onsdag 18 juli 2012

Ett bra förslag för "kärleksinvandrare"


Jag har tidigare sågat landshövding Eva Eriksson utredning om den s k "fruimporten". Den är oerhört torftig och bör inte utgöra underlag för ett enda beslut. Nu kommer ändå fp-ministrarna Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag med ett förslag, nämligen att  även utomeuropeiska anhöriginvandrare – till exempel kärleksinvandrare – ska få ta del av samhällsorientering. Man gör detta i en debattartikel i SVD. Det är ett bra förslag och borde för länge sedan ha integrerats i Svenska för invandrare (SFI) för alla nyanlända. Att lära sig hur det nya landet fungerar, vilka skyldigheter och rättigheter man har, hur det skiljer sig från det gamla hemlandet, är naturligtvis oerhört viktigt för att underlätta integrationen.
Sabuni och Ullehag gör dock det felet att man bara fokuserar på den ena parten. Det gäller framför allt när det är ett förhållande mellan människor från olika kulturer, med olika språk och olika vanor, alltså det som Eva Eriksson lite vanvördigt kallar "fruimport". Här kan det behövas stöd och hjälp för båda parter för att underlätta vardagen och undvika problem.
Man kanske måste skaffa sig ett bredare underlag för beslut än Roks? Och inte bara fokusera på medelålders vita svenska män.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.