onsdag 8 juni 2011

Kön är viktigare än kompetens!!!


Det går bra för Handelsbankssfären, detta trots att man bara har 16% kvinnor i sina styrelser.
Sverker Martin-Löf, ordförande i sfärens maktbolag Industrivärden, säger att grundidén är att hitta de rätta kunskaperna och erfarenheterna. Alltså den som är mest lämpad skall tillsättas, oavsett om det är man eller kvinna. Som aktieägare borde det var självklart att de mest dugliga skall förvalta mina pengar. Naturligtvis får denna inställning kraftig kritik.
–Det har ingenting med män eller kvinnor att göra. Det är vad som är relevant och bra för bolaget som är det viktiga, man får inte glömma bort det. Jag förstår inte att det alltid kommer bort i debatten, säger Sverker Martin-Löf till SVD.
Wallenbergssfären som har 29,4% kvinnor i sina styrelser.
Petra Hedengran, ansvarig för bolagsstyrning i Wallenbergs maktbolag Investor, understryker att det är en lönsamhetsfråga att använda hela kompetensbasen.
–Det gäller generellt, men eftersom kvinnor är och har varit underrepresenterade är det något vi har gett särskild uppmärksamhet till. Vi funderar särskilt över det här vid nomineringar, säger hon.
Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten utesluter inte lagstiftning för att få in fler kvinnor i styrelserna.
Aktiespararnas vd Günther Mårder: – Det viktiga för aktieägarna är att få rätt kompetens till styrelserna och att ha en förståelse för att man har rätt kompetens vidare ner i bolaget. Det vore ju märkligt om kompetens bara kunde finnas hos halva befolkningen, säger han och understryker att en jämn könsfördelning är en grundläggande faktor för att kunna återfinna rätt kompetens.
– Så det faller på eget grepp om de hävdar att de har rätt kompetens och samtidigt har en sådan skev fördelning. Det blir ju oerhört märkligt, säger han.
Pensionsjätten Folksams ägarrepresentant Carina Lundberg Markow höjde på brynen när hon läste dagens artikel. Särskilt reagerade hon på att Handelsbankssfären anser att ”det handlar om att sätta bolagets bästa i första hand, och inte könsfrågor.”
Hon menar att det är just bolagets bästa som detta handlar om: att få de bästa, mest kompetenta ledamöterna i bolagsstyrelserna.
– När han inte inser att brist på kvinnor tyder på att det finns risk för att man inte har en kompetensbaserad rekrytering är rätt skrämmande och tyder på att han är väldigt ignorant i dessa frågor.
Nu kan man undra hur man har läst Martin-Löfs uttalande. Han säger ju att man har med frågan när det gäller nyrekrytering, men man får inte tjänsten om man inte är den mest meriterade:
–Vi har startat i en ände i det här, med ganska få kvinnor från första början. Men vi försöker gå fram i samband med att det blir förnyelse. Vi försöker inte samla populistpoäng i det här avseendet; det har vi inte jobbat med.
Samla populistpoäng är något de flesta sysslar med. Därför är Martin-Löf modig. Han vågar utmana feminist-sverige och säga något väldigt många tycker. Reaktionen visar dock vilka krafter som är i svang. Man tvivlar på att Handelsbankssfären rekryterar de krafter med mest kompetens, för att man har en relativt liten andel kvinnor i styrelserna. Det går bra för företagen i sfären. Handelsbanken har över tid varit den mest framgångsrika banken. Skall inte utesluta att det beror på att det finns kompetenta människor i beslutande positioner.
Var finns statistiken som visar sambandet det kausala sambandet mellan antalet kvinnor i styrelsen och bolagens ökade lönsamhet? Om det här är så självklart, så borde det ju inte vara ett problem att belägga detta med fakta...
Moder Svea behöver en man att hålla i handen

Styrelseledamöter rekryteras inte ur halva Sveriges befolkning, utan ur en synnerligen liten klick med högt meriterade och erfarna företagsledare. Den klicken domineras starkt av män. Det kan man tycka vad man vill om, men så är det. Då är det också naturligt att de flesta styrelseledamöterna blir män.
Man ska låta individer, familjer, företag och organisationer göra sina egna val. Politikerna skall hålla sig borta.
När inte längre kompetens, utan kön är viktigast, finns det anledning att känna oro för Moder Svea. Hon behöver en man att hålla i handen!
(SVD)
För övrigt undrar jag varför Aftonbladet rabatterar "Den motvillige monarken"? Hos Bokus kostar den 191 kr, medan den kan köpas hos Aftonbladet för 39 kr. Detta är ytterligare ett bevis på den agenda tidningen har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.