onsdag 23 mars 2011

Honmonstret lever än!

Ni minns väl Honmonstret från "Sagan om ringen"-trilogin, jättespindeln som åt män. Hon får mig att tanka på dagens svenska radikalfeminister, som med sina slemmiga armar och giftiga gaddar förföljer stackars män överallt. Att jaga inom landets är inte tillräcklig. Nu vill de mesta radikala även att jakten skall ske utanför landets gränser. Motioner om att sexköp skall bestraffas även om de skett utomlands, har lagts av vänsterpartister och socialdemokrater. Stöd har motionärerna av Brottsoffermyndigheten och landets kvinnojourer, med ROKS i spetsen, samt Kvinnolobbyn och Kvinnofront, medan Tant Gredelin ännu så länge säger nej. Detta framgår av den lagrådsremiss Tant Gredelin lagt när det gäller skärpningen av straffsatserna för just sexköp.
Vad jag anser om sexköpslagen framgår av denna artikel. Sexköpslagen är ett feltänk och en morallag, som enbart riktar sig mot män. För att inga missförstånd skall råda, citerar jag följande från ovanstående artikel:
"Det bästa hade varit att skrota lagen och kasta den i papperskorgen. Då skulle svenska poliser slippa det förnedrande uppdraget att ligga i buskarna och smyga på män och kvinnor, som genom ett frivilligt avtal vill ha sex. I stället borde alla resurser läggas på trafficking, ungdomsprostitution, missbruk och fattigdom t ex.
Sexuellt utnyttjande av kvinnor och män som är i en utsatt situation, t ex genom trafficking bör behandlas särskilt i lagstiftningen".

Många bloggare har skrivit insiktsfullt om den juridiska kullerbyttan man gör när man vill jaga sexköpare även utomlands. Per Westberg och jag delar inte synen på sexköpslagen, men han har ända skrivit en bra och kritisk artikel, som ger en bra bakgrund till varför motionerna är korkade. Bland annat belyses principerna för dubbel straffbarhet.

Nu kan man, precis som GenusNytt, fråga sig hur lagen skall kunna efterlevas. Skall vi skicka sexpoliser utomlands, som skall smyga omkring på stränder och barer i t ex Thailand?
"Den svenska moralpaniken skall tydligen ut på export", skriver Peter Lindén.
"Man behöver inte vara korkad för att vara riksdagsman, men det tycks vara en fördel", menar Torbjörn Jerlerup.

Anna Wallén, socialdemokratisk ledamot i justitieutskottet, säger i ett pressuttalande att man tror att det skulle ha en avskräckande effekt.
”Det innebär en kraftig markering internationellt att sexköp inte är acceptabelt, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands”. Men det handlar bara av mäns köp av sex från en kvinna. Inte ens i Sverige har någon kvinna lagförts och ingen man lagförts för köp av sex med en annan man, såvitt jag vet. Nu är det inte heller meningen att det skall vara så. Alla resurser läggs på mäns köp av sex med kvinnor.
När Peter Lindén skriver att den svenska moralpaniken skall på export, så har han kanske mer rätt än han tror. Det är intressant att läsa vad Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström skriver:
"Förbud mot köp av sexuella tjänster utgör en viktig markering mot andra länder för att visa vår inställning till sexköp och prostitution.avseenden om de inte kan lagföras ens i Sverige. För alla köp av sexuella tjänster utomlands av svenskar eller i Sverige bosatta gäller att de skadar förtroendet för Sverige som föregångsland i dessa.
Ett sådant undantag skulle klargöra rättsordningens ståndpunkt att köp av sexuell tjänst är oacceptabelt oavsett var köpet sker och vem som tillhandahåller tjänsten."

Det är möjligt att man inom radikalfeminsimen tror att en sådan lag skulle höja Sveriges status utomlands. Jag tror snarare det förstärker intrycket av landets, som "feminismens Saudiarabien".
Enligt sägnen skall Honmonstret vara den sista av sin art. Hoppas det är samt.....
"Ungoliant spred sin avkomma på många platser. Det började med Ered Gorgoth i norra beleriand, och den dalen var det få som vågade närma sig. Det påstås ju även att spindlarna i södra Mörkmården var Ungoliants avkomma, de som Bilbo fäktades med.
Det sägs ju att Ungoliant till slut förtärde sig själv, och att hon inte finns på denna jord mer, och att Honmonstret var den sista avkomman av henne."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.