torsdag 3 februari 2011

Förundersökningen mot Assange väcker frågor Del 2


Det är nu gått några dagar sedan häktningspromemorian mot Julian Assange fanns att läsa på Internet. Eftersom platser med promemorian stängs ner, kan ni hitta ett antal platser här. Gammalmedia har fortfarande inte skrivit en rad om den. Man var annars väldigt snabba att citera utländska medier när delar av förundersökningen läckt till dem, bl a den meningslösa testen av trasiga kondomer hos SKL. DN tog t o m bort länkade bloggar, bl a min Del 1, om förundersökningen. Allmänheten skall inte få veta något. När tog media sådana hänsyn tidigare? Kanske är det dags att #prataomdet?

För visst finns det intressanta krokar och frågetecken kring hur denna utredning bedrivits. Detta är frågor som inte berör trovärdigheten hos målsägarna Anna Ardin och Sofia Wilén, utan trovärdigheten hos polis och åklagare.
Som jag skrev i Del 1så valde Ardin och Wilén att bege sig till Klara polisstation, inte till två andra som låg närmare. Anledningen var med största sannolikhet att en bekant till Ardin, Irmeli Krans, var i tjänst i Klara. Ardin hade också med största sannolikhet rådgjort med Krans över telefon i förväg.
När kvinnorna gick till polisstationen var det formellt för att fråga om möjligheterna att få Assange att testa sig för HIV. De hade tidigare hotat honom att göra detta om han inte lät testa sig. Man kan också fundera över Anna Ardins 7-stegsmodell för hämnd mot otrogna män. Syftet med besöket kan vi spekulera i. Vad vi vet är att det snabbt förvandlades till en anmälan mot Assange för våldtäkt. Detta verkar vara något jourhavande polis kom fram till.
Sofia Wiléns anmälan tas emot kl 16.11 av Irmeli Krans och Sara Wennerblom. Anna Ardins anmälan tas emot av Linda Wassgren kl 16.31. Trots att anmälan togs emot kl 16.11 har förhöret med Sofia Wilén inletts redan kl 16.21 av Irmeli Krans.  Förhöret avslutas 18.40. Det framgår inte på vilket sätt förhöret ägt rum, men det är helt uppenbart ett s k konceptförhör. Förhörsledaren för egna anteckningar och någon video- eller ljudinspelning äger inte rum.

Kl 17.00 går jouråklagare Maria Häljebo Kjellstrand ut med en efterlysning av Julian Assange. Detta sker efter en anmälan av Linda Wassgren. Hon säger i ett PM daterat 22 augusti, att hon rådfrågat stationsbefäl och familjevåldsenheten (Mats Gehin). Alla tre var överens om att det handlade om en våldtäkt. Beslutet fattas under tiden som Wilén sitter i förhör med Krans. Vi kan utgå från att Anna Ardin finns kvar hos polisen. Hon var ju enligt egen utsago primärt med för att stödja Wilén.
Trots att Krans höll i förhöret med Wilén blev hon inte rådfrågad av Wassgren. Krans och Wilén fick information av Wassgren under förhörets gång. Wilén blev då upprörd och hade svårt att koncentrera sig, så förhöret avbröts. Man rådgjorde inte med Krans om brottsrubriceringen. Några handlingar som visar på vilka uppgifter Maria Häljebo Kjellstrand gjorde sin bedömning på finns inte redovisade.
Samma kväll blir Expressen tipsade om nyheten. Vi vet inte vilka fler som fanns på polisstationen än de som nämnts ovan. Nyheten bekräftades av Maria Häljebo Kjellstrand, eftersom Expressen hade alla detaljer. Tipsaren var alltså någon med insyn i utredningen.
Om det var en polis som var läckan, har vederbörande gjort sig skyldig till tjänstefel, eftersom en förundersökning är hemligstämplad. Nu skyddas tipsaren av meddelarskyddet, som hindrar polisen att efterforska källan, så länge det rör sig om muntlig information. När det gäller att lämna ut hemligstämplade handlingar, är det en annan sak.
Förutom tipsaren, var säkert alla övriga på Klara helt ovetande om den storm som var i annalkande.
Detta försvarar inte den klantighet som utredningen uppvisar. Julian Assange var vid tillfället världens kanske mest omtalade man. Man borde ha varit mer än noga att göra allt enligt alla regler som finns. Förhöret med Ardin sker per telefon dagen efter, alltså 21 augusti, trots att hon befann sig på polisstationen dagen innan. Vi har alltså ett konceptförhör och ett telefonförhör. Samtycke.nu tar upp problemet med detta redan den 14 december i en läsvärd artikel.
Bl a refereras till vad Rikspolisen och Åklagarmyndigheten sagt redan 2005:
"Ett förhör som dokumenterar målsägandens egna ord och inte en sammanfattning gjord av förhörsledaren blir ett bättre beslutsunderlag för förundersökningsledaren, som oftast inte har möjlighet att vara närvarande vid alla förhör och kanske framför allt inte vid det första förhöret.
Förhören är alltså mycket viktiga för utgången av en utredning. Inspektionsgruppen anser att vid målsägandeförhör bör bl.a. följande beaktas:
- att förhören skall hållas personligen, dvs. inte per telefon
- att målsäganden inledningsvis får lämna en sammanhängande fri berättelse
att dokumentation i största möjliga utsträckning sker i form av videoupptagning alternativt s.k. dialogförhör"

Förhören genomförs alltså tvärt emot de instruktioner som finns. Vi vet inte vilka frågor som ställts till målsägarna. Har dom varit ledande? Har man lagt svar i deras mun?
4 vänner till Ardin/Wilén har förhörts som vittnen. I tre fall har det rört sig om telefonförhör och i ett fall konceptförhör. Två personer med anknytning till Julian Assange, Johannes Wahlström och Donald Bodström har förhörts med hjälp av ljudupptagning. Det förhör som hölls med Assange den 30 augusti om den berömda kondomen är också en ljudupptagning. Varför man gjort på det här sättet, kan förmodligen bara utredaren Mats Gehlin svara på,
Jag rekommenderar en läsning av förhören, så upptäcker ni snart vilken skillnad det är mellan konceptförhören och ordagranna ljudupptagningar...eh...mmm...
Konstigheterna slutar inte där. Trots att det i Häktningspromemorian, som ligger till grund för både tingsrättens och hovrättens beslutat att häkta Assanges i sin frånvaro, bara finns ett förhör med Wilén. Ett förhör som hon varken läst eller godkänt, så verkar det finnas minst tre förhör med henne.
I ett PM till förhöret med Wilén, skriver Krans att hon skrev in sitt förhör i datorn efter förhöret den 20 augusti. När hon sedan skulle skriva rent detsamma den 23 december nekades hon tillgång till det i datasystemet. Hon blir därför tvungen att skriva in förhöret på nytt den 26 augusti efter samtal med Mats Gehlin. Följande märkliga mejlväxling äger rum mellan Krans (IK) och Gehlin (MG) den 24 augusti:

8/24/2010, 4:35 IK (till MG):
-Visst, men då finns det två förhör. Men det är endast ett formellt förhör som har hållits, av mig alla fall. Vart tar då det andra förhöret vägen? Om det ska gå rätt till antar jag att jag måste göra ändringarna i originalförhöret o signera det. Med risk för att framstå som krånglig vill jag inte ha ett osignerat dokument med mitt namn cirkulerande i durtvårymden. Särskilt inte nu när ärendet har utvecklats som det gjort.

8/24/2010 1:44 MG svar IK

-Gör ett nytt förhör. Klipp in texten och adressera förhöret till ärendet. Signera också förhöret

8/24/2010 1:38 IK svar MG

-Hej, jag är kanske trög men jag förstår inte riktigt hur du menar. Anders Ringkvist försöker hjälpa mig o vi har ringt till er utan att lyckas lösa problemet.

8/24/2010 9:33 MG svar IK

-Gör enligt följande. Klipp in detta i ert förhör och signera förhöret. Det kommer se konstigt ut om jag signerar. Jag bifogar det gamla förhöret.


Rätten skall alltså inte få veta att det handlar om mer än ett förhör. När gjordes förhör 2?
Claes Borgström hävdar i en intervju med Expressen att ett andra förhör hölls med en av målsägarna den 2 september. Något sådant förhör finns inte i förundersökningen. Varför?
Krans renskriver och för in förhöret i polisens dataprogram med hjälp av lite "klipp och klistra". Dagen innan har chefsåklagare Eva Finné avfärdat alla anklagelser när det gäller brott mot Wilén. Misstanken om våldtäkt togs bort redan den 21 augusti. Mats Gehlin verkar ändå vilja driva utredningen vidare i fallet Wilén. Marianne Ny tar inget beslut om att driva fallet vidare förrän 1 september.
Detta är lite av frågor jag ställt mig och då har jag inte brytt mig om att ifrågasätta målsägarnas uppgifter. Efter att ha läst igenom handlingarna är min uppfattning fortfarande att brott inte föreligger. Men då är jag ju inte jurist och det måste man vara enligt Claes Borgström för att förstå att någon blivit våldtagen. Eftersom både tingsrätt och hovrätt anser denna tunna soppa räcker för Assange skall häktas på den lägre graden, skäligen misstänkt och Magnus Hedman blev fälld för sexköp, är jag ändå orolig för att radikalfeministerna skall segra även denna gång.

7 kommentarer:

 1. Likt tidigare - bra sammanfattning!

  (av välmening 2 textkommentarer; i stycket före mailkonversationen står "skriver hon", av syftningsskäl byt gärna ut "hon" till "IK",
  sen läsa igenom det allra sista stycket, du har fått in nästan samma text två gånger och det saknas några tecken på ett ställe,
  som sagt enbart i all välmening! Ta gärna bort den här kommentaren om du vill!)

  SvaraRadera
 2. Du borde egentligen översätta del 1 och del 2 till engelska! Visserligen gör
  http://rixstep.com/1/
  ett mastodont arbete och håller på att översätta hela Häktningspromemorian/FUP och är nästan färdig, men bra sammanfattningar på engelska är värdefulla som komplement, och kan nå ut till flera för läsning.

  SvaraRadera
 3. Min engelska är tyvärr för dålig för att klara av det:-)

  SvaraRadera
 4. http://rixstep.com/1/
  there you find parts, soon all, of the 100 page Swedish policereport translated to English, please forward this info.

  SvaraRadera
 5. Tror att det är en stor fördel om du använder dig av hämndlistan som den såg ut ursprungligen innan Anna Ardin valde att radera 6 av 7 punkter så att det som är kvar är enbart att det är bättre att förlåta.
  Länken är här http://www.samtycke.nu/doc/7-stepsrevenge.htm

  Om du vill ha några kommentarer så gå in på min hemsida och sök under kontakt och skicka mig ett mail med e-mailadress.

  Denna kommentar kan du ta bort eftersom den inte behöver synas. Men det bestämmer du. Jag störs inte om den är offentlig.

  SvaraRadera
 6. Några (långa!) saker som jag funderat över, som jag tror inte tagits upp ännu. Om det är något du tycker är av intresse, kan du gärna ta upp det/svara här el. på FB.

  Har reflekterat över att 4 st av vittnesförhören har en 1 efter sig, vilket också förhöret med JA har, samt delundersökningen frå SKL. Är/var tanken att dessa skulle förhöras ytterligare en eller flera gånger, och varför just dessa? Borgström har ju berättat att målsägarna är förhörda/intervjuade ytterligare en gång, men dessa har som sagt inte någon 1 efter sitt ursprungliga, och inte heller är de nya förhören medtagna här. Eftersom det står en 1, saknas det någon delrapport från SKL? Har för mig att det fanns lite mer uppgifter i den norska tidningen när resultaten först presenterades, som exv. att det inte gick att säga om kondomen gått sönder med flit av någon av de två, eller p.g.a. av en olyckshändelse. (Att kondomer går sönder, och på olika sätt, är verkligen inget ovanligt och inte heller något som varken mannen eller kvinnan måste känna, och ibland upptäcks det inte direkt, har själv som kvinna erfarenhet från detta från både etablerade och tillfälliga förhållanden)

  Konsensus tycks vara att JA säger fel namn (eller att den som översatte/skrev ut protokollet hörde fel?), JA säger ”På fredagen den 20:e så kontaktades jag av en gemensam vän till MÄ2 och mig. Det var en kvinna som heter Sonja som var på sjukhuset. Hon hade nämnt någonting om DNA och polis.”, och lite senare säger han ”.... jag och andra människor vi fick höra en massa otroliga lögner. Och jag fick höra att jag skulle träffa Sonja på lördag eftermiddag för att diskutera saken.” Definieras MÄ1 verkligen som en gemensam vän till JA och MÄ2, eller bara som JA (eller den som översätter/skriver ut) uttrycker sig? Sen låter det lustigt ”...jag fick höra att jag skulle träffa Sonja....”, alltså genom någon annan, inte något som sas från denna Sonja direkt i telefon till JA när dessa pratades vid (el. feltolkning av den som översätter/skriver ut?). Skulle Sonja kunna vara någon annan än MÄ1? Om det är en felsägning av namn, ska det betyda att det är först på fredagen som MÄ1 uppsöker de två sjukhusen, och i sånt fall, vilket är skälet till detta? Sker det först efter att MÄ1 och MÄ2 har fått kontakt med varandra? Och när mer exakt fick MÄ1 och MÄ2 kontakt (har stått olika uppgifter bl.a. torsdag och fredag)? Varför tycker inte polisen detta är viktigt? Det är ju ändå genom MÄ2s enda mening som stöd till MÄ1 som gör att det blir ett fall, att de då plötsligt blir 2 st som säger sig ha liknande erfarenheter. Generellt, med vissa få undantag, lyser med sin frånvaro sånt man trodde var viktigt vid polisutredningar; som angivelse av dagar, datum, tider. Är det slarv eller medvetet?

  SvaraRadera
 7. I HP (fup) står att det påstådda brottet tisd. den 17/8 skedde kl. 09.00, och att ett vittne träffade MÄ1 samma dag i mataffären kl. 08.00.

  Under denna timma hinns det med att koka havregrynsgröt, äta frukost, ha ett samlag i samförstånd och sen enl. MÄ1 somnar båda (enl. sms till vänner hade MÄ1 ryggen mot JA) och sen att det påstådda brottet sker (som av MÄ1 beskrivits på lite olika sätt, och som snabbt övergår till samlag i samförstånd där de pratar med varandra om kondom, om HIV osv.)

  Det händer mycket inom loppet av 1 tim, eller har polisen fel tid igen?

  SvaraRadera

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.