måndag 30 maj 2011

Kronofogden vill hjälpa kvinnor

Kronofogden satsar på en ny hemsida för att hjälpa kvinnor, som råkat hamna i skuldfällan. Det är nämligen mer synd om kvinnor än män och de stackars kvinnorna har svårare att klara sig själva. Kvinnorna har t o m fått en egen projektledare, Cecilia Fredholm.
Att fler kvinnor hamnar i skuldfällan beror på att de i större utsträckning än män saknar en buffert, vilket gör dem ekonomiskt sårbara. Deltidsarbete, svagare sociala nätverk och nya köpvanor spelar också in.
Signaturen "Fastighetsskatten" har i en kommentar i Genus Nytt tagit fram lite spännande statistik:
"Jag kollade lite på rapporten som ligger bakom Kronofogdens vidare arbete med kvinnor:
Rapporten sammanfattas i tre rubriker:
* Stor minskning av antalet betalda SMS-lån!
* Ungdomars andel fortsätter att minska.
* Kvinnornas andel av obetalda lån lika stor som männens.
Utifrån Kronofogdens statistik kan man räkna fram antal och inte bara andel:
År 2009 var antalet obetalda lån 46531 stycken. 53 % ~ 24660 män och 47 % ~ 21870 kvinnor
År 2010 var antalet obetalda lån 28038 stycken. 50 % ~ 14000 män och lika många kvinnor.
Antalet kvinnor med obetalda lån har alltså minskat med nästan 8000 på ett år, men eftersom antalet män har minskat med uppemot 11000 under samma tid så ökar andelen kvinnor.
Kronofogden lyckas alltså presentera en positiv utveckling för alla (lånen minskar för både kvinnor och män, deras första huvudrubrik) som en negativ utveckling för kvinnor (deras andel ökar, eftersom antalet män med problem minskar snabbare än antalet kvinnor med problem)!"
Åtgärden ter sig mot denna bakgrund lite märklig. Det känns nästan som om åtgärden kommit till för att motivera Fredholms anställning. 
Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.