söndag 12 juni 2011

Borgström väljer att föra debatten i media

Claes Borgström väljer att debattera i media

Claes Borgström fegade ur och kom inte till Advokatsamfundets fullmäktigemöte dit han och andra kritiker av Anne Ramberg anmält sig. Om Borgström och hans vänner finner Rambergs kritik av snaskmedia vara ett problem för Advokatsamfundet, hade detta varit platsen att diskutera frågan i. Nu vet alla hur mediakåt denne radikalfeministiske advokat är och han försitter inte ett tillfälle att få uttala sig i pressen.
Istället för att gå på fullmäktigemötet producerade att Borgström tillsammans med 14 andra advokater en skrivelse, som nu finns att läsa på DN.
"Detta försvar bortser helt från att Generalsekreteraren framför sina åsikter som representant för Advokatsamfundet, d.v.s. en hel yrkeskår, och inte som privatperson. Hon ger media och allmänheten intrycket att hennes åsikter är åsikter som har sin grund i de värden en advokatkår står för. Här handlar det inte om att Kungen skall betraktas som oskyldig tills otvetydig bevisning presenterats utan om att Generalsekreteraren påstår att man ljuger om uppgifterna om Kungens förehavande och att man har onda avsikter."
Anne Ramberg framförde sina åsikter på sin blogg, inte som ett inlägg på Advokatsamfundets hemsida, eller i deras tidning. Personligen reflekterade jag aldrig över något annat än att det var hennes personliga åsikt hon gav.
Borgström och hans vänner drar sig inte för att insinuera att Rambergs uttalande också är ett stöd för hennes sambo och före detta make.
"Problemet förvärras av att Generalsekreterarens sambo, som representant för Generalsekreterarens förre make, har väckt frågan om denne utsatts för förtal genom uppgifter i den nyligen utgivna boken ”Den svenske Gudfadern”. I den boken beskrivs ett påstått möte i Zagreb där vänner till kungen deltog i syfte att hindra att uppgifter lämnades ut till boken om kungen. I brev till förlaget och till en tidning framförs hot om stämning."
Jag får en dålig smak i munnen av det jag läser. Det finns en helt annan agenda bakom detta utspel.
Det var oerhört fegt att inte ta debatten när den kunde tas och det undergräver ytterligare mitt förtroende för Claes Borgström i den mån det fanns något kvar att undergräva.
Värt att notera är att vare sig Leif Silbersky, Per E Samuelsson eller Thomas Martinsson är undertecknare av skrivelsen. Följande har gjort det:
Claes Borgström, Enar Bostedt, Anna Dahlbäck, Sten De Geer, Olle Hancock, Johan Hedberg, Ulla-Bella af Klercker, Per Larsson, Sten-Åke Larsson, Magnus Lundh, Per Oehme, Urban Paulsson, Sabina Saidi, Ulf Wibäck, Tore Wiwen Nilsson.
Brevet avslutas något märkligt: För egen räkning och för andra advokater
För vilka andra advokater har man fullmakt att uttala sig?
Slutligen kan konstateras att detta sammanfaller med att Thomas Qvick friats för ytterligare ett mord, även om jag inte påstår att det har något samband.
Jag vill inte heller påstå att det har något samband att en av undertecknarna, 
Tore Wiwen Nilsson, är far till Jonas Wiwen Nilsson, chefredaktör och ansvarig utgivare av Realtid.se, som sedan gammalt har ett horn i sidan till Anne Ramberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.