söndag 24 februari 2013

Allvarlig kritik mot behandlingen av Donia


I maj förra året skrev jag om Donia Hassan. Hon blev bara 15 år och dog ensam i sin säng när fostermamman var på Jägersro. Redan då skrev jag om de allvarliga omständigheterna kring den unga flickans död. Nu riktar socialstyrelsen allvarlig kritik mot Simrishamns kommun:
Tvingades vara på sina rum
''Flickan har reagerat på att barnen måste vistas på sina rum när familjehemsföräldrarna inte är hemma. Nämnden har nöjt sig med förklaringen att detta sker därför att det förekommit att barnen har hamnat i konflikter med varandra när de är lämnade ensamma på kvällen trots att det i Attendos avtal med förstärkt familjehensvård ingår att en vuxen ska vara hemma på heltid och att det endast ska finnas ett barn placerat."
Det var bara två kontakttillfällen
''Nämnden har endast haft kontakt vid två tillfällen med flickan och har inte haft kontakt med eller besökt familjehemmet under flickans sjukdomstid. Socialstyrelsen vill uppmärksamma nämnden på vikten av att ha en regelbunden kontakt med det placerade barnet och även genomföra enskilda samtal med den unge. Avsaknaden av en regelbunden kontakt har resulterat i att ingen utomstående har haft kännedom om flickan hälsotillstånd och vårdbehov."
Ingen möjlighet att följa vården
''Socialstyrelsens granskning visar att nämnden har brustit i sin skyldighet att dokumentera information som har berört flickan. Det har därmed saknats möjlighet att följa vården på ett överskådligt sätt i flickans journal. Detta är en brist som föranleder allvarlig kritik."
Bristande ansvar i familjehemmet
'' Familjehemmet har i sitt uppdrag ansvar för att vid akuta situationer vidta nödvändiga åtgärder utan dröjsmål. Av hälso- och sjukvårdens dokumentation framgår att familjehemmet endast vid ett tillfälle, den 10 april, har haft kontakt med hälso- och sjukvård. [...] Det är allvarligt att flickans behov av vård inte har tydliggjorts för nämnden. Detta då det kliniska förloppet innan flickans död inneburit symptom som borde lett till förnyad sjukvårdskontakt."
Donias mamma Annina Karlsson och hennes storasyster polisanmälde socialnämnden i Simrishamn för vållande till annans död, men deras anmälan lades ner.
- Två åklagare har lagt ner anmälningarna. Polisutredningarna har bara lagts ner, säger Annina Karlsson.(Expressen)
Men socialstyrelsen beslöt ändå att utreda fallet.
- Vi måste ju helt enkelt anstränga oss och jobba så hårt vi kan och se till så att sådant här inte upprepas, säger Roland Persson, socialchef i Simrishamn till TV4 Malmö.
Trots den allvarliga kritiken skulle det förvåna mycket om någon kommer att ställas till svars, trots de allvarliga bristerna hos fosterhemmet och hos tillsynen från kommunen och mellanhanden Attendo Care.
I kommentarerna till mitt förra blogginlägg finns en länk till Astrids Miljö och samhällsblogg. Hon gör en mycket bra sammanfattning av ärendet.
Hennes avslutande kommentar är skrämmande, men förmodligen sann; 
"Om Donia varit en hund så hade det säkert blivit ett åtal. Men nu var Donia bara ett barn, så då finns det ingen som var ansvarig för hennes vård som kan ställas till svars. Nyligen har det i Ystads tingsrätt väckts åtal mot en kvinna som hade för dåligt städat åt sina utställninghundar".
Daddy har också bloggat om fallet:
"Kan man av detta dra någon annan slutsats än att Sveriges lagstiftare anser att barn är mindre värda än hundar? Jag ser inte i alla fall hur man kan dra någon annan slutsats? Gör ni?
Men ni som behöver gratis slavarbetare som ni dessutom får furstligt betalt för av oss skattebetalare kan dock dra lärdom. Ni ser ju hur lätt det är. Bara ring Attendo så får ni ett gäng ungar från närmsta kommun. Ni kan sedan behandla dom precis hur jävligt ni vill, till och med vanvårda dom till döds."

En VD kan ställas till svars för en arbetsplatsolycka 100 mil från hans kontor. Det räcker inte att lova att anstränga sig mera, som det tydligen gör för en socialchef.

fredag 8 februari 2013

Märkligt agerande av åklagare mot Bergwall

Fredrik Skoglund

Förvaltningsrätten i Falun beslutade som väntat att Sture Bergwall fortfarande är så sjuk att han utgör en fara för liv och lem om han släpps fri.  Detta är naturligtvis bara en kvalificerad gissning och inte baserat på någonting. I Falun har tiden tydligen stått still sedan 1970. Läkare uttalar sig som bara sett Sture Bergwall på bild. Han säger dock att det inte går att avgöra om sjukdomen kvarstår, eftersom Bergwall inte medverkar i någon behandling sedan 2002, då han blev drogfri.
Anledningen är för mig välmotiverad efter den behandling Bergwall fått utstå på Säter. Jag skrev om vad jag tycker om Säters agerande härom dagen och tänker inte återupprepa det igen. (OldWolf)
Några rade i domen från Förvaltningsrätten drog mina blickar till sig:
"Åklagaren har i ett yttrande anfört att han delar chefsöverläkarens bedömning då risken för återfall i brottslighet bedöms som hög, samt har tillagts att ett beslut i annan riktning kan komma att överklagas".
Min första fråga till mig själv var, vilken kompetens har åklagaren att bedöma Bergwalls psykiska tillstånd? andra frågan var, varför detta underliggande hot om överklagan?
Åklagaren i fråga är chefsåklagare Fredrik Skoglund vid åklagarkammaren i Falun. Frågan jag direkt ställde mig var om det finns något annat samband mellan Skoglund och Thomas Quick. Det gör det!
2009 beviljades Sture Bergwall resning för mordet på Yenon Levi. Uppdraget att utse en ny åklagare för att se om nytt åtal skulle väckas, föll på Fredrik Skoglund och normalt skulle han ha valt någon åklagare på sin egen kammare.
Nu blev så inte fallet, utan lotten föll istället på Eva Finné i Stockholm. Formellt motiverades detta med stor arbetsbelastning på åklagarkammaren i Falun. Man bör inte vara speciellt konspiratorisk för att hitta en annan förklaring.
Enligt Gubb-Jan Stigson av alla personer, reste Skoglund till Stockholm när han fått målet för att få resningen överklagad, men skickades hem av vice RÅ Kerstin Skarp. (Paragraf)
Har detta något samband med Skoglunds agerande i Förvaltningsrätten? Tror han att Bergwall trots allt är skyldig? Eller handlar det om nån annat?
Johan Håkansson har bloggat i NSD om förvaltningsrättens dom. Där kan ni bl a läsa ett brev från Bergwall till domstolen om varför han inte vill närvara vid förhandlingarna.
Dagens Juridik har också kommenterat domen.

onsdag 6 februari 2013

Pinsamt, Lambertz, pinsamt!


När jag trodde att justitierådet Göran Lambetz tagit sitt förnuft till fånga och krupit tillbaka till sin håla på HD, dyker han upp igen med en debattartikel i DN, som minst sagt är pinsam. Med ett försåtligt resonemang försöker ha åter så tvivel när det gäller om Sture Bergwalls är oskyldig. Man kan inte vara säker på att han är oskyldig, menar han, trots att Bergwall friats för 5 mord och fått resning i de tre sista. Dessa kommer också att sluta med ett frikännande. Detta förstår alla som satt sig in i fallen, utom Lambertz, van der Kwast, Seppo Penttinen, Gubb Jan Stigson och Claes Borgström.
Jag vill påstå att oddsen för att Bergwall skulle vara skyldig till något av de mord han dömdes för, är lika små  som för en snöboll att överleva i helvetet.
I sin debattartikel tar Lambertz upp fyra frågor:
  • Har det blivit fastslaget och därmed klarlagt genom resningsprocesserna att Sture Bergwall är oskyldig?
  • Den andra är om han rent faktiskt är oskyldig?
  • En tredje fråga är om bevisningen mot honom i rättegångarna på 90-talet var otillräcklig för fällande dom?
  • Och en fjärde fråga är, om vi utgår från att bevisningen var otillräcklig, om det inträffade var en rättsskandal?
Med den kunskap jag har om fallen, kan jag lätt svara JA på alla fyra frågorna, men det kan inte Lambertz. På fråga ett går han så långt att han hävdar att han tror "de flesta" skulle svara nej på den. På fråga två vänder han på steken på ett underligt sätt för att det ska bli ett negativt svar:
- Och på fråga 2 svarar säkert nästan alla att det inte i dag går att säga bestämt om han är skyldig.
Detta när de flesta skulle säga att de faktiskt tror att Bergwall är oskyldig.
Det intressanta är att att Lambertz fortfarande hävdar att bevisningen mot Bergwall var och är mycket stark. Detta visar att han till varje pris måste försvara sin sjuka mor. Han gjorde inte sitt jobb som JK 2006 när ärendet låg på hans bord. Det jobb han gjorde var nonchalant, om det inte vad som värre är, utgjorde vänskapskorruption. Blev han förledd att tro att det inte fanns någon anledning att fördjupa sig i ärendet?
När Lambertz talar sig varm för en granskningskommission, glömmer att han nämna i  att en viktig uppgift för en eventuell kommission blir att granska JK:s brist på agerande. Denna brist gjorde bland annat att Seppo Penttinen och van der Kwast kunde gå fria från eventuella åtal för mened och tjänstefel.
Det kanske mest häpnadsväckande är att han undertecknar artikel som justitieråd och f d JK. Han skriver alltså detta i tjänsten. Hans chef bör därför agera och be honom lämna sin tjänst. Lambertz skadar allmänhetens förtroende för HD.

söndag 3 februari 2013

Säters väggar fulla av prestige


I veckan kom det väntade beskedet att Sture Bergwall beviljats resning i för de tre kvarvarande morden. Med tanke på vad som hänt tidigare, är det osannolikt att någon åklagare kommer att att väcka nytt åtal. Sture Bergwall är därmed friad och oskyldig till alla de mord han tidigare dömts för. Sedan får Kwast, Penttinen, Gubb-Jan, Lambertz och Borgström skrika hur högt de vill. Ingen lyssnar!
Nu kommer allas blickar att riktas mot Säter och dess presigefyllda väggar. Man hade nu kunnat visa att man är ett modernt sjukhus och inget gammal sinnessjukhus. Men man tog inte chansen.
I princip samtidigt som resningen beviljades, förordade Säters läkare i en förhandling i förvaltningsrätten att Bergwall ska vara kvar inom sluten vård framöver. Enligt Säters överläkare Vladislav Ruchkin är den psykiatriska bedömningen av Bergwall oförändrad sedan 70-talet då han enligt ett utlåtande ansågs lida av ”grav perversitet i form av pedofili med sadistiska drag”. Ruchkin menar också att det fanns sexuella komponenter och fantasier med i det bankrån Bergwall begick 1990. (SVD)
Nu är det inget nytt, utan följer gamla ingrodda, prestigefyllda spår. Det blir därmed kanske lite mer förklarligt varifrån Göran Lambertz fått sina idéer från.
I en debattartikel förra året tog  Lambertz fasta på samma utlåtande:
"Innan man betraktar Sture Bergwall som en osannolik sexmördare bör man betänka att han tidigare hade begått flera sexuella övergrepp mot pojkar och knivhuggit en person som nästan avled av skadorna. Av läkare har han bedömts lida av ”höggradig sexuell perversion av typen pedofilia cum sadismus” och vara ”under vissa förhållanden utomordentligt farlig för annans personliga säkerhet till liv och lem”. (DN)
Det han inte nämner är att nämnda utlåtande överklagades till Socialstyrelsen, vars expert, professor Yngve Holmstedt, underkände det. Tingsrätten gick på Socialstyrelsens linje i sin dom 1970 och kastade Otto Brundins utlåtande i papperskorgen.
– Det är märkligt att man efter åratal inte gör sig omaket att läsa domen från 70-talet., säger psykiatern Ulf Åsgård som tidigare arbetat inom polisens gärningsmannaprofileringsgrupp.
Han menar också att diagnosen av Bergwall som pedofil är felaktig, istället är det något som kallas för hebefili som är en korrekt benämning. Hebefili innebär att man har ett sexuellt intresse för unga män medan pedofili är ett intresse för prepubertala barn.
– Det är närmast bedrägligt att använda sig av utlåtandet från 70-talet, menar Ulf Åsgård.
Bergwall skrevs ut efter övergreppen på pojkarna och knivskärningen 1977. Kuratorn Anita Stersky skrev i ett utlåtande "att han lärt sig att det inte är tillåtet att leva ut sina drifter och en av de viktigaste orsakerna till att han kunnat kontrollera sina drifter var att han helt slutade med narkotika och sprit. Under tiden 1977 tills han begick bankrånet 1991 begick han inga brott mot minderåriga pojkar, trots att han vistades i frihet.
Och detta trots att han umgicks med yngre pojkar. Han hade också jobb som bingovärd i Grycksbo och levde ett ordnat liv. Det misslyckade bankrånet slog undan benen på honom fullständigt. Enligt expertutlåtande mådde han fruktansvärt dåligt och led av en allvarlig psykisk störning. Han dömdes därför till sluten psykiatrisk vård.. I utlåtande står det ingenting om perversation.".(OldWolf)
Det är också värt att påpeka att när Thomas Quick började erkänna sin mord var han på väg att flyttas ut i samhället. En lägenhet hade ordnats åt honom.
Det är rimligt att Sture Bergwall nu får flytta till en annan klinik och att en ny bedömning av hans mentala hälsa görs förutsättningslöst av nya människor, prestigelöst och utan förutfattade meningar. Därmed skulle en mer än tjugoårig rättsskandal få sitt slut.
I nästa vecka kommer Falu tingsrätts beslut i fallet. Undrar hur mycket prestige som finns i de väggarna?