tisdag 24 juli 2018

Patriot-missiler släcker inga skogsbränder


Varmare och torrare än någonsin. Skogsbränder rasar runt om i landet. Än så länge utan att människoliv gått till spillo. Värre är det i Grekland. Det rapporteras om 60-talet döda i bränder runt Athen.
Politiker försöker vinna poänger på den dåliga beredskapen inför det som hänt. Må så vara, men problemen uppstod inte under de 4 månader Dan Eliasson varit chef för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om det är något man försummat, så beror det både på nuvarande regering och de tidigare.
Man kanske borde anat att vi går in i en tid med extremväder. Vad det beror på spelar mindre roll.
Beredskap kostar pengar och kanske kommer aldrig alla redskap till användning? Det vet man inte förrän efteråt, men vi kan vara säkra på att risken ökat. Många har vårens översvämningar i färskt minne.
Extremväder drabbar inte bara Sverige, utan många andra. Ofta mycket värre. Inte bara extremväder, utan också jordbävningar.
Våra politiker har bjudit över varandra i sin iver att sats på krigsmakten. På borgerligt håll skriker man sig hesa efter ett medlemskap i Nato. Sossarna verkar hellre smyga oss in bakvägen. Regeringen har nu tagit ett beslut att köpa in amerikanska luftvärnsmissiler, Patriot, för minst 20 miljarder kronor. Totala kostnaden för krigsmakten är drygt 50 miljarder kronor, vilket är cirka 1,0% av BNP. Nato kräver att medlemsländer ska komma upp i 2%. Vid senaste Nato-mötet talade Donald Trump om 4%.
Anledningen är det fingerade hotet från Ryssland. Egentligen lika dums som Don Quijotes kamp mot väderkvarnar.
Nato är en förlegad organisation, som inte behövs längre. Hoten är inte Ryssland. Det är gängkriminalitet, organiserad brottslighet, extrema rörelser (politiska och religiösa), terror och extremväder. Det kräver en helt annan typ av försvar. Då är det inte försvarbart att lägga 20 miljarder på något som aldrig kommer att användas.
Krigets profeter är starka och har stora resurser till sitt förfogande. De finns överallt. Hoppas folk börjar vakna och förstå att en satsning på fred ger pengar till det som är viktigt i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.