onsdag 5 februari 2014

Marianne Ny bör väcka åtal om hon inte ljög!


När nu fallet Julian Assange har hämtat lite ny fart, även om ärendet i sig står och stampar på samma plats, kan det vara intressant att gå tillbaka och läsa på lite. Den 14 juli 2011 skrev Gammelvargen om "Ett nytt kapitel i fallet Assange". Där tog jag fasta på hur Marianne Ny anpassade sig för att kunna utfärda en EAW.
Jag hade noterat den glidning Marianne Ny gjorde från Häktningspromemorian, som ligger till grund för tingsrättens och hovrättens beslut att häkta Julian Assange i hans frånvaro, till den EAW (European Arrest Warrant), som Marianne Ny lät utfärda, till den komplettering hon skickade.
 Det verkade som hon anpassade vad hon skrev till vad hon trodde domaren i England ville höra. Från början var det uppenbart att hon bara ville höra Assange och att det var för tidigt att uttala sig om han kom att åtalas eller inte. I kompletteringen antydde hon att hon bestämt sig för att åtala honom.
 Om varför Assange inte har kunnat höras i England, har Ny kommit med flera versioner. Den ena, att det inte går enligt lag, var en lögn. Vid förhandlingarna i London hävdade nu Sveriges representant Claire Montgomery att han var tvungen att komma till Sverige för att man behövde hans DNA.

Marianne Ny påstod alltså inför det engelska rättsväsendet att hon hade tillräckligt på fötterna för att väcka åtal utan att förhöra Asssange. Jag tycker därför att hon ska väcka åtal. För inte ljög hon väl för domaren? Det brukar ju kallas mened. Dessutom blir förundersökningen offentlig

söndag 2 februari 2014

Marianne Ny fortsätter att gömma sig


Överåklagare Marianne Ny fortsätter att gömma sig i sin håla, trots att kraven på åklagarmyndigheten att agera i fallet Assange blir allt starkare. Senast är det Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för Folkpartiet och ledamot i justitieutskottet, som tycker att något borde göras för att föra fallet framåt.       
 – Det här är ett exceptionellt fall. Därför kan man fundera på om inte åklagaren borde vända på stenarna ytterligare en gång för att se om man inte kan få den här saken ur världen, säger han.(SVT)
– Så att det blir bra, i alla fall bättre, för brottsoffren och så att vi får bort ett rättsfall som ligger och skaver och gnager.
– Fallet har storpolitiska och internationella implikationer. Ingen tjänar på det här, säger Johan Pehrson.
Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg, liksom förre överåklagare Sven-Erik Alhem tycker också att åklagaren ska åka till London och förhöra Assange. Äntligen kan med rätta säga, att det börjar hända något. Vilken redaktion vågar ta den kastade handsken och prata med riksåklagaren och Marianne Ny? Detta frågade Gammelvargen i sin senaste blogg.

Något oväntat blev det det SVT:s Agenda, som gjort ett försök, men inte lyckades man locka fram vare sig Riksåklagaren eller Marianne Ny ur deras hålor. Åklagarmyndigheten använder som vanligt pressmeddelande för att kommunicera.  Detta är klargörande på en punkt: 
Den handläggande åklagaren (Marianne Ny) är ensam beslutsfattare i ärendet, finns inte möjlighet för någon annan företrädare för Åklagarmyndigheten att medverka i en diskussion om det specifika fallet. Alltså inte ens riksåklagaren!
Åklagarmyndigheten har motiverat varför det inte går att förhöra Assange i på Ecuadors ambassad i London på sin hemsida
Det är ett märkligt och inte minst kryptiskt dokument, som myndigheten borde pressas hårdare på. Inte minst följande mening:
"Åklagarens möjlighet att ställa frågor om sådant i förundersökningen som inte är direkt uttryckt i den europeiska arresteringsordern är begränsade. Det fanns alltså en betydande risk att ett förhör i London inte kommer att föra utredningen framåt."
Frågan inställer sig om Marianne Ny har något gömt? Finns det andra åtalspunkter än de man begärt Assange utlämnad för?  
Efter att ha sett Agenda har jag inte blivit mycket klokare. Liksom jag inte blir mycket klokare av Åklagarmyndighetens information. Julian Assange befinner sig inte i England längre, utan rent formellt är i han i Ecuador. Jag är helt övertygad om att ingen brittisk polis släpps in på Ecuadors ambassad. Den Europiska Arresteringsordern är med andra ord överspelad.  Hur förhöret ska gå till får man göra upp med Ecuador och jag är övertygad om att Assange själv kommer att spela en avgörande roll i det fallet.
Den som minns sin "Ny" minns dessutom att hon till de brittiska myndigheterna skrev att hon hade för avsikt att åtala Assange.
Nu skriver myndigheten följande snömos:
"Om Julian Assange skulle förhöras i London och utredningen därigenom skulle leda till åtal mot honom krävs fortfarande att han kommer till Sverige för att en rättegång ska kunna genomföras och för att ett eventuellt straff ska kunna verkställas."
Men åt andra hållet då? Om förhören gör att utredningen inte leder till åtal? 
Är inte riksåklagaren Marianne Nys chef? När underhuggare inte sköter sitt jobb får chefen ryta till. Frågan är dock om det finns folk högre upp som håller i trådarna?