tisdag 9 november 2010

Invandrare inte en homogen grupp

I Dagens Nyheter diskuteras arbetskraftsinvandring, bl a i en ledare. Detta orsakar många kommenterar. Inte minst från många med åsikter i linje med sverigedemokraterna. Det märkliga är att man drar alla invandrare över en kam, som om det vore en homogen grupp. Enbart begreppet arbetskraftsinvandring kan uppdelas i minst två grupper. Dels arbetskraft som kommer från länder utanför EU (vilket ledaren handlar om), dels från länder inom EU och som vi inte kan göra något åt.
När det gäller invandringen i övrigt kommer det folk från övriga EU-länder, folk som kan åka in och ut ur landet med hjälp av pass från länder varifrån det inte är visumtvång. Till detta kommer anhöriginvandring och slutligen flyktingar, som söker politisk asyl.
En annan fråga man kan ställa sig är när någon upphör att vara invandrare, andra, tredje generationen, eller aldrig?
Vidare är det som visats i artiklar både nu och tidigare om hur möjligheten till arbetskraftsinvandring  missbrukas åt det grövsta och i många fall liknar slaveri.
Som vanligt verkar ansvarig minister helt ovetande. Det verkar inte finnas någon minister som vet någonting och tar ansvar för de lagar och regler man varit med om att skapa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.