onsdag 30 maj 2012

"It aint over until the fat lady sings"

Kommer, kommer inte?

Supreme Court i London beslutade att Julian Assange kan utlämnas till Sverige, men hans advokat Dinah Rose får två veckor på sig för att undersöka om hon skall begära att Supreme Court (SC) skall återöppna fallet. Anledningen är att domstolen använts sig av argument som inte framfördes vid förhandlingarna. SC hade tagit med franska regler samt Wien-konventionen i sin bedömning, vilket försvaret aldrig fått ta del av
SC dömde annars till nackdel för Assange, men det var en oenig domstol. Röstsiffrorna blev 5-2, vilket måste anses vara anmärkningsvärt. Här är hela domen i SC. I och med respiten, skjuts också utlämnadet av Assange upp i minst två veckor. Han missar därmed Hillary Clintons besök i Sverige.
Tydligen är begreppet  "autorité judiciare" av central betydelse i sammanhanget. Signaturen "Gullegubben" på Flashback har kollat lite på detta och tycker följande:
"Jag tycker att SC varit lite slö. EU-domstolen gör mycket större utredningar när man tolkar begrepp i EU-rätten, genom att se till flera översättningar och lagstiftningens intre sammanhang och syfte.
Vad som är "autorité judiciaire" kan bero den enskilda regelns sammanhang. I ett mål i Europadomstolen har denna sagt att franska åklagare inte är "autorité judiciare", i den mening som avses i artikel 5.3 i Europakonventionen.
"3. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad
friheten i enlighet med vad som sagts under punkt 1.c skall
utan dröjsmål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som
enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall vara
berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning
i avvaktan på rättegång. För frigivning får krävas att
garantier ställs för att den som friges inställer sig till
rättegången."
Man hänvisar i domen till att den franska texten ger "juducial authority" ett vidare begrepp som även innefattar åklagare, men Europadomstolen underkänner just fransk åklagare som detta.
Enligt "Gullegubben" har rambeslutet har varit uppe nio gånger i EU-domstolen, men frågan vad som kan anses som "autorité judiciare" vad avser "poursuites" (elle vad det nu var) har den aldrig fått någon fråga om.
"Vad jag kan se har den inblandade myndigheten alltid varit en domstol i de nio fallen." (Flashback)
"Gullegubben" fortsätter:
"Fast min poäng är att samma uttryck kan betyda olika saker i olika regler. SC har inte förklarat varför "autorité judiciaire" ska anses ha denna vidsträckta betydelse i just det här fallet. Och för att bestämma det måste man se till rambeslutets systematik i stort och den enskilda regelns roll i detsamma, samt dess syfte, som det kan utläsas ur dess sammanhang. Det finns inga förarbeten till EU-lagstiftning, så lagstiftarens vilja kan bara utrönas ur ingressen till rättsakten. Annan EU-lagstiftning rörande liknande frågor kan också vara till ledning."

Komplex fråga
Intressant, men inte helt lätt med andra ord. Oavsett den slutliga utgången av ärendet har Assange-fallet visat på brister i EAW-systemet. Frågans komplixitet visas också av att domarna i SC inte var eniga. 
"Domstolen slår fast att när Englands parlament beslöt om att godta EAW hade de från ministrarna givits den felaktiga tolkningen att det är domare m.fl och inte åklagare som bestämmelserna omfattar. Detta har ministrar tydligen angivit explicit. Detta om något är ju en allvarlig signal till de engelska politikerna, om att den dömande instansen talar öppet om att lagstiftarna är förvirrade och har beslutat om en lag de inte begriper!
"Lord Mance, one of two dissenting justices, said the wording of the framework decision was ambiguous and so it was appropriate to consider what ministers said at the time, which was that it would be a judge, court or magistrate that issued the order." (The Guardian)
Detta är ju ganska mycket dynamit för framtida ändringar av EAW".(BaalZeBub Flashback)
Brittiske rättskommentatorn Joshua Rozenberg är förvånad över utvecklingen.–Det skulle vara väldigt pinsamt om Högsta domstolen var tvungen att återöppna fallet och det är ju extraordinärt att de kanske har grundat sig på något som de inte låtit parterna argumentera kring, säger Rozenberg till BBC.(DN)
Naturligtvis ges Anna Ardin och Sonja Wiléns biträde Claes Borgström möjlighet att breda ut sig i media, vilket han naturligtvis gör med glädje. Borgström underkänner de brittiska domstolarnas arbete. För denne svenske "mästeradvokat" är allt lätt som en plätt:
–Jag har haft som utgångspunkt att Assange ska överlämnas. Det regelverk det handlar om är ganska enkelt; Europeiska arresteringsorden är inte så väldigt komplicerad. Och han var häktad på sannolika skäl. (SVD)
(AB)
Kanske borde Borgström söka jobb på Supreme Court, eftersom allt är så nekelt och självklart, vilket det tydligen inte är.

tisdag 29 maj 2012

"Welcome to Mordor, Mr Assange"


I morgon avgörs det om Julian Assange skall utlämnas från Storbritannien till Sverige och ställas till svars för anklagelserna om bl a våldtäkt. Han har själv myntat uttrycket "feminismens Saudiarabien". Den feministiske krönikören Natalia Kazmierska har en krönika i Aftonbladet där hon uppmanar dom styrande i Sverige att göra något åt bilden som sprids i världen av Sverige som ett feministiskt Mordor. En bra liknelse tycker jag, så därför hälsar jag Assange välkommen till Mörkrets rike, både feministiskt, rättssäkert och journalistiskt.
OK, det är en mörk bild av Sverige och bör tolkas symboliskt.
När det gäller Supreme Courts beslut i morgon, så är de flesta bedömare överens om att Assange kommer att att utlämnas. 
Christoffer Wong, lektor vid juridiska fakulteten i Lund. Han forskar om EU-straffrätt och har specialstuderat fallet Assange. Christoffer Wong menar att det skulle få mycket stora konsekvenser för systemet med europeiska arresteringsorder om domstolen skulle underkänna begäran att Assange ska överlämnas till Sverige.
– Då underkänner man hela systemet, säger Christoffer Wong.(DN)
Jag är inte jurist och lektor, så jag borde hålla klaffen, men vad det är man prövar är om Sverige tolkar EAW på rätt sätt, alltså om det räcker den utfärdas av en åklagare och inte en domstol. Vidare tror jag också man skall ta ställning till om EAW kan användas enbart för att få någon förhörd.
Oisin Cantwell har skrivit en krönika i Aftonbladet om "Turerna kring Assange dom har skadat Sverige". Krönikan är väl i stort okej. Naturligtvis har alla märkliga turer skadat Sveriges anseende utomlands, men inte bara juridiskt, utan också för den statsfeminism, som regerar i landet. 

På några punkter kantrar dock Cantwell. Han skriver bl a:
"Jag skulle inte bli förvånad om utredningen läggs ner en tid ­efter förhöret. Inte för att jag är övertygad om Assanges oskuld. För det är jag inte. Jag var inte närvarande i sängkammaren och har ingen aning om vad som hände. (Det vet för övrigt inte heller alla de som på nätet har anklagat kvinnorna för både det ena och det andra.)"
Det Cantwell glömmer är att de flesta som tagit ställning för Assange i skuldfrågan bygger detta vad som framkommit i den läckta häktningspromemorian. Där har Anna Ardin och Sofia Wilén berättat sin historia. Utifrån vad de själva berättat, är det svårt att se att något brott har begåtts. Men Cantwell har rätt i att ingen av oss var där och att ord kommer att stå mot ord.
Rättsfallet är på många sätt unikt och en av de unika sakerna är att vi har sett grunderna på varför Assange häktades i sin frånvaro och det är en av de punkter som skrämmer i Mordor. Nämligen hur lätt det är att få någon frihetsberövad.
Cantwell har också köpte en myt myntad av kvinnornas målsägarbiträde Claes Borgström, att kvinnorna utsatts för en "exempellös hatkampanj". En kampanj innebär att det finns krafter som styr kampanjen. Kampanjen "#prataomdet" är exempel på en kampanj, där syftet var att smutskasta Assange och stödja kvinnorna. 
Visst finns det kommentarer i forum av olika slag, som kan tolkas sam hatiska. I övrigt handlar det mest om att kvinnornas berättelser och agerande ifrågasätt. Precis som när det gäller ifrågasättandet av tokfeminismen, anses detta vara näthat.
Julian Assange har däremot varit utsatt för en med jämna mellanrum återkommande smutskastning i gammalmedia i Sverige och utomlands. Detta har burit kampanjens prägel genom att vara samordnad.

lördag 26 maj 2012

"Gammalmedia ägnar sig åt propaganda och åsiktsjournalistik"


Det känns alltid bra att läsa något som stämmer in på det man själv tycker och ger ytterligare råg i ryggen för ens åsikter. Den som följer denna blogg vet gammelvargens inställning till svensk gammalmedia. Anders Björnsson har skrivit ett inlägg på Newsmill, som jag i stort kan stödja ord för ord. "Tidningens olidliga lätthet" heter inlägget. Det handlar om väl egentligen om papperstidningen, men kan lika gärna handla om gammalmedia på nätet.
"Den raka nyhetsförmedlingen ersätts av propaganda- och åsiktsjournalistik. Allmänreportrar och utrikeskorrespondenter byts ut mot krönikörer och kolumnister och det är numera svårt att skilja ledarsidorna från tidningarnas övriga sidor. Opinionsbildning pågår över allt.
Samtidigt suddas skillnaderna i sak och substans mellan ett litet, och över tid krympande, antal konkurrerande pressorgan ut. I den dagliga nyhetsrapporteringen, i den utsträckning den numera förekommer, slår byråmaterialet igenom över hela linjen, vilket ger det svenska medielandskapet ett starkt drag av homogenitet, monolism, likriktning. En införd TT-artikel är idag ofta försedd med byline och snabbläsaren kan därför förledas tro att det är en av tidningens egna medarbetare som har skrivit den.
Att det inte finns personal, det vill säga att tidningarna sparar på sin redaktionella kompetens, kan förklara mycket av deras intellektuella och substantiella uttunning. Det får inte kosta. Den egna personalen, särskilt den skrivande och redigerande, bantas i omgångar och organisationen slimmas."
Gränsen mellan ett fackreportage och ett fakereportage är i praktiken utplånad. Tidningarna har blivit propagandaorgan, väldiga ideologiska maktapparater. Det är därför det i ett land som Sverige inte behövs något informationsministerium (även om statsministern och hans medarbetare i regeringskansliet nog har anställt ett växande antal oförblommerade åsiktsmanipulatörer, ibland med rang av statssekreterare). Medierna är så måna om att bli tagna på officiellt allvar att deras primära uppgift som konkurrerande statsmakt inte är att mästra maktens kvinnor och män – det skulle snart leda till ett vanvettigt självplågeri – utan att uppfostra det gemena folket."
Man kan tycka att Anders Björnsson sparkar in öppna dörrar, men fler måste bli medvetna om den förljugenhet som dominerar svensk gammalmedia. Där alla följer alla för att hitta den snabba lätta nyheterna, som är korrekta ur det PK perspektiv som delas av alla gammalmedias redaktioner. Artiklar går igen med små variationer i alla medierna. De självständiga redaktionerna är borta och , precis som Björnsson skriver, blivit propagandaorgan för de förhärskande PK-ideologierna. Tanken på en fri press försvinner allt mer och finns snart bara bland sociala medier.

tisdag 15 maj 2012

Vad hände egentligen i Libyen?

Från en artikel om upproret mot Gaddafi med en bild från Egypten

Tack vare Motvallsbloggen blev jag tipsade om en mycket bra artikel i Nyhetsbanken. Det är en mycket bra sammanfattning av vad som hände i Libyen före, under och efter FN, Natos och Sveriges angreppskrig på landet. Den är skriven av Ulf Bjerén och sammanfattar på ett mycket bra sätt det även jag försökt förmedla i artiklar om kriget, krigspropagandan och den svenska dubbelmoralen och FN:s brott mot sina egna stadgar. Artikeln är ganska lång, men väl värd att läsa, eftersom det är den bästa sammanfattningen på svenska som jag läst.
I slutet fanns en liten nyhet som jag inte sett tidigare:
"Nu planerar EU att upprätta en ekonomisk frizon i Libyen i anslutning till hamnen i Tripoli. 111 miljoner euro investeras i hamnprojektet. Syftet är att underlätta för de länder som krossade Libyen att ta ut olja utan att betala någon skatt till Libyen."

fredag 4 maj 2012

Askungen

Donia Hassan blev 15 år. Hon dog ensam i sin säng medan fostermamman var på Jägersro. Donia hade varit sjuk i en månad, men lämnades utan tillsyn i 10 timmar, innan hon hittades död 13.30 lördagen den 28 april. Enligt uppgift hade Donia skörtelfeber, vilket är en allvarlig, men normalt inte dödlig sjukdom.
Det finns många ingredienser i denna tragiska historia. På många sätt liknar det en askungesaga utan lyckligt slut. Donia kom aldrig till balen och fick aldrig sin prins.
Hon var fosterhemsplacerad av Simrishamns kommun sedan hon var 10 år. Kommunen hade outsourcat placeringen på det privata vårdbolaget Attendo Care, som i sin tur ordnade och avlönade fosterhemmet.
Om jag lämnar anledningen till att Donia fanns på familjehemmet därhän, så finns det ändå många saker att fundera över.

 • Eftersom mamman berövats vårdnaden genom LVU fanns det formella föräldraansvaret hos kommunen. Det måste vara kommunen som har ansvar att se till att barnet får ett bra familjehem.
 • Kommunen har som jag skrivit ovan lämnat över ansvaret att skaffa familjehem till det privata vårdbolaget Attendo Care. Verksamheten är alltså outsourcad, men kan detta innebära att något formellt ansvar förs över på Attendo?
 • Det är Attendo som ansvarade mot kommunen att Donia fick ett bra familjehem, men vilket ansvar har kommunen att följa upp att det verkligen var så?
 • Donia har sedan hon var 10 år flyttats mellan olika familjehem. Varför?
Om jag fattat det hela rätt, så är det alltså socialtjänsten i Simrishamn som bär det slutliga ansvaret som vårdnadshavare för Donia. Jag har svårt att se att detta ansvar kan delegeras. 
 • Donia var sjuk. Hon hade varit det i en månad, men familjehemmet hade inte konsulterat läkare. Vårdnadshavare, socialtjänsten, visste om att Donia var sjuk, men inte följt upp detta och vidtagit åtgärder, eftersom det inte var en "dödlig sjukdom".
 • Socialtjänsten medverkade till att uppskjuta en begäran från Donias syster Cecilia att få träffa henne i 20 dagar. Donia hann att dö innan hon kunde få återse sin syster efter 6 år.
 • Lördagen den 28 april kom inte Donia till frukost. Ingen verkar ha funderat på varför. Istället åkte fostermamman till Jägersro galopp på morgonen. Enligt henne var Donia bara "tjurig".
 • Varför var det så bråttom att städa Donias rum och göra det kliniskt rent? Tillkallades polis i samband med att dödsfallet upptäcktes, eller gjordes det först efter reaktionerna från den biologiska mamman?
Donia Hassan RIP

Det finns ytterligare frågetecken kring hur bra detta familjehem var för Donia. Vänner till henne säger att de tappade kontakten med henne på grund av att hon nästan inte fick någon tillgång till Internet. Hon skall inte ha haft tillgång till en egen mobiltelefon, eftersom denna "glömdes" på förra familjehemmet för fyra månader sedan.
Fostermamman skall ha vädrat i Donias rum 4 gånger om dagen för att hon "luktade illa". Man kan också fundera över varför familjen tog fosterbarn?
Fosterföräldrarna driver en ridskola i samarbete med den lokala ridklubben. De äger ridhus och stallar med plats för 30-talet hästar. Mamman har en mycket gedigen utbildning inom ridsporten och är engagerad i många stora hästbegivenheter. 
 • Huvudfunktionär FalsterboHorshow hoppningen/hunting sen -99
 • Malmö City Horseshow Organisation och huvudfunktionär Världscupfinal fälttävlan, samt kval.
 • Övedskloster Breedersfinaler Banbyggare, organisation 06,07,08
 • Stävie Ryttarspel, organisation sen -95
 • Ponnyderbyt, organisation, banbyggarass.
 • SM Ponnyhoppning, organisation. Banbyggarass.
 • Verksam banbyggare och domare vid ett flertal årliga tävlingar.
En dotter är amatörjockey och har sex fullblod i sitt stall på gården. Personalen på ridskolan utgörs av maken och ett antal stalltjejer.

Donias död har polisanmälts av hennes biologiska mamma. Simrishamns kommun har startat en utredning. Som vanligt skyller alla på varandra och ingen vill ta ansvar. Frågan är dock för viktig för att ramla mellan stolarna. Innan jag började sätta mig in i Donias öde, levde jag i lycklig oskuld om att familjehemmen var något kommunerna fixade. En minuts googlade gjorde mig av med den oskulden. Det kryllar av privata aktörer på marknaden. Förmodligen tillräckligt för att tillfredsställa hela landets behov.
Jag hittade följande i en blogg:
"När privata vårdföretag köper upp familjehemsplatserna för att sedan sälja dem vidare till kommunerna för dubbla priset, innebär det att familjehemmen tjänar mer samt också får en viss ersättning om de har tomma platser. Det senare är givetvis attraktivt, tjäna pengar utan att ha barn och dessutom bra betalt när man väl får barn placerade hos sig. Med andra ord familjehemsvård i den fria marknadsekonimins och konkurrensutsatt familjehemsvård är precis i ekonomiska linje med socialpolitik som främst moderaterna står för. Det handlar inte längre om adekvat vård och behandling, utan om penningsnödd marknad där behövande barn och ungdomar blir varor och produkter.
Vilka krav kommer det att ställas på framtida familjehem? Vem kommer att kontrollera familjehemmens kvalitet, kommunerna eller privata aktörer. Vem skall garantera barnen den trygghet de har rätt till som placerade?"

Jag har inte tagit om något om Donias mammas kamp för att återfå sin dotter. Om detta och mera finns att läsa hos Daddys. Där finns också ett känslosamt brev från Donias syster till Daddy.

Naturligtvis har socialtjänsten inte alltid fel, men dess roll måste debatteras. Än allvarligare blir det när kommunerna även börjar outsourca utredningarna till privata aktörer.

UPPDATERAT
Enligt uppgift har socialstyrelsen beslutat att granska socialtjänsten i Simrishamns agerande

UPPDATERAT 2
Enligt uppgift hade fosterföräldrarna plats för 4 fosterbarn. Fyra barn samtidigt ger ett arvode på närmare 50 000 i månaden plus cirka 16 000 i bidrag för barnens uppehälle. Kan dom dessutom hjälpta till i stallet....

onsdag 2 maj 2012

Vad är en folkstorm?


Vad är en folkstorm? Jo, det har Aftonbladet informerat oss om. Det är när 70 personer kommenterar på Carola Häggqvist blogg. Folkstormen består också i att lika många är positiva som negativa. Bloggen handlar om att Carola har låtit sin lilla fosterdotter, 3-åriga Zoe, få löshår med flätade afrolockar. För liksom späda på det hemska i detta, uttalar sig psykologen Eva Rusz, 55, som reagerar kraftfullt:
"– Jag kan inte minnas när jag var så arg senast. Det kan inte vara vettigt att en mamma till en treårig nyss adopterad dotter ska modellera om dottern, säger hon."
Hon tycker detta är ett övergrepp mot ett nyadopterat barn. Jag vet inget om Eva Rusz, förutom att hon anser sig vara relationsexpert. Om hon sagt det AB säger att hon sagt, ger jag inte många korvören för detta. Lika lite som jag ger några korvören för AB:s rubriksättning, även om den lurade mig att läsa artikeln.
Jag följer normalt inte skvallerpressen och inte Carola, men på något sätt vill man förstöra hennes mammalycka med kvalificerat skitprat. Jag är ingen expert på afrokultur och afrohår, men det finns en hel del kloka inlägg i bloggen. För mig verkar det som om Eva Rusz inte har en aning om vad hon pratar om.
Det kanske vore bättre både AB och Eva Rusz ägnade kraft åt barn som verkligen far eller farit illa.