onsdag 9 november 2011

Stöd anmälan mot svenska politiker för brott i Libyen


Nu finns också en anmälan till åklagarmyndigheten i Sverige för de brott som begåtts i Libyen. Anmälda är de politiker som varit med att stödja beslutet att Sverige skulle delta på Natos sida i anfallskriget mot Libyen, samt fyra höga militärer med överbefälhavare Sverker Göranson i spetsen.
Det finns möjlighet för den som vill att ställa sig bakom anmälan genom att "Highcrimes". Här finns också anmälan i sin helhet med ett gediget material för åklagarmyndigheten att bita i.
Eftersom jag länge tyckt att politiker måste ställas till svars för det som hänt i Libyen, känns det befriande att några orkar ta tag i frågan och göra en anmälan. Dessutom givit åklagarmyndigheten ett brett spektrum av referenser.
En nyhet jag inte kände till var att Sverige hade flygplan på plats på Sicilien 23 timmar efter att regeringen fattat sitt beslut, men flera dagar innan frågan var upp i riksdagen:
"-Sammantaget har ni har genomfört en insats med ett mycket bra resultat och med mycket kort varsel. Ombaseringen påbörjades 17,5 timmar efter regeringsbeslut. Då visste ni inte vilken bas ni skulle basera på. Ni var på plats på Sicilien 23 timmar efter beslut och påbörjade operationer bara dagar senare. De utmaningar som ni ställdes inför hanterade ni på ett utmärkt sätt. Det är tre mjuka faktorer hos er som jag vill lyfta fram först: inställningen, professionalismen och mälmedvetenheten." (Försvarmakten)
Det skall bli intressant att se hur lång tid det tar innan åklagaren skriver av det hela....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.