fredag 11 mars 2011

Dagens Ny-heter - Frågor utan svar!


Jag har tidigare i min blogg varit kritisk mot överåklagare Marianne Ny. I "Man hade inte vänt på alla stenar" undrar jag över hennes iver att fälla alfahanen. "Mariannes spiksoppa är skämd och oaptitlig" är ett annat försök att reda ut begrepp och vända på stenar. En tredje artikel är "Tankar från skogsbrynet".
Jag har tidigare konstaterat att Marianne Ny i sin egenskap av överåklagare inte längre är operativ åklagare. Eftersom jag misstänkte att det är extremt ovanligt att Marianne Ny är förundersökningsledare, så frågade jag Utvecklingscentrum om detta.
Jag fick följande svar:
"Din fråga kan tyvärr inte besvaras på ett enkelt sätt. Det finns ingen statistik eller möjlighet att på ett enkelt sätt ta fram den uppgift Du frågar efter. Det förekommer årligen att överåklagare/vice överåklagare i några enstaka fall behåller förundersökningsledningen när beslutet i överprövningsärendet innebär att förundersökningen återupptas. Huruvida Marianne Ny under förra året varit förundersökningsledare i fler ärenden utöver det massmedialt uppmärksammade Assange-ärendet går inte att svara på utan att granska ärende för ärende. Det finns dock inget som hindrar att vi per fax eller post skickar Dig kopior av de beslut i överprövningsärenden som innebar att förundersökningen återupptas."
Marianne Ny

Jag begärde därför ut samtliga fall under 2009 och 2010 där förundersökningen tagits upp igen efter överprövning. Det handlar om drygt 60 ärenden. Av dessa handlingar fann jag bara ett fall där överåklagaren eller vice överåklagaren var förundersökningsledare. Det handlar om fallet Julian Assange förstås.
Vad som också var en smula anmärkningsvärt, var att antalet fall där förundersökningen tagits upp igen, hade ökat med 100% 2010 jämfört med 2009, från 20 till 40. Detta har alltså skett sedan Marianne Ny blev överåklagare.
Marianne Ny

Med anledning av vad jag kom fram till ställde jag några frågor till Utvecklingscentrum:
1: Vad jag kan se av de handlingar jag fått hittar jag bara ett fall där överåklagaren är förundersökningsledare, fallet Julian Assange. Det får alltså ses som en ovanlig åtgärd. Varför sker det just i detta fall?
2: Under 2010 skedde en 100%-ig ökning antalet fall där förundersökningen tagits upp igen efter överprövning. Vad är förklaringen till detta?
3: Det sker en återrapportering till UC efter att ett ärende är avslutat. Jag undrar därför:
A: Hur många ärenden inrapporterades under 2010?
B: Hur många gick till åtal?
C: I hur många fall blev det fällande domar?

Det kom ett svar från UC:
 "Det finns minst ett ärende till under 2090-2010 där överåklagare Marianne Ny är förundersökningsledare. Även vice överåklagaren har under 2010 varit förundersökningsledare i överprövningsärenden där förundersökningen tagits upp igen. Utan att gå igenom ärendena kan vi inte ange hur många."

Alltså inga svar på mina frågor, så jag e-postade UC igen:
Tyvärr kan jag inte hitta dessa fall du pratar om i handlingarna ni översänt till mig. Ligger de i ett annat arkiv?  Det enda jag hittar är ett fall för vice överåklagare Mikael Björk, men då som chefsåklagare i Helsingborg (ÅM 2008/6145). Jag måste därför tyvärr begära ut de ärenden under 2009-2010, som överåklagaren respektive vice överåklagaren är/var förundersökningsledare i. Dessutom förväntar jag mig svar på mina frågor.
Följande e-post kom som svar:
Som handläggningsstöd samlar vi kopior av beslut i överprövningsärenden uppdelade på ändrade och icke ändrade beslut. Kopiorna sätts fortlöpande in i en pärm som sedan rensas efter något år. Det är kopior av dess du nu fått. Detta är inget diarium och som du noterat kan det saknas beslut, eftersom det händer att någon glömmer att sätta in en kopia när ärendet avgjorts.
Samtliga beslut finnas naturligtvis i respektive ärendeakt i vårt arkiv. Här ligger ärendena i nummerordning efter det år de kommit in. Det rör sig om ett stort antal akter, under 2010 avgjordes 985 ärenden. Det är naturligtvis inte möjligt att gå igenom samtliga akter och hitta de beslut du efterfrågar. vi kan tyvärr inte hjälpa dig mer än vi gjort. Något sätt att enkelt ta fram vilka ärenden överåklagaren och vice överåklagaren varit förundersökningsledare i har vi inte. Ett ärende som överåklagaren överåklagaren är förundersökningsledare i och som nu fanns på hennes bord hade vi dock missat  och du får kopia av överprövningsbeslutet på posten.
Planeringsavdelningen vid riksåklagarens kansli är massmedia behjälplig med att ta fram statistiska uppgifter. Tyvärr tror jag inte de kan hjälpa dig med din fråga, men jag vill ändå upplysa dig om möjligheten att kontakta dem.
Marianne Ny

Jag häpnar, blir mållös om vartannat! Är detta en svensk myndighet 2010? Ljuger dom mig inte rakt upp datorskärmen, är detta skandal. Man klarar alltså inte att hålla reda på 20-40 ärenden årligen och när man glömmer sätta in ett ärende i pärmen, så verkar det vara ärenden som har överåklagaren eller vice överåklagaren som förundersökningsledare. Dessutom kan inte dessa hålla reda på i huvudet vilka ärenden det handlar om och det handlar om 1-2 ärenden om året.
Man kan inte svara på hur många ärenden som avslutades under 2010 och inte hur många som gick till åtal eller slutade med fällande dom.
Detta måste ju vara uppgifter som är väsentliga för verksamheten på UC. Görs inte en sådan uppföljning och finns väl dokumenterad är det mer än anmärkningsvärt, inte minst om man ser till vilka arbetsuppgifter Utvecklingscentrum i Göteborg har, förutom överprövning när det gäller sexualbrott. Detta har jag utvecklat mera i "Tankar från skogsbrynet".

Nu måste jag samla tankarna och fundera på hur jag skall gå vidare. Har ni någon idé är jag tacksam. Nu blir det att tända en brasa och tänka på något annat ett tag...
Fotnot: Även om svaren är undertecknad av Marianne Ny, så har de skrivits av Britt Svensson, som är åklagaradministratör
(Expressen)

23 kommentarer:

 1. Du hävda att det inte finns några fler fall där MN är förundersökningsledare om de faktiskt inte kan tala om vilket fall det är.

  De måste ha kommit ihåg fel om de inte kan styrka det på något sätt.

  Dessutom är jag inte säker på att det är en giltig ursäkt att man ibland glömmer att sätta in viktiga dokument i en pärm(!).

  SvaraRadera
 2. Du har hittat ett märkligt avsnitt i den svenska rättsrötan, ett utvecklingscentrum som inte ens har ordning i sina ärenden. Hur mycket utveckling kan man tänkas ge åt åklagarämbetet med en sådan kapacitet?

  Du har gjort ett utmärkt grävarbete i denna fråga. När nu också Niklas Svensson på Expressen tycks ha greppat spaden för att gräva i rättsrötan, varför inte delge honom din mailväxling.

  SvaraRadera
 3. Grymt bra jobbat!

  Nästan dags att göra en anmälan av myndigheten till JO för de tär väl de som handlägger ärenden när myndigheterna missköter sig?

  SvaraRadera
 4. Niklas Svensson får allt gräva själv. Jag har inget förtroende för gammalmedia längre

  SvaraRadera
 5. Fantastiskt arbete - wow! Man vet inte om man ska skratta eller gråta! En niger och tackar för att få ta del av detta 'skrämmande'!

  TIPS: Om du har din text i word, kopiera den en extra gång och gå sen in i 'review' i word och klicka på 'translate' till engelska och sen insert. Ibland måste man ta lite text i taget och man måste också ibland rätta vissa saker 'manuellt' efteråt, men överlag blir översättningarna mycket bättre än genom Google. Skicka den sen till Julian Assanges advokater i England och till Björn Hurtig. Markera att det givetvis är ditt material och om de vill referera till det ska detta självklart tydliggöras, som alltid. Gräv sen vidare - om och på vilket sätt det går.

  Keep up the good work!

  SvaraRadera
 6. Kom på - förutom att skicka till advokaterna - förutsatt att du tycker det var en bra idé - kanske att lägga in den på exv. Newsmill (vet inte hur det fungerar) eller något annat ställe som når ut till ännu fler, kanske Huffington Post (men vet inte så mycket om dem, precis blivit sålda väl?)?

  SvaraRadera
 7. En utvecklingsenhet låter som en instans som borde utveckla kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar inom svenskt rättväsen. Det borde, som i normal forskningsverksamhet, innebära att de håller extremt god ordning på dokumentation, på antal fall som handläggs och andelen som leder till fällande eller friande dom etc. Alltså enkla, elementära uppgifter om varje fall som kan summeras till indikatorer på olika verksamheters framgång eller misslyckande. UC kanske skulle gå en grund kurs i forskningsmetodik?

  SvaraRadera
 8. Tycker du ska läsa bland annat svaret till 4.2.1, skrivet idag av bloggaren själv. Tror att han, precis som många av oss, inklusive mig själv, har fått revidera den ursprungliga uppfattningen och synen om många olika aspekter och frågor relaterat till Assange-fallet, och alla ringar på vattnet åt olika håll som det har skapat. Det är inte lätt när ens 'världsbild', ens uppfattning av vissa frågor och ämnen, utsätts för utmaningar. Det handlar om en process, och det är bra att man inte är fast i ett spår, utan kan se saker från olika perspektiv, och låta det få ta tid, men också våga och kunna ändra sig!

  http://www.samtycke.nu/2011/03/det-ar-inte-bara-forundersokningen-som-ar-partisk-aven-en-forhorsledare-ar-det/

  När det gäller polis-PM från 22/8 2010 och det 'avsöljandet' av just detta dokument, så är det denna bloggare som ska ha cred för det - precis som du och många andra bidrar med andra dokument och viktig information och ska ha cred för det arbetet!

  http://www.samtycke.nu/2011/03/vad-hande-pa-polisstationen-den-20-augusti-pm-ger-svar/

  PS. Jag tycker däremot, likt andra uttryckt, att han ofta ger Flashback oförtjänt kritik! De gör ett fantastiskt arbete. Jag tror på samverkan, 'många bäckar små', som kan leda fram till någon form av mest trolig 'sanning', vilken självklart kan förändra sig beroende på vilka 'bevis' som framkommer under vägen! Och jag tror vi alla försöker bidra, på olika sätt!

  SvaraRadera
 9. Ska försöka 'leva upp' till mitt eget 'många bäckar små'! Men kanske inte är av relevans?

  Idag på FB citerade 27480 kl. 14.13 från www.aklagare.se om hur proceduren vid överklagan går till. Där framgår, vilket varit uppe tidigare för diskussion, att fallet först ska gå tillbaka till den åklagare som lagt ned eller inte väckt åtal, och först om denna ändå inte ser sig ha gjort något fel ska överklagan gå vidare till Utvecklingscentrum och t.ex. Marianne Ny.

  Varför i Assange-fallet har man, mig veterligt, valt att hoppas över detta steg och gått direkt till Utvecklingscentrum i Göteborg och överåklagare Marianne Ny?

  SvaraRadera
 10. Eva Finné fick ärendet först och höll fast vid sin åsikt att inget brott begåtts. Därmed gick ärendet vidare till UC i Göteborg.

  SvaraRadera
 11. Tack - hade missat detta! Är sådana beslut officiella, ligger på åklagarens hemsida?

  SvaraRadera
 12. Ja, de är offentliga, men man måste begära ut dem, vilket jag gjort.

  SvaraRadera
 13. Har något citerats, kanske i något av dina blogginlägg, på FB eller? Om inte, kan du citera något? Kanske inte bara jag som har missat att Finné gjorde en ny bedömning innan Göteborg tog över. Hur fanns det tid - vilket datum gjorde Finné den andra bedömningen?

  Kan inte låta bli att lägga till. Vad händer på FB idag?! Där flera nya men även äldre medlemmar tycks vara av uppfattningen att bara Ms W och Ms A går ut i media och säger att det är polisens, deras advokats och åklagares fel alltihop och att de båda är helt oskyldiga - ja då blir allt bra! Av samma på FB uppmuntras Ms W och Ms A till och med till att skaffa sig sponsorer, PR-folk för att komma 'off the hook' - gråta ut i media - och därefter att sälja sina historier till högstbjudande! Har vissa på FB helt lost it?!

  1) I det PM som Rudling lade ut på sin hemsida kan vi läsa att när de både - Ms W och Ms A - vid 14-tiden den 20/8 2010 traskade in på Klara och träffade inspektör Linda Wassgren ville de inte bara prata och få lite råd (om nu råden skulle gälla det som tidigare nämnts, att de ville prata om STD/HIV-tester, varför då inte istället uppsöka sjukhus, om nu Sofia glömt att prata om det när hon tidigare var på SÖS?!) - utan det framkommer också i PM:et att följande sades: "Inledelsevis så nämndes brottet våldtäkt och att de både skulle ha varit utsatta". Ev. falskangivelse?
  2) I sms som Hurtig fått läsa, men inte kopiera, ska det framgå att de båda hade olika 'misstänkta' kontakter med varandra och även andra. Ev. planering av falskanmälan om påstått brott?
  3) I sms som Hurtig fått läsa, men inte kopiera, har Ms W skrivit att hon 'halvsov', något som även ett av vittnena i sitt polisförhör säger, att hon har mottagit ett sms där detta står. Alltså ev. falsk uppgivelse av Ms W?
  4) Ms A har uppenbarligen skickat in en kondom utan DNA. Ev. falsk bevisföring?
  5) Båda valde att överklaga chefsåklagare Eva Finnés beslut till Utvecklingscentrum. Varför göra det om de inte ville driva fallet vidare?
  6) Ska inspektör Irmeli Krans bli utsatt till scapegoat?! Kanske var hon 'med på' det hela, men kanske hon inte ens visste att Ms A också var på Klara? Kanske låtsas hon i sitt PM och i mail till Mats Gehlin, men om inte, då verkar det som om hon inte ville rubricera Ms W som våldtäkt. Att hon 6 månader senare visar att hon inte tycker om Julian Assange har inget med jäv att göra utan med att vara partisk. Men partisk är något alla tycks vara gentemot Julian Assange! Varför valdes just denna polisstation, för att samarbeta med eller utnyttja en vän/bekant?

  Det finns således flera olika indicier som tyder på att båda två har fabricerat hela eller delar av sina berättelser och uppgifter till polisen. De har som sagt också valt att överklaga. Hade de inte gjort detta, då hade det inte funnits något 'fall' överhuvudtaget. Det är deras beteende och vittnesmål som är skälet till att Julian Assange har suttit i isoleringscell i över en vecka och varit frihetsberövad sen mer än 3 månader tillbaka samt orsakat såväl hans organisation som privatperson mycket stora ekonomiska förluster och de har orsakat svenska och engelska skattebetalarna ekonomiska förluster och också genom att resurser har tagits från annat polisiärt arbete och därtill har de sett till att Julian Assanges namn och organisation för tid och evighet förknippas med ett av de vidrigaste brott som finns - våldtäkt.

  Det som dessa båda kvinnor - Ms W och Ms A - har gjort har inte bara drabbat Julian Assange, utan också alla kvinnor som faktiskt blir utsatta för våldtäkt, deras trovärdighet kan mycket troligt komma att påverkas. Redan nu är det så få våldtäktsfall som går till rättegång, och ännu färre som blir dömda. Ms W och Ms A beteende, och alla i deras kölvatten som myndigheter och journalister och kulturelit, har orsakat Julian Assange och våldtäktsoffer skador som aldrig går att få ogjorda.

  Och dessa två - Ms W och Ms A - vill flera på FB nu hjälpa och hylla? Nu var det jag som tappade förtroendet för vissas nivå i den tråden!

  SvaraRadera
 14. Här har du till att börja med överprövningen:

  http://www.aklagare.se/PageFiles/4085/5245-10%20Borgstr%C3%B6m.pdf

  1: Linda Wassgrens PM är en efterhandskonstruktion, skrivet efter att Eva Finné tagit över. Kanske för att skydda sig mot kritik?
  Inledningsvis hos Klara Kops, tror jag SW berättade sin historia med AA närvarande. Man frågade kanske om det kunde handla om våldtäkt. LW misstänkte att så kunde vara fallet och samtalade sedan med de båda var för sig. Hur länge hon samtalade (inte förhörde) vet vi inte. Det finns inga protokoll.
  Tanken att de kom till polisen för att tvinga JA testa sig, har jag skrotat för länge sedan.

  5: CB är med i bilden. I vilket läge han entrar scenen vet vi inte. Kanske t o m innan SW och AA går till polisstationen. CB.s enda chans att tjäna pengar och publicitet är att begära överprövning.
  Jag tror AA valde Klara för att hon visste att Ik arbetade där

  SvaraRadera
 15. Old Wolf,

  Stort tack för länken! Har faktiskt sett detta, men hela tiden undrat över meningen "Åklagaren har inte funnit skäl till att ompröva sitt beslut", men förstår nu att 'åklagare' syftar på Eva Finné!

  Eftersom Eva Finné lade ned Ms W fall den 25/8 - efter hon undersökt om det istället för våldtäkt fanns något ofredande eller sexuellt ofredande men funnit att inget brott överhuvudtaget hade begåtts - då överklagar som jag förstått det Borgström till Utvecklingscentrum (UC) sen eftermiddag fredagen den 27/8.

  Tre relaterade frågor, som jag verkligen skulle uppskatta svar på!

  1) Med utgångspunkt att enligt www.aklagare.se en överklagan först måste gå till ursprunglig åklagare innan UC kan gå vidare. Måste då Borgström ha försökt överklaga till Eva Finné först, eller kan han överklaga direkt till UC och de i sin tur måste först stämma av med och få svar från aktuell åklagare (Eva Finné) innan UC själva kan välja att bifalla överklagan, vilket de gör onsdag den 1/9?
  (Det känns som väldigt 'snabba ryck', trots detta har jag hört Borgström klaga i TV att åklagaren (Finné el. Ny?) tog lång tid på sig!)

  2) Det har varit uppe i FB-tråden, men förutsatt att jag inte missat något kom inget tydligt svar i den diskussionen, kanske vet du;
  Våldtäkt (sexuellt ofredande / sexuellt tvång) faller under allmänt åtal, varför lite förenklat Ms W och Ms A har inget att säga till om efter att de kom in till Klara och började prata om våldtäkter. MEN när Finné lade ned våldtäktsmisstankarna 21/8 och den 25/8 hela Ms W ärende (inga brott alls) - kunde då Borgström överklaga Ms W nedlagda ärende utan Ms Ws medverkan/ godkännande?

  3) Uppenbarligen lät Ms W sig i alla fall förhöras igen hos polisen den 1/9 el. den 2/9, eller var hon tvungen att inställa sig till detta förhör även om hon ev. valt att inte vara delaktig i överklagan?
  (Oavsett också det 'snabba ryck', med nytt förhör omgående med åtminstone 1 av målsägarna, medan den anklagade 2 veckor senare, utan att ha blivit förhörd, fick av Marianne Ny tillstånd att lämna landet!)

  Som sagt, skulle verkligen vara tacksam för svar!

  SvaraRadera
 16. 1: Man begär överprövning hos UC, som först hör med vederbörande åklagare, i detta fall Eva Finné. Först därefter fattar UC beslut.
  2: Så uppfattar jag det också, även om jag tror detta var AA:s avsikt.
  3: SW är i händerna på CB, och jag tror inte hon var stark nog att säga nej även om hon ville

  SvaraRadera
 17. Tack för svar! Men tänkte mer i banorna lagligt.

  1) Det var ett mycket snabbt svar från Eva Finné till Marianne Ny - mindre än 2 arbetsdagar och säkert kom inte svaret förrän efter den 30/8, då Assange förhördes ang. ofredande (Ms A), och då blir det bara 1 arbetsdag! Trodde sånt här krävde lite mer tid.

  2) Ett ärende som faller under allmänt åtal blir nedlagt (likt Ms W). Har advokaten laglig rätt att överklaga åklagarens beslut att lägga ned ärendet, ÄVEN OM den (tidigare?) målsägaren INTE överklagar?

  3) Kan polis/åklagare tvinga en (tidigare?) målsägare, som valt att INTE överklaga sitt av tidigare åklagare nedlagda (under allmänt åtal) ärende, att förhöras på nytt?

  OBS! Såg i kväll på FB att man menar att Ms A kryddade sin anmälan med kondom, utan DNA, utifrån motivet att Ms Ws ärende hade lagts ned och att detta agerande (bevis) skulle kunna öppna Ms Ws nedlagda ärende igen. På vilket sätt skulle Ms As kondom (Ms As eget ärende var ännu inte nedlagt) kunna påverka ett ev. öppnande av Ms Ws nedlagda ärende?

  Likaså, så fort man på FB började hitta länkar mellan Ms W och Broderskapets ordförande - och att han kunde haft anledning att låta Ms W följa med på lunchen den 14/8 - då stördes den processen, och för någon dag sen avslöjades att den troliga nya ledaren för socialdem. är positiv till Broderskapet och därmed dess ordförande och lite senare ikväll avslöjades också att Ms A skulle ha blivit uppsagd från Broderskapet och att dess ordförande ska ha tagit sin hand ifrån henne. (Ms A (och IK) två feminister och HBT socialdem.; skuldbelagda. Ms W troligtvis inte feminist eller HBT socialdem.; inte skuldbelagd - tvärtemot.)

  PS. Med ditt svar (punkt 3) tillsammans med något jag ofta förbryllats av tidigare, så måste jag säga att jag förstår inte riktigt varför majoriteten (män) försöker göra Ms W till svag och menlös! Tvärtemot verkar hon väldigt driftig och stark samt att hon verkar i bakgrunden, i det tysta. (Hmm, kom precis på - kanske det är svaret varför män på nätet tycks ta hennes parti, medan Ms A som inte är tyst får så oerhört mycket mer kritik?!) Ms W hade bestämt sig för att hon ville ha JA och ser också till att få honom. Driftigt och stongt! Hon tvekar inte utan köper direkt dagen-efter-piller och hon tar sig även till två?! sjukhus och genomgår undersökning med rape-kit m.m. Hon vill tvinga JA att STD/HIV-testa sig (istället för att ta ansvar och testa sig själv). Hon ringer till Ms A och ’drar in’ henne. Genom vittne vet vi att hon säger att det inte blev som hon tänkt sig hos polisen. Men varför gå dit överhuvudtaget om hon inte - som det står i brottsanmälan - 'angav' att hon blivit utsatt för en våldtäkt genom att en man hade samlag med henne mot hennes vilja på morgonen den 17/8? Varför säga att hon sov i förhöret, när hon genom vittnen och i sms (som åklagaren vägarar lämna ut) säger att hon halvsov? Varför – om vi ska tro JA – har hon till honom tidigare på fredagen sagt att allt är lugnt, att hon inte ska gå till polisen, men sen ändå gör det? M.m., m.m. Kanske är det som Ms A skrivit tidigare på sin blogg att, ungefär, 'den andra drev på'. Kanske är det inte som vissa tidigare skrivit att det hos polisen är Ms A som säger att de båda blivit utsatt för våldtäkt, utan kanske är det istället Ms W som hos polisen säger att inte bara hon utan även Ms A anser sig våldtagen? Det innebär inte att Ms A inte har betett sig lika oansvarigt som Ms W. Det innebär bara att de båda är lika starka eller lika svaga och att de båda - som alltmer tyder på för varje dag – har betett sig lika falskt. De är båda, tillsammans med flera andra (kanske även Hurtig om man ska tro FB i kväll) som är ansvariga för att JA är anklagad för våldtäkt m.m. och det fortfarande efter mer än 6 månader, med allt vad det innebär!

  SvaraRadera
 18. 1: Ärendet är skyndsamt handlagt, vilket jag tror kan bero på att JA inte är svensk. Men mot den bakgrunden är MN:s agerande konstigt. Man borde ha in honom för förhör omgående och sedan häktat honom om det fanns grund för häktning, precis som bl a Alheim påpekat.
  2 och 3: CB representerar SW och agerar med hennes medgivande. Hon hade satt igång en boll hon inte klarade att stoppa.
  4: Det skrivs mycket på FB och det mesta är rena spekulationer, men det finns russin i kakan och det gäller att plocka dem. Många teorier är väldigt intressanta, andra drar väldigt långt iväg.
  5: När det gäller SW tror jag fortfarande att hon blev ett offer för en förslagen AA. Notera att hon aldrig sagt till sina vänner att hon blivit våldtagen. Det är bara AA som pratar om det med sina vänner. Hon är nog också ganska sur på JA och detta är inte AA sen att utnyttja. Men detta är spekulationer. Vi vet inte.

  SvaraRadera
 19. Stort tack för svar!

  Som du skriver som svar på 2 och 3 - CB agerar med SWs medgivande. Det innebär att CB INTE hade kunnat överklaga SWs ärende utan hennes 'påskrift', så att säga, och det innebär också att SW inte bara villigt överklagade sitt nedlagda ärende utan också att hon villigt ställde upp på det andra förhöret (1/9 el. 2/9). Intressant och mycket viktig information!

  SW sade ungefär, enligt vittnen, att 'det inte blev som hon tänkt sig på polisstationen, att andra tog över'. Vid nedläggandet av först anklagelse och misstanke om våldtäkt och senare hela hennes ärende, hade hon fått ett ”fri-kort”, som en skänk från ovan, men valde att inte nyttja det i och med sin överklagan. Därför blir hennes uttalande inte logiskt och låter istället som en efterkonstruktion, en lögn, att skylla ifrån sig och göra sig till offer för bl.a. AA, polisen, advokaten, åklagaren och vänner som, enligt SWs polisförhör, upplyste henne om att hon blivit utsatt för övergrepp. Verkligheten är att hon i princip hade 1 vecka på sig att tänka över om hon verkligen ville överklaga Eva Finnés beslut att den 21/8 att lägga ned misstankarna om våldtäkt (och 25/8 hela ärendet). Hon hade tid att prata med föräldrar m.fl. Det är alltså inget hastigt beslut i affekt hon tar. Det innebär att SW verkligen ville anklaga och anföra/anmäla JA för våldtäkt – precis som det står i hennes brottsanmälan hos polisen – och genom överklagan bekräftar SW att hon även vill att JA ska bli åtalad och dömd för våldtäkt.

  Sen, alla som läst HPM kan se att ett vittne fått sms från SW där hon skrivit att hon halvsov och inte sov (sms som åklagaren också har visat försvarsadvokat Hurtig). SW tycks därmed även ljuga i sitt polisförhör (precis som hon, förutsatt att JA säger sanningen, ljög för honom när hon sade att hon inte skulle gå till polisen). Att som det verkar som SW verkligen har gjort, nämligen falskt anklaga och anmäla någon för ett brott, är egentligen straffbart, men SW, och inte heller AA med vad som verkar vara ett falskbevis med en kondom utan DNA, behöver oroa sig, då i princip inte några i Sverige – till skillnad mot i England – blir fällda för att ha falskt anklagat någon för våldtäkt m.m. Detta får allvarliga konsekvenser för såväl den falskt anklagade, som alla som blir utsatta för våldtäkt m.m.

  Sveriges statsminister säger att kvinnor alltid ska ha rätt att anmäla. Jag tycker att det är en självklarhet att kvinnor och män ska ha rätten att anmäla faktiska sexualbrott. Men med rättigheter kommer också såväl skyldigheter som ansvar. Bara för att jag är arg och besviken m.m. på partnern och dennes beteende och/eller kanske mig själv och mitt beteende, kan jag inte gå till polisen och prata om våldtäkter m.m. - om det inte är sant. Verkligheten är att jag har ett ansvar inte bara gentemot mig själv utan framförallt gentemot den som jag falskanklagar men också gentemot alla som verkligen blir utsatta för våldtäkter och andra sexualbrott – majoriteten kvinnor (och barn).

  Jag tror att varken SW, AA eller andra hade riktigt räknat med att det skulle bli så medialt stort som det blivit – däri ligger SWs och AAs eventuella ånger – inte att de, som det verkar, har falskanklagat JA för olika sexualbrott (som jouråklagaren valde att direkt prata om i media). Men oavsett, är både SWs och AAs beteende skrämmande omoget och oansvarigt. Förhoppningsvis måste de båda, likt alla myndigheter/myndighetspersoner och även 3:e statsmakten, ta ansvar för detta beteende en dag.

  SvaraRadera
 20. Old Wolf,

  Vet inte om jag missförstod dig på FB 21.43, 27885:

  SWs ärende lades ned helt och hållet av Eva Finné den 25/8, eftersom ingen misstanke om något brott överhuvudtaget förelåg. Tidigare hade hon lagt ned misstankarna om våldtäkt den 21/8 men fram till den 25/8 hade hon undersökt om annat brott hade kunnat föreligga som exv. ofredande eller sexuellt ofredande. (Det intressanta är när Marianne Ny i sitt brev till Borgström, som du tidigare länkade till, citerar ifrån Eva Finnés brev, länk nedan, då utelämnar hon att även ofredande och sexuellt ofredande m.m. också har undersökts, alltså inte bara misstankarna om våldtäkt!)

  AAs ärende var däremot fortfarande öppet, och handlade om ofredande när JA intervjuades ang. detta den 30/8.

  Citat av chefsåklagare Eva Finné:
  http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/Beslut-i-Assangearendet-onsdag/

  SvaraRadera
 21. Jag tolkar det hela på samma sätt som du. Jag har som sagt läst 60 överprövningar och besluten och bakgrunden är ganska tunt beskrivna.
  Som jag också sagt tidigare avviker egentligen Assange bar ai två avseenden. Dels att MN sätter sig själv som förundersökningsledare, dels den oerhört snabba handläggningen.

  SvaraRadera
 22. Att sköta sitt diarium och dokumentation som svaret antyder, kan knappast vara i enlighet med vad man kan förvänta sig. Borde inte RRV (Riksrevisionen) få ett förslag att granska UC i Göteborg?

  SvaraRadera
 23. Jag håller med dig, men har en känsla av det man vandrar på knivens egg när det gäller sanningen. Vet ännu inte hur jag bäst skall utnyttja detta. RRV får säkert ett annat svar än jag, som bara är en liten medborgare.

  SvaraRadera

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.