag är familjär med begreppet "petrodollar" och jag har förstått att namnet kommer av att all oljehandel görs i US$. Jag har t o m förstått att 85% av all handel i världen görs i denna valuta. Dessutom har jag läst om att detta faktum gör att USA hela tiden kan trycka upp nya sedlar för att betala sina åtaganden med.
Jag har också förstått att krigen mot Libyen och Irak till stor del berodde på att Muamar Gaddafi och Saddam Hussein  ville komma ifrån dollarn som betalningsmedel.
Däremot har jag inte riktigt förstått hur hela processen är uppbyggd. Helena Palena har nu bloggat om det och förklarat på ett begripligt sätt. Grejen är att det finns två olika sorters dollar, "Bills" och "Notes". De dollar vi håller i handen är inga riktiga "sedlar".
"Mister Lai" har förklarat begreppen i bloggen:

"När Svenska oljebolag köper Norsk eller Rysk olja från bolag i dessa länder handlar man med dollar – det som kallas för petrodollar. Man köper dessa dollar från sin bank som köper dem hos en valutahandlande bank eller Statsbank som säljer dem enligt gällande dagskurs.
Dollarna kommer från början från USA och där i första hand från FED. Den bank som kallas för Federal reserve system och är den bank som har rätt att trycka sina Notes inte sedlar för dollar är inte sedlar utan Notes. De enda i USA som kan trycka riktiga pengar är deras Finansdepartement och på dem står det Bills. Det är därför det står Notes längs upp på varje dollarsedel. Den är alltså inte en statlig sedel utan en privatbanks Note. Egentligen en skuldsedel – FED står i skuld till innehavaren av Notes .
Nu har en Svensk bank köpt dollar åt ett Svenskt företag som därmed kan betala för den olja som just lastas ombord på ett fartyg i Finska viken för transport till Sverige. Detta avtal genomförs via en bankterm Remburs där den Svenska banken garanterar betalning till säljaren när varorna finns FOB, vilket betyder Fritt ombord."
"Mister Lai" visar i ett räkneexempel att om priset sjunker från $100 till $60 per fat förlorar säljaren, i det här fallet Ryssland $30 miljoner enbart på ett tankfartyg som tar 100 000 ton.
Vad händer med dollarn om BRICS länderna Ryssland, Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien börjar handla i egna valutor och om andra länder följer efter?
"Det är detta som är så intressant och viktigt därför att våra banksystem kommer inte att behöva så mycket dollars som det finns nu i bankerna utanför USA.
Våra banker kommer att sälja tillbaka enormt stora mängder dollars till USA.
Vad ska då USA betala tillbaka med för våra banker här vill ha betalt med något annat än dollars i pappersedlar från FED! Notes som dessutom inte är riktiga sedlar utan en skuldsedel enbart.
Jo, man vill ha tillbaka sin valuta i guld, i silver eller valuta från andra länder än USA. Vi tar gärna Norska kronor osv.
Det är nu det börjar bli verkligt intressant och det är här vi kommer att få se hur man hanterar detta. Jag tror att det inte finns någon utväg för USA! Man kan inte lösa tillbaka alla dessa FED Notes.
Vad ska FED få allt guld från då det kommer att handla om enorma belopp som säljs tillbaka."

Slavar under dollarn
Man kan säga att världen idag är slavar under dollarn och detta ger USA enorma handelsfördelar.  Istället för att glädjas åt Rysslands problem, borde man hoppas på att BRICS kan skapa bättre balans i världshandeln.
Bloggen "Parasitstopp" har också  beskrivit hur systemet fungerar. I sin sammanfattning skriver han:
"Genom att USA.s finanselit har sett till att nästintill alla dollar bara existerar digitalt på FED:s datorer i New York kan de styra vilken ekonomi som helst då 85% av världshandeln sker i dollar. Inget land kan frikoppla sig (de som försöker straffas hårt). Och inga hemvändande dollar i form av sedlar kan skapa inflation i USA då de digitala dollarna redan är ”hemma” i FED:s datorer i New York och allmänheten i USA kan inte komma åt dessa dollarkonton.

Att någon kallar ovan dollardiktatur för ”frihandel”, ”marknad” etc är hyckleri av första graden."

Eftersom FED i USA kan trycka upp hur mycket sedlar "Notes" som helst betalar man egentligen ingenting för det man köper."
I en kommentar skriver han:
"USA:s finanselit är inte intresserad av att det råder stabilitet och fred i världen. Tvärtom – ju mer kaos desto starkare blir dollarn och desto svagare blir rivaliserande valutor."

Det är alltså ett enormt spel vi ser utspela sig med höga insatser, där t ex regimen i Kiev bara är en liten bricka i spelet för att sätta stopp för Ryssland och BRICS. Människoliv i Ukraina betyder lika lite som i Libyen och Irak.
USA:s ekonomi kan i det här fallet liknas vid ett dominospel och första brickan måste till varje pris hindras från att falla.
Vilken roll vill EU spela? Är vi nöjda med att vara slavar under dollarn?

torsdag 25 december 2014

"Den missunnsamme bonden"

När det gäller det ekonomiska kriget mot Ryssland kommer jag oundvikligen att tänka om historien om den missunnsamma bonden.
En dag när bonden var ute och vandrade på sina åkrar fick han se en flaska ligga i dikeskanten. Den var smutsig av lera. Bonden tog upp flaskan och torkade den ren. Då kom en ande ut ur flaskan.
- Tack för att du befriade mig, sa anden. Som tack ska du få önska dig vad du vill. Men för allt du önskar det kommer din granne att få dubbelt.
Bonden kliade sig på hakan och funderade länge, sedan sa han till anden:
- Stick ut ett öga på mig!

Detta är precis vad som händer just nu. USA och EU:s sanktioner börjar kännas i Ryssland och för det ryska folket, men det känns också inom EU. USA har i vanlig ordning lagt all börda på sina allierade.
De svenska mjölkbönderna får känna av det i januari. Då minskas priset på deras mjölk med 19,5 öre per liter. En anledning till detta är att den europeiska ostmarknaden har kollapsat på grund av importstoppet från Ryssland. Även finsk mjölkproduktion har drabbats hårt där 26% av produktionen i form av förädlade produkter exporterades till Ryssland innan importstoppet infördes.
17% av danska företag sade sig påverkas av det ryska importstoppet.(NewsÖresund). Frukt och grönsaksproducenterna i sydeuropa fick statligt stöd för att kompensera förlusterna. Polen sålde frukt och grönsaker för £339 miljoner till Ryssland. I England räknar man med att äppleodlare kommer att gå i konkurs. (Express)
Men det är väl så att lite spill får man räkna med i kampen för att fälla björnen i Kreml.

Väljer sina vänner
I kampen väljer man sina vänner. Senaste attacken är genom sänkningen av oljepriset, som genomförs av Saudiarabien, förmodligen med stöd från sin främste allierade USA. Eftersom Ryssland är en av världens största exportörer slår detta naturligtvis hårt mot landet. Man har helt enkelt inte lika mycket kontanter i fickorna, som de överrika shejkerna i Saudi. Nu drabbar naturligtvis inte detta bara Ryssland, utan även t ex Iran, Venezuela och Nigeria. Att det drabbar Venezuela passar onaturtligtvis USA som handen i handsken. Det är nästa ställe CIA vill genomföra en statskupp och kanske få till ett inbördeskrig.
Även Norge drabbas naturligtvis och det finns risk för en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur påverkar den svenska arbetsmarknaden och gränshandeln.
Men lite spill får man räkna med!
USA:s allierade Saudiarabien är en diktatur, som precis som ISIS halshugger folk. Landet är moder till den fundamentaliska Wahhabi ideologin. Det är ur denna rörelser som Al Queda, ISIS, Al Shabab, Al Nustra och Boko Haram växt fram. Dessa terrororganisationer finansieras av Saudiarabien, som också bidrar till finansieringen av rekrytering av nya medlemmar. 
Samma journalister, analytiker och experter, som just nu runkar till Rysslands problem, hyllar USA/Nato som Gud fader allsmäktig, är tysta om allt som motsäger deras teori om Putin som Hitler eller Sauron, Kreml som Mordor. Tysta om dödandet av oskyldiga civila i östra Ukraina och livsmedels- och ekonomisk bojkott som hotar att svälta äldre, kvinnor och barn. 
Gud hjälp oss att vi slipper bli medlemmar i Nato, som bara är en del av USA:s europeiska krigsmaskin, som varit med och skapat krig och konflikter nonstop sedan 2:a världskriget och nu på alla sätt försöker provocera fram ett tredje.måndag 9 juni 2014

"Kejsaren är naken"!

Nato i Libyen

"Kejsaren är naken"! Det var ett barn som vågade säga det uppenbara. Nu är jag iofs pensionär, men för mig är sanningen lika uppenbar när det gäller Nato. När Warzawapakten upplöstes 1992 var Nato hotat. Det fanns ingen fiende längre som motiverade dess existens och har inte funnits sedan dess. Men Nato är "big business", framför allt för USA. Därför startade man trots löften till Gorbatjov och utvidning österut för att visa sin makt över ett försvagat Ryssland.
Detta räckte dock inte, utan man måste hitta hot och man måste hitta krig. Tämligen försvarslösa länder som Afghanistan, Irak och Libyen har varit tacksamma objekt. Säkerligen kliar det i fingrarna att få bomba i Syrien också.
Dessa krig har dock inte varit tillräckliga från de ekonomiska och politiska intressena bakom Nato. Det gällde att få Europa att känna sig hotat och börja investera i krigsmaterial. Skrämma eller muta ytterligare länder att gå med i Nato.
EU var naturligtvis med på noterna. Eastern Partnership drogs igång på initiativ av bl a Carl Bildt. Målsättningen var förstås att reta den ryska björnen och skapa en tillräckligt skrämmande fiende. Detta underbyggdes av en mediekampanj för att underblåsa och väcka till liv gammalt rysshat och ryss skräck.
Det är märkligt att inte fler ser att Kejsaren är naken.

lördag 7 juni 2014

Väst var förvarnade om vad som kunde hände i Ukraina

Ett europeiskt land dödar sitt eget folk med vårt stöd

Det som idag sker i Ukraina är oerhört sorgligt. I ett europeiskt land bombar regimen den egna befolkningen och detta sker med muntra tillrop från USA/EU/Nato. En inte obetydlig roll spelar vår egen utrikesminister, den amerikanske knähunden Carl Bildt. Man kan t o m gå så långt som att säga att han var en av anstiftarna till den eld som idag sprider sig. Tillsammans med sin polske kollega Radek Sikorski var han initiativtagare till "Eastern Partnership", vilket gick ut på att EU tillsammans med USA/Nato skulle flytta fram sina positioner i de forna öststaterna, trots Natos löfte till Gorbatjov när Warzawapakten upplöstes, att inte expandera österut.
Carl Bildt är medansvarig till dödandet

Enligt en artikel från Ron Pauls Institut var USA/EU/Nato medvetna om Rysslands inställning till att flytta fram positionerna till Ukraina.
I september 2013, alltså strax innan demonstrationerna på Maidan började, hölls ett möte på Yalta, Krim om Ukrainas framtid. Arrangör var en av Ukrainas rikaste oligarker  Viktor Pinchuk. Totalt deltog 48 personer. Bland annat:
"Bill and Hillary Clinton, former CIA head General David Petraeus, former U.S. Treasury secretary Lawrence Summers, former World Bank head Robert Zoellick, Swedish foreign minister Carl Bildt, Shimon Peres, Tony Blair, Gerhard Schröder, Dominique Strauss-Kahn, Mario Monti, Lithuanian president Dalia Grybauskaite, and Poland’s influential foreign minister Radek Sikorski." 
Deltog gjorde också Ukrainas dåvarande president  Viktor Yanukovych, som fem månader senare avsattes genom en statskupp, understödd av USA/EU/Nato. Även den nuvarande presidenten  Petro Poroshenko var närvarande.
 "The center of discussion was the “Deep and Comprehensive Free Trade Agreement” (DCFTA) between Ukraine and the European Union, and the prospect of Ukraine’s integration with the West.  The general tone was euphoria over the prospect of breaking Ukraine’s ties with Russia in favor of the West."
I motsatts till Bliderberggruppens möte var detta inga hemligheter. Närvarande var en av president Putins rådgivare, Sergei Glazyev. Han klargjorde Rysslands inställning i frågan.
"Glazyev injected a note of political and economic realism into the conference. Forbes reported at the time on the “stark difference” between the Russian and Western views “not over the advisability of Ukraine’s integration with the EU but over its likely impact.” In contrast to Western euphoria, the Russian view was based on “very specific and pointed economic criticisms” about the Trade Agreement’s impact on Ukraine’s economy, noting that Ukraine was running an enormous foreign accounts deficit, funded with foreign borrowing, and that the resulting substantial increase in Western imports ccould only swell the deficit. Ukraine “will either default on its debts or require a sizable bailout”."
Forbes reporter noterade att Rysslands inställning låg mycket närmare sanningen än glädjekalkylen från EU.

"As for the political impact, Glazyev pointed out that the Russian-speaking minority in Eastern Ukraine might move to split the country in protest against cutting ties with Russia, and that Russia would be legally entitled to support them, according to The Times of London."

Carl Bildt och co visste alltså att deras planer skulle kunna medföra problem med den rysktalande befolkning i landet, men brydde sig inte. Istället för att försöka hitta en kompromiss gick man vidare med taktiken att skylla allt som hände på Ryssland och Putin.
Vad som sen gick fel var att Yanukovych fick kalla fötter och vlle inte skriva under avtalet med EU på grund av de ekonomiska konsekvenser det skulle få. Samtidigt kom ett bättre erbjudande från Ryssland. Notera bör man också att EU i det läget ville att Ukraina ensidigt skulle binda sig för EU, medan Ryssland ansåg att man mycket väl kunde ha avtal både västerut och österut.

Vi vet vad som hände. Mycket mer finns väl beskrivet och väl underbyggt i artikeln från Ron Paul Insitut. Precis som i Libyen bidrar Sverige till att människor dör i onödan. Läs och begrunda, för precis som i Libyen undanhålls vi massor med information av vår gammalmedia.

En annan läsvärd artikel, som handlar om USA/EU/Natos dubbelmoral, är skriven av Robert Parry och heter "The Only Standards Are Double Standards"

När den största mänskliga svagheten, jakten på makt och pengar, tar över, betyder människors liv ingenting.

söndag 27 april 2014

Myter eller sanningar?


Romer stjäl! Myt eller sanning? Nyligen brakade en så kallad "twitterstorm" ut när det socialdemokratiska kommunalrådet Lennart Holmlund skrev i sin blogg i Västerbottens Kuriren, att tiggare åker BMW och snattar fläskfilé. Det kom inte oväntat ett unisont fördömande från andra politiker, även inom det egna partiet.  ”Att Lennart Holmlund uttalar sig så fördomsfullt om fattiga människor är en skandal. Han sprider fördomar och ogrundade anklagelser på ett helt oacceptabelt sätt. Personligen är jag orolig för att den här typen av uttalanden kan bidra till att spä på främlingsfientligheten”, skriver Mattias Larsson, som är Centerpartiets distriktsordförande i Västerbotten.
För egen del innebar Holmlunds blogg en diskussion med juristprofessorn Mårten Schultz på twitter, där min poäng var att man inte bara kan skrika att Holmlund har fel, utan bemöta hans påstående på fakta.
Mårten Schultz @martenschultz
 
@OldWolf11 det är litet svårt att veta hur man skall vederlägga ett påstående om att romer snattar oxfilé i Umeå? intervjua alla butiker?
Schultz förslag är naturligtvis något som kan göras. Nu tror iofs inte Schultz att de som tror på myterna bryr sig om fakta
@OldWolf11 jag tror du överskattar fördomsfulla människors villighet att låta sig övertygad av inconclusive bevisning
Jag vill ändå påstå att det är fullt möjligt för en tidningsredaktion att ta reda på hur mycket sanning det ligger i Holmlunds påstående. Det kräver dock en tids grävande journalistisk.
Som jag skrev till Schultz, när myter slagit rot, måste man rycka upp dem med rötterna, annars sprider dom sig.
Att romer, eller zigenare som de kallades när jag växte upp, stjäl är ingen ny myt. Det fick vi barn veta redan på 50-talet, när resandesällskap kom och slog sig ner på orten.
Är det då verkligen en myt eller har Holmlund rätt? Om jag fortfarande hade varit nyhetschef, skulle jag bett medarbetarna börja med att ta reda vad som kan hittas på Internet. Det var väl också det enda gammelvargen klarade att göra själv idag.

Ingen statistik
Första steget var att se om det finns någon statistik, som visar hur det är med brottsligheten hos romerna. Är den större i förhållande till antalet eller inte? Det visade sig ganska snabbt att någon sådan statistik inte finns.
Sökande förde mig tillbaka till 1986.  I oktober hade tv-programmet Rekordmagasinet, som var den tidens ledande samhällsmagasin och hade Guillou som programledare, sänt ett program om zigenare i Sverige (det här var flera år innan det blev vanligt att använda termen romer i stället). I programmet påstods bland annat att brottsligheten bland zigenare var ett problem. Hälften av alla stjäl, hävdades det. Guillou själv beskrev syftet:
"Vi gör inget snyftreportage om hur synd det är om zigenarna och om våra fördomar mot dem. Istället vänder vi på steken och visar att det faktiskt är så att zigenare stjäl mer än andra, inte vill arbeta eller bo i lägenhet."

Radionämnden fällde programmet för ”brott mot Sveriges demokrati” med motiveringen att påpekandet om zigenarnas brottslighet skulle kunna framkalla rasistiska stämningar i landet. 
Brottsförebyggande rådet gavs i uppdrag att utreda frågan för att visa att det inte fanns sakliga skäl att lyfta fram zigenarnas brottslighet.
Jan Guillou skrev själv i Aftonbladet:
Det statliga forskningsorganet BRÅ tillsatte en utredning för att visa att zigenare verkligen inte stal för mycket. Utredningsresultatet gick emellertid dramatiskt åt motsatt håll, varför utredningen hemligstämplades
Denna gällande politiska moral, att förtiga olämpliga fakta, hindrade alltså länge all vettig journalistik i ämnet invandrare och brott. Följaktligen kunde denna brottslighet utvecklas i fred under lång tid, varför inga politiska åtgärder kunde sättas in för att bromsa utvecklingen.

Bloggaren Pettersson tog kontakt med BRÅ och undrade var utredningen tagit vägen. Han fick också svar:
Mycket riktigt så startades det en pilotstudie som bland annat studerade romers kriminella belastning. Projektet lades dock ner relativt snabbt, då förutsättningarna för att skilja romer mot andra inte kunde göras på ett representativt sätt. Enligt de uppgifter som jag fått fram ledde en man vid namn Jerzy Sarnecki denna studie. -
Han gick vidare och kontaktade Sarnecki:
Tja….Detta är nästan sant! Företrädarna för Romerna och socialtjänsten var mycket bekymrade för sina ungdomar. Det ville göra en undersökning. Jag tyckte att det var en bra ide. Projektet startade i samarbete med dessa grupper och vi började få data. Men BRÅ:s styrelse ansåg att det var olämpligt och lade ner undersökningen. Data låstes i ett kassaskåp utan att bearbetas. Jag antar att de ligger fortfarande där. Det var en enda gången i mitt liv då jag drabbades av politisk censur. - 
Vad jag förstår finns ingen statistik gjord utifrån etnicitet, vilket iofs ligger i linje med att samhället inte ska registrera människor så.
En som tycker detta är fel är Torbjörn Jerlerup, som kallar sig radikal, liberal demokrat och medlem i Piratpartiet.
Det är SKANDAL att det inte finns statistik som årligen väldigt exakt visar hur många invandrare, och barn till invandrare, som både misstänks och döms för brott. Detta är viktiga uppgifter för alla som är intresserade av se till så invandrarna får det bättre.
På samma sätt som information om brottsligheten bland ungdomar eller bland kvinnor respektive män behövs, behövs också statistik om socialgruppers brottslighet och om invandrares. För enbart genom kunskap kan man rätta till saker som är fel, och bekämpa fördomar!
Och det är SKANDAL att myndigheterna i Sverige inte tycks känna till att det finns länder som fungerar annorlunda än Sverige.

Utifrån vad jag kan se av alla artiklar jag gått igenom, så är det ingen som förnekar att romerna förmodligen är överrepresenterade i brottsstatistiken. Sedan kan man diskutera vad det beror på. 
1997 gav etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg ut boken "Svenskar och Zigenare", vilken inte togs emot med öppna armar. Den bedömdes av många som rasistisk och fördomsfull, trots att han innan dess ansetts som expert i frågor som rörde romer och var en ofta anlitad föreläsare. Nu blev han istället persona non grata.
Han berättar för tidningen Forskning och Framsteg:
– Mitt jobb som forskare är att söka sanningen, säger han med eftertryck. Inte frisera, inte skönmåla. Jag ville visa att många romer lever skitliv. Men vems fel är det? frågar han retoriskt. Jag vågar påstå att ingen annan grupp har fått så mycket positiv särbehandling av myndigheterna sedan slutet av 1960-talet – i stort sett utan resultat.Romerna lever i en försvarskultur, menar Karl-Olov Arnstberg.
– De vill inte leva som vi, och detta kostar dem oerhört mycket, säger han. Det är en mycket stark kultur, men den är inte framgångsrik i den meningen att den ger romerna ett bra liv.

Ett av kapitlen i boken som fick kritik heter ”Misärens landskap”. Där skildras hur svenska romer lever i utanförskap – i kriminalitet, missbruk, bidragsberoende, våldsamma relationer. I en annan del hävdar Karl-Olov Arnstberg att svenska medier medvetet ”skrivit upp” romer av rädsla för att framstå som rasister.
Det är för övrigt en intressant artikel för den som vill lära sig mera om romerna och deras historia. 
Organiserat tiggeri?
Det finns inget om etnicitet på mannen
Lennart Holmlund hävdar ju bland annat att tiggeriet i Umeå är organiserat. Om det skulle vara så, är detta inte speciellt sensationellt.  Polisen i Göteborg har haft misstankar om att detta också försiggår där. (GP).
I Stockholm har polisen i flera fall lyckats visa att ligor ligger bakom tiggeriet.
- Personer har förts till Sverige av kriminella grupper för att utnyttjas i tiggeri, för tvångsarbete eller för att medverka i brottslig verksamhet. Handikappade och barn är mycket värdefulla brottsverktyg, säger Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör vid rikspolisstyrelsen.
Adrian Lucaci är platsbefäl på polisen i Skara och har själv ursprung från Rumänien. Han är just hemkommen från fyra års arbete i Rumänien åt rikskrim för de nordiska ländernas räkning.
Han stickar inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster.(Skövde Nyheter)
De som tigger åt ligor är inte fastkedjade.
- De får lite mat varje dag och någonstans att sova. Det ruggiga är att det ändå är så mycket bättre än de har det hemma.

Romer är inte någon enhetlig grupp. I Sverige delas de upp i 5 olika grupper: 
Resandefolket som kom till Sverige på 1500-talet och kallades tattare. En del resande tror inte att de har indiskt ursprung, utan att de är ättlingar från tyska soldater. Resandefolket har ett eget språk svensk romani vilket innebär att de inte förstår de olika språkvarianterna. Här har du mer info om resandefolket.
Svenska romer som kom i slutet av 1800-talet från Ryssland och Frankrike och blev kallade zigenare i Sverige.
Finska romer som kom på 50-talet från Finland. Många förknippar alla romer med den finskromska kulturen, där kvinnorna har typiska romska dräkter, kalédräkten
.Utomnordiska romer kom på 60-talet från Östeuropa, många hade överlevt förintelsen och kom från mycket fattiga förhållanden. 
Nyanlända romer har kommit under de senaste 20 åren, oftast från Balkan, Bulgarien och Rumänien, och ofta från mycket fattiga förhållanden. 

Det lär finnas mellan 50 och 100 000 romer i Sverige. 

Slutsatser 
Vad kan man dra för slutsatser av detta surfande? Har Holmlund rätt eller fel? Naturligtvis går det inte att säga något om situationen i Umeå. Generellt sett kan det mycket väl vara så som han säger. Jag hittar inget belägg för motsatsen. Avsaknad av statistik är ur denna aspekt ett problem. Där instämmer jag i vad Jerlerup säger.
Frågan är känslig. Rasiststämpeln hänger löst.. Jag vill gärna ha belägg för att jag drar fel slutsatser och jag vet att det kan finnas förklaringar till att situationen är som den är. Surfandet visar dock att vi har ett problem, där man inte likt strutsen kan gömma huvudet i sanden. Frågan är inte enkel, men problem kan bara lösas med båda ögonen öppna.

Slutligen är det bäst att deklarera min syn på människan:
Hon ska bedömas utifrån sina gärningar, inte utifrån kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Därmed spelar jag över bollen till Västerbottens Kuriren att göra sitt grävande reportage.lördag 8 mars 2014

Demonstranter och poliser i Kiev sköts med samma vapen


Vid våldsamheterna i Kiev i samband med statskuppen mot folkvalde presidenten Viktor Yanukovych dödades både demonstranter och poliser. Skulden för det inträffade har ensidigt lagts på Yanukovych och hans polis. Nu visar det sig att både vanliga demonstranter och poliser sköts med samma vapen. Detta är  något som svensk media låtit bli att rapportera, trots att uppgifterna är sensationella.
Ingen media har funderat över hur historien upprepar sig, hur från början fredliga protester tas över av extrema krafter med våldsamheter, skadogörelse, angrepp på poliser och skottlossning som följd. Plötsligt  skjuts demonstranter till döds. Vi har sett det i Libyen och Syrien. EU, USA och Nato får en ursäkt att agera. I Libyen bombades landet tillbaka till stenåldern för att "skydda" civila.
I Ukraina, precis som i Libyen och Syrien, är regimen den som har minst att vinna på att människor dödas. Efter att jag noga följde händelseförloppet i Libyen, övertygades jag om att andra krafter startade våldet och tvingade regimen att agera.
Jag var därför också skeptisk till om regimen var ensam ansvarig för det som hände i Ukraina, framför allt skjutandet på "vanliga" demonstranter., eftersom de inte utgjorde något direkt hot. Bland demonstranter fanns det de som var beväpnande och sköt mot polisen. Om jag som polisbefäl placerade ut krypskyttar, skulle dessa beväpnande våldsverkare var måltavlor, eftersom de utgjorde ett dödligt hot mot polisen. Vi vet att en del dödsoffer bland demonstranterna bar hjälmar och skyddsvästar, däremot vet jag inte om de var beväpnade.
Beväpnad demonstrant

Det är alltså klarlagt att regimen använde sig av krypskyttar, men vilka som föll för deras kulor är oklart. Nu ska man komma ihåg att polisen har våldsmonopol. Det finns inget som säger att man får attackera polisen med baseballträ, kättingar, molotovcoctails och skjutvapen, försöka storma parlament osv. I varje land möts detta med legitimt våld från regimen.
Nu visar det sig alltså att ytterligare krafter varit inblandade. Tredje part? Delar av kuppmakarna?
Det började med att ett samtal avlyssnades mellan Estlands utrikesminister Urmas Paet och EU:s utrikesminister Catherine Ashton. Hela samtalet kan du lyssna på via Youtube. Paet pekar ut den nya regimen som ansvariga för dödskjutningarna. Här följer lite utdrag ur det ca 10 minuter långa samtalet:
.
- there is no trust of the people in the new government (2:35)
- all of them in the new government have a dirty past (2:50)

- the trust level (towards the new government) is absolutely low (3:20)

- enormous pressure against (party of the region) members of parliament (3:40)

- "uninvited visitors" enter in the night on party members (3:50)

- journalists who were with me saw during the day that one member of parliament was just beaten in front of the parliament (4:00)

- people will not leave the street before real reforms start, it is not enough that there is just change of government (4:20)

- the same Olga (from a civil society group) told me that people killed by snipers on both sides, among policemen and people on the street, that they were the same snipers killing people from both sides, she showed me some photos and said she has a medical doctor and that it is the same handwriting and the same type of bullets and it is disturbing that the new coalition now don't want to investigate (8:25)

- There is now stronger and stronger understanding that behind snipers it was not Yanukovich but it was somebody from the new coalition. (8:55)

- it discredited itself from the very beginning this new coalition (9:20) 
 
Som utrikesminister i land som gränsar till Ryssland kan man vara övertygad om att Paet följt utvecklingen noga. Den information han sitter inne med kommer inte bara fram samtal med folk på Maidan i Kiev. Detta bekräftar också Vladimir Putins påstående, att det inte var regimen som sköt demonstranterna.
Offer för krypskytt?
 
Natutrligtvis var det oerhört besvärande att ett privat samtal med det här innehållit blivit avlyssnat och offentligt. Paet bekräftar också att samtalet är autentiskt. Samtidigt försöker han minimera skadan och då hakar svensk media på i form av bl a Expressen. Tidningen är i högsta grad ohederlig, som inte först berättar om huvudnyheten.
Att skotten inte kom från regimen har tidigare antytts av den nya kuppregeringens inrikesminister Avakov.
"A third force was the key factor in these clashes that became a bloody massacre in Kiev and turned the whole country upside down," Avakov said. "And that force was not Ukrainian."
Avakov syftar troligen på ryssarna 
Vi vet att nazisterna och särskilt stormtrupperna i  Pravyi Sektor spelade en avgörande roll i våldsamheterna som fick regimen på fall. Om man ska leta inom den nya regiemen är detta de troligaste kandidaterna.
Den Olga, som Paet pratade med är Olga Bogomolets. Hon jobbade som sjukvårdare åt demonstranterna på Maiden. Även om fick kalla fötter och försökte minska skadan. 
"Myself I saw only protesters. I do not know the type of wounds suffered by military people," Olga Bogomolets told the Telegraph.
"I think you can only say something like this on the basis of fact. It's not correct and its not good to do this. It should be based on fact."
Nu motsäger hon sig själv. I en intervju med CNN säger hon att hon hjälper alla som behöver hjälp, inklusive militär och polis. (Youtube)
Igår trädde plötsligt kuppregeringens sjukvårdsminister fram med sina bl.a. på jämförelse av skottskador hos demonstranter och tre poliser grundade misstanke om att de skulle kunna ha skjutits av samma gärningsman eller gärningsmän. Denne Oleg Musiy anser dock att det är ryska specialstyrkor som i så fall mördat - precis som interimregeringens inrikesminister insinuerade för några dagar sedan. (Yahoo News)
"Government's new health minister — a doctor who helped oversee medical treatment for casualties during the protests — told The Associated Press that the similarity of bullets wounds suffered by opposition victims and police indicates the shooters were trying to stoke tensions on both sides and spark even greater violence, with the goal of toppling Yanukovych" 
De man kan notera är att det nu finns uppgifter från kuppregimen att demonstranter och poliser sköts med samma vapen.
FN-sändebudet Simonovic vill ta reda på fakta om krypskyttemorden, och EU vill ha en utredning som leder till att de skyldiga ställs inför rätta
Det har nu gått 4 dagar och svenska media är fortfaqrande tysta. Varför? Skotten på Maidan spelade onekligen en avgörande roll för utgången och EU/USA/Natos öppna stöd till kuppmakarna-
 

       

onsdag 5 februari 2014

Marianne Ny bör väcka åtal om hon inte ljög!


När nu fallet Julian Assange har hämtat lite ny fart, även om ärendet i sig står och stampar på samma plats, kan det vara intressant att gå tillbaka och läsa på lite. Den 14 juli 2011 skrev Gammelvargen om "Ett nytt kapitel i fallet Assange". Där tog jag fasta på hur Marianne Ny anpassade sig för att kunna utfärda en EAW.
Jag hade noterat den glidning Marianne Ny gjorde från Häktningspromemorian, som ligger till grund för tingsrättens och hovrättens beslut att häkta Julian Assange i hans frånvaro, till den EAW (European Arrest Warrant), som Marianne Ny lät utfärda, till den komplettering hon skickade.
 Det verkade som hon anpassade vad hon skrev till vad hon trodde domaren i England ville höra. Från början var det uppenbart att hon bara ville höra Assange och att det var för tidigt att uttala sig om han kom att åtalas eller inte. I kompletteringen antydde hon att hon bestämt sig för att åtala honom.
 Om varför Assange inte har kunnat höras i England, har Ny kommit med flera versioner. Den ena, att det inte går enligt lag, var en lögn. Vid förhandlingarna i London hävdade nu Sveriges representant Claire Montgomery att han var tvungen att komma till Sverige för att man behövde hans DNA.

Marianne Ny påstod alltså inför det engelska rättsväsendet att hon hade tillräckligt på fötterna för att väcka åtal utan att förhöra Asssange. Jag tycker därför att hon ska väcka åtal. För inte ljög hon väl för domaren? Det brukar ju kallas mened. Dessutom blir förundersökningen offentlig

söndag 2 februari 2014

Marianne Ny fortsätter att gömma sig


Överåklagare Marianne Ny fortsätter att gömma sig i sin håla, trots att kraven på åklagarmyndigheten att agera i fallet Assange blir allt starkare. Senast är det Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för Folkpartiet och ledamot i justitieutskottet, som tycker att något borde göras för att föra fallet framåt.       
 – Det här är ett exceptionellt fall. Därför kan man fundera på om inte åklagaren borde vända på stenarna ytterligare en gång för att se om man inte kan få den här saken ur världen, säger han.(SVT)
– Så att det blir bra, i alla fall bättre, för brottsoffren och så att vi får bort ett rättsfall som ligger och skaver och gnager.
– Fallet har storpolitiska och internationella implikationer. Ingen tjänar på det här, säger Johan Pehrson.
Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg, liksom förre överåklagare Sven-Erik Alhem tycker också att åklagaren ska åka till London och förhöra Assange. Äntligen kan med rätta säga, att det börjar hända något. Vilken redaktion vågar ta den kastade handsken och prata med riksåklagaren och Marianne Ny? Detta frågade Gammelvargen i sin senaste blogg.

Något oväntat blev det det SVT:s Agenda, som gjort ett försök, men inte lyckades man locka fram vare sig Riksåklagaren eller Marianne Ny ur deras hålor. Åklagarmyndigheten använder som vanligt pressmeddelande för att kommunicera.  Detta är klargörande på en punkt: 
Den handläggande åklagaren (Marianne Ny) är ensam beslutsfattare i ärendet, finns inte möjlighet för någon annan företrädare för Åklagarmyndigheten att medverka i en diskussion om det specifika fallet. Alltså inte ens riksåklagaren!
Åklagarmyndigheten har motiverat varför det inte går att förhöra Assange i på Ecuadors ambassad i London på sin hemsida
Det är ett märkligt och inte minst kryptiskt dokument, som myndigheten borde pressas hårdare på. Inte minst följande mening:
"Åklagarens möjlighet att ställa frågor om sådant i förundersökningen som inte är direkt uttryckt i den europeiska arresteringsordern är begränsade. Det fanns alltså en betydande risk att ett förhör i London inte kommer att föra utredningen framåt."
Frågan inställer sig om Marianne Ny har något gömt? Finns det andra åtalspunkter än de man begärt Assange utlämnad för?  
Efter att ha sett Agenda har jag inte blivit mycket klokare. Liksom jag inte blir mycket klokare av Åklagarmyndighetens information. Julian Assange befinner sig inte i England längre, utan rent formellt är i han i Ecuador. Jag är helt övertygad om att ingen brittisk polis släpps in på Ecuadors ambassad. Den Europiska Arresteringsordern är med andra ord överspelad.  Hur förhöret ska gå till får man göra upp med Ecuador och jag är övertygad om att Assange själv kommer att spela en avgörande roll i det fallet.
Den som minns sin "Ny" minns dessutom att hon till de brittiska myndigheterna skrev att hon hade för avsikt att åtala Assange.
Nu skriver myndigheten följande snömos:
"Om Julian Assange skulle förhöras i London och utredningen därigenom skulle leda till åtal mot honom krävs fortfarande att han kommer till Sverige för att en rättegång ska kunna genomföras och för att ett eventuellt straff ska kunna verkställas."
Men åt andra hållet då? Om förhören gör att utredningen inte leder till åtal? 
Är inte riksåklagaren Marianne Nys chef? När underhuggare inte sköter sitt jobb får chefen ryta till. Frågan är dock om det finns folk högre upp som håller i trådarna? 
 

söndag 26 januari 2014

Fallet Assange samlar bara damm


Advokat Svante Thorsell har skrivit en utmärkt debattartikel i GB, "Fallet Julian Assange drivs av prestige". Det är bara ett fel, något fall drivs inte, utan har legat och samlat damm i en bokhylla hos Marianne Ny sedan åtminstone 2011.
Thorsell beskriver detta som en rättsskandal i paritet med "Fallet Quick" och Gammelvargen är beredd att hålla med, även fallen har få likheter i övrigt. Han skriver:
"Assangefrågan, Quickmålen och de kidnappade egyptierna har likartade egenskaper. De präglas av prestige, främst av jurister. Jurister som ifrågasatts och försöker rädda sig från nederlag på bekostnad av den rätt de är satta att tjäna snarare än härska över. Ibland till och med i juristlivets slutskede med pensionen inför dörren. Rättsstatens styrka är att den just tål att det felas, men kräver att det rättas där så har skett."
En annan jurist, före detta kammaråklagare Rolf Hillegren, skrev på SVD Brännpunkt att det är dags för Sverige att avsluta fallet Assange. Han hävdar att riksåklagaren på eget initiativ bör (ex officio) upphäva beslutet om återupptagande av förundersökningen, häva häktningsbeslutet och återkalla arresteringsordern.
Enklare vore förstås att han sparkade Marianne Ny i häcken och beordrade henne att åka till London och få det hela överstökat.
Något Gammelvargen inte kan få ur sitt huvud är tystnaden hos gammelmedia. SVD öppnade frågan för debatt, men missade att göra en journalistisk uppföljning genom att prata med riksåklagaren och Marianne Ny. Detta anser jag vara ett journalistiskt självmål
Att Expressen och Aftonbladet skulle göra det faller på sin egen orimlighet. Thomas Mattssons och Oisin Cantwells uttalade hat mot Assange är allt för välbekant.
Jag skrev om skrivbordshjälten Cantwell  här. Thomas Mattsson har ju haft hybris om Assange och Wikileaks. Bl a har jag frågat mig om Mattson har "Assange-komplex".
En gemensam nämnare för fallet Quick och Assange, är advokat Klänning, Claes Borgström.
Han sprang ut i media och grät vilket lidande Julian Assange åsamkat hans klienter. Den som orsak detta lidande var Marianne Ny med sitt åsnelika beteende. Varför agerar inte han för att fallet ska bli avslutat, inte minst för hans klienters skull.

Det hade varit hederligt av Claes Borgström att kritisera den som skall kritiseras, nämligen Marianne Ny! Någon hederlighet från det hållet är inte att förvänta sig.  
Det påstådda brottet ägde rum 2010. Vi skriver nu 2014. Nån jävla ordning måste det vara! Vilken redaktion vågar ta den kastade handsken och prata med riksåklagaren och Marianne Ny? Ärendet måste få ett slut, vilket det borde fått redan 2010, när åklagaren Eva Finné konstaterade att brott ite har begåtts.