söndag 20 november 2011

300 personer har anmält politiker och militär för krigsbrott i Libyen


300 personer står nu bakom anmälan mot svenska politiker och militärer för krigsbrott i Libyen. Trots detta har ingen gammalmedia skrivit något. Detta är ju inte förvånande, eftersom media i sin rapportering har agerat medlöpare till att plantera den bild svenska myndigheter, som krigsförande part, vill föra ut till allmänheten.
Pressmeddelande har skickats ut.
Svenska regeringen, ansvariga politiker och militären anmäls för krigsbrott
Den som vill stödja anmälan kan skriva på här
Nedanstående är ett brev som Kristoffer Hell, en av initiativtagarna, skrivit:

Hej Alla!

Var i kontakt med internationella åklagarkammaren i går.

De hade inga besked att lämna, förutom att anslutningarna till anmälan AM-185260-11 fortsätter att trilla in.

För ett par år sedan gick ett antal danskar samman och bildade en förening som stämde bl a den förre danske statsministern Anders Fogh-Rasmussen för krigsbrott i Irak.

För inte så länge sedan avskrev högsta domstolen danskarnas anmälan.

Fogh-Rasmussen är i dag NATOS:s civile chef.

Tanken med att vår anmälan har en sajt är att undvika en av de fällor vi anser att danskarna gick i då, nämligen att enbart förlita sig på ett antal domares kompetens och personliga intergritet.

Genom att vi gör tvärtom, håller en så hög profil vi kan, tror vi att det stöd vi hoppas att åklagaren upplever från allmänheten balanserar de påtryckningar att avskriva och lägga ned vi inbillar oss kan komma från annat håll.

Den 10:e nov 2011 intervjuade Russia Today undertecknad på deras bästa sändningstid, nyheterna klockan 21.00 (Moskvatid).

Skärmdump från sändningen här:

http://kristofferhell.net/RT/highcrimes-on-rt_1.png

Positiva reaktioner inkom från människor från andra delar av Europa som såg inslaget.

Vi har dock inga kända reaktioner från Sveriges ambassad i Moskva, som kanske hade TV:n på vid tillfället :-)

Svensk media har hitills visat sig kategoriskt ointresserad av att rapportera om det förhållande att hitills 300 personer anmält ett antal individer inom statsförvaltning och försvarsmakt för några av de grövsta brott som kan begås.

Hur lätt skulle det vara för svensk stormedia att fortsätta ignorera fenomenet om antalet anmälare var 3000, istället för "bara" 300?

Tanken är inte orealistiskt. Om alla som redan skrivit under berättar för 10 av sina vänner och bekanta, och de sedan skriver på (och kanske själva berättar vidare), skulle detta kunna ske ganska snabbt.

Om någon av dessa vänner eller bekanta råkar vara medborgare i Danmark eller i något annat land som var del av det NATO-ledda angreppet mot Libyen i våras, går det naturligtvis att tipsa dem om att också de kan anmäla!

Länk till länderlista och hjälpsida för det..

http://highcrimes.org/en/file-your-own-report/

Vi har redan förberett det hela och kan hjälpa med att vara värd åt anmälan och registrera medanmälare o s v - precis som just nu sker för Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Kristoffer Hell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.