söndag 22 maj 2011

Lars Jalmert heter en feminist


Lars Jalmert heter en feminist, som åtminstone vid valet 2006 lade sin röst på Feministiskt Initiativ. Han kallar sig genusforskare och har en professur i pedagogik vid Stockholms universitet, dessutom kallar han sig psykolog. När det gäller genusforskningen kallar han sig mansforskare. Vad har han då åstadkommit? Ingenting! Han är en av alla de parasiter som tjänar pengar på att ägna sig åt den icke-forskning, som kallas genusvetenskap. Den s k forskning erhåller varje år miljontals kronor till ingen nytta. Dessutom utbildas varje år massor av, framför allt kvinnor, till genuspedagoger och genuskonsulenter, yrken som samhället inte har något behov av.
Det är dessutom fel att kalla det genusforskning, det är ren och skär radikalfeminism. Tack vare stöd bland våra beslutsfattare, har irrlärorna börjat drabba barn på alla stadier i utvecklingen.
Lars Jalmert ägnar sig dock åt att i första hand skuldbelägga män som grupp. Nu senast "män med makt", i en debattartikel i SVD, där han refererar till det brott som valutafondens chef Dominique Strauss-Kahns är misstänkt för:
"Dominique Strauss-Kahns fall är långt ifrån unikt. Män med makt strävar hela tiden efter makttillfredsställelse. Men uppmärksamheten kring fallet visar ändå att allt fler tar avstånd från mäns maktövergrepp, skriver han
Han drar också in Julian Assange i sin artikel:
"Detta är dock ett mönster som vi sett otaliga gånger när män begått sexuella övergrepp, nämligen att andra (män) ställer upp och vitsordar vilken förträfflig människa han ändå är i alla andra sammanhang. Ett sentida exempel är när Michael Moore och flera andra ställer upp och försvarar Julian Assange från anklagelser om sexövergrepp."
Pelle Billing skriver följande i sin blogg:
"Assange är alltså ett exempel på en man som begått ett sexuellt övergrepp? Och jag som trodde att rättsprocessen pågick och att vi har något som heter “oskyldig till motsatsen har bevisats”.
Lars Jalmert visar färg när han sätter ett likhetstecken mellan feminism och jämställdhet. I Aftonbladet säger han:
– De relativt få som uppfattar feminismen som ett hot, de slår vilt i debatter för att visa vem det är som har makten, säger han.
Enligt Lars Jalmert önskar dock den stora majoriteten av männen ett samhälle med mer jämlika villkor. Och det stöds också av forskning som visar att jämställda par håller ihop i högre grad än icke-jämställda.
– Men de män som vill leva mer jämställt känner sig inte hotade, de skriker inte, de uttrycker sig ofta inte i sådana här debatter – och det är på sätt och vis synd.
Jag är för jämställdhet, samma skyldigheter och rättigheter för båda könen. Jag är motståndare till den radikalfeminism, som idag genomsyrar vårt samhälle som "hondjuret" i Sagan om ringen. Att personer som Lars Jalmert med flera erhåller statliga medel för at t sprida isn irrläror bekymrar mig,
 Genus Nytt har också kommenterat Jalmerts debattinlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.