lördag 11 juni 2011

Borgström fegade ur och vågade inte ta debatten!

Borgström fegade ur

Claes Borgström fortsätter i dagens DN sin kritik mot Advokatsamfundets generalsekreterare och för den skull också dess avgående ordförande Thomas Nilsson och övriga kollegor som var på samfundets fullmäktigemöte i veckan. Tillsammans med 14 kollegor, däribland Leif Silbersky hade han skickat in en skrivelse, där han ville att frågan skulle tas upp.
Frågan togs också upp på mötet, men en enhällig styrelse gav Anne Ramberg sitt fulla stöd.
– Det här är en besvärlig situation. Styrelsen har inte tagit till sig någonting av det vi har att säga. Många har reagerat på Anne Rambergs uttalande och jag tror att det finns en ganska stor opinion mot det som hänt bland oss advokater, säger Claes Borgström.
Varför gick ingen av de 15 på fullmäktigemötet och konfronterade Ramberg och Nilsson? Anne Ramberg skriver på sin blogg:
"Det bör då framhållas att det står öppet för alla ledamöter att delta och att det gått mycket bra att oanmält ta upp frågan. Claes Borgström och andra kritiker hade anmält sig för deltagande. De valde att inte komma. Ordföranden berörde frågan i sitt huvudanförande. Han uttryckte då stöd för mig. Ingen annan valde att ta upp saken. Frågan blev därför inte föremål för debatt.  Mot den bakgrunden är det förvånande att man i efterhand framför kritik mot den demokratiska processen och öppenheten inom samfundet."
Varför valde man att inte komma? Förmodligen för att man fegade ur och inte vågade ta debatten. Detta därför att de visste att deras åsikt inte delades av så värst många kollegor. Det finns fler än 15 advokater i det här landet.
Nej Claes Borgström, Leif Silbersky, Thomas Martinsson och Per E Samuelsson. När ni inte vågade ta debatten i det forum det skulle debatteras, så håll klaffen!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.