onsdag 2 november 2011

Lite funderingar kring domen mot Martin Sevc


Martin Sevc fick tre matcher avstängning, varav en förvandlas till böter på 20000 kronor. Disciplinnämnden orkade därmed stå emot mediadrevet, där en del krävde straff på 10-12 matcher. (DN

 ”Agerandet är oacceptabelt och bör med hänsyn till nämnden praxis föranleda en avstängning som motsvarar tre matcher”, skriver nämnden i sin dom.. Därmed får vi inte riktigt reda på hur nämnden resonerat, annat än att det är oacceptabelt att kalla en svensk med iranskt ursprung för "fucking gipsy".
Svensk gammalmedia gråter naturligtvis och tycker straffet är för lågt.(AB). Besvikelsen lyser också igenom hos Expressens bloggande experter. Man har väl svårt att göra annat , så hårt man gått ut innan. Samtidigt är man helt i otakt med sina läsare, där 49 % tycker att straffet är för hårt, 21% att det är okej och bara 30% att det är för lågt på Aftonbladets webbfråga.
Eftersom jag själv ansåg att det hade räckt med ett personligt straff på 10 misconduct, så kanske jag borde vara missnöjd. Eftersom risken fanns att Disciplinnämnden skulle falla till föga för medias häxjakt, så är väl straffet acceptabelt.

Delade meningar

Det råder alltså mycket delade meningar om hur man skall se på Sevc verbala angrepp på Daniel Rahimi. Media ville ju till och med fått det till att han kunde få fängelse för hets mot folkgrupp. Detta gick det lätt att fastställa att fastställa, att det inte kunde bli fråga om. Det måste finnas ett uppsåt, uttalandet skall dessutom ha hörts av fler än några få. (Brottsbalken).
Rahimi skulle kunna ha anmält Sevc för att denna förolämpat honom:
"Förolämpa någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung". Enligt mitt sätt att se det, så är inget av detta tillämpligt i detta. Daniel Rahimi har iranska föräldrar. Hade han blivit kallad "jävla svartskalle" hade det åtminstone varit en anspelning på hans hårfärg och att han inte är "svensk".
Den andra varianten är att det skulle kunna handla om "förtal eller grovt förtal", alltså att det är en förolämpning att bli kallad för "gipsy".
Sevc har med andra ord inte gjort sig skyldig till brott mot svensk lag.

Vad är rasism?

Det jag kallar rasism är också vad Wikipedia beskriver som rasism, nämligen att någon ras anser sig överlägsen en annan ras och därmed ha rätt att härska över andra raser. Det som vi pratar om i det nu aktuella fallet är främlingsfientlighet:
"Begreppet "främlingsfientlig" används ibland som benämning för uppfattningen att människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i. På så sätt skiljer man begreppet från "rasism" som istället är grundat på förmodade genetiska skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser". (Wikipedia).
Om man hållit sig till dessa definitioner, hade det ju  varit ganska klart vad man pratar om, men bl a FN har bestämt sig för att blanda ihop dessa i konventionen mot rasdiskriminering:
....varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.
Nu har vi tre begrepp att hålla reda på; rasism, främlingsfientlighet och rasdiskriminering. Detta leder vidare till "hets mot folkgrupp", som är ett brott.
"Med begreppet folkgrupp avses enligt justitiekanslern varje existerande etnicitet utom den svenska. Att svenskar undantas förklarar justitiekanslern med att syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandetbrott." (Wikipedia

Kulturrasism

Till ovanstående kan fogas ytterligare ett begrepp, kulturasism:
I modern politik talar man ibland om kulturrasism, men ofta kallas det rasism även om det i grunden inte är samma sak. Dess förespråkare har fördomar om/tycker illa om hela kulturer. Kulturrasism specifikt riktad mot judar kallas antisemitism. Om den riktas mot romer kallas den antiziganism.
Därmed blir begreppsförvirringen total. Är romer en etnisk grupp eller en kultur?


Romer

För oss som växt upp på 1950-60 talet är zigenare ett vedertaget begrepp. hade man sagt romer på den tiden hade ingen vetat vad det var. Zigenarna stack ut i samhället med sätt annorlunda sätt att leva genom att inte ha fast bostad, utan resa omkring från plats till plats. Deras rykte var inte det bästa och de blev ofta beskyllda för att stjäla och snatta. Det sades också att de gått från att vara hästskojare till att vara bilskojare. Hur det var med detta, hade naturligtvis inte vi barn någon uppfattning om, mer än vad de vuxna sa. Ordet zigenare fick därmed en negativ klang. För att komma bort från detta många romer komma bort från detta och vill inte att det används. Folk emellan, på fikaraster osv är dock zigenare fortfarande en vanlig beteckning på romer.
Svenska myndigheter kom 1999 att erkänna romerna som en av fem nationella minoriteter i Sverige och romani chib som ett av de nationella minoritetsspråken. Övriga är samer, sverigefinländare, tornedalingar, judar.
Här jämställs alltså sverigefinländare och romer. Att använda ordet "finnjävel" eller "lappjävel" ges därmed samma status som "jävla zigenare".

Egna regler

Det räcker inte med de lagar som staten satt upp, utan vid sidan av detta skapas det regler som vid brott mot dessa kan innebära kännbara straff, även om man inte brutit mot lagen. Svenska Ishockeyförbundet har egna regler för hur man vill hålla rasism och främlingsfientlighet borta från sporten.
Ishockeyförbundet har en regel 550:
– ”OLÄMPLIGT OCH OSPORTSLIGT UPPFÖRANDE AV SPELARE – e) En spelare som använder något rasistiskt eller etniskt kränkande uttryck ska ådömas: Game Misconduct penalty (IIHF) (GM) Match Penalty (Svensk tolkning) (MP)”.
Här ges utrymme för tolkningar av olika slag och förbundets disciplinnämnd har tolkningsföreträde. Men det hela är oerhört subjektivt, eftersom det egentligen inte finns några regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Med rasistiska uttryck bör man mena det som har med ras att göra, alltså "neger", "svartskalle" och liknade. Vad man menar med etniskt borde vara alla etniska grupper utan undantag, alltså även mot finnar, tjecker, greker, italienare, fransmän osv. Dessutom har man glömt att ange religion, vilket innebär att "jävla muslim" inte ryms inom paragrafen.
Vi har i dagarna lärt oss att det förekommer mycket s k "trashtalk" inom ishockeyn. Man kallar varandra allt möjligt, ofta sexistisk med anspelning på fruar, flickvänner och mammor. Det är ytterst sällan vi hör att någon straffas för detta. Ändå har förbundet en paragraf som skall stävja detta:
c) Om en spelare,
1. använder kränkande eller oanständigt språk till någon person på isen eller
på något annat ställe på banan, före, under eller efter matchen, utom i
omedelbar närhet av spelarbänken.

Inte lätt

Med den här lilla utvikningen vill jag bara belysa, att det är lätt att gå vilse i pannkakan. Vad skall vi tolerera och inte tolerera? Min uppfattning är klar, vi skall inte alls tillåta att vi förolämpar och kränker varande, vare sig inom idrotten eller i samhället i övrigt. Det gäller dock att ha förnuft och se proportionerna i det hela
Man måste ha båda fötterna på jorden och inte sätta vissa grupper i en skyddad verkstad. Nu tävlar man i media och bland idrottsledare att vara så politiskt korrekta det bara går och därmed tappar man helt fotfästet.
När det gäller etniska minoriteter, invandring och diskriminering finns det mycket att göra, inte minst inom idrottsrörelsen. Att göra en jättegrej av tjafset mellan Sevc och Rahimi gör att fokus flyttas från det som borde göras till en skitsak.


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.