lördag 14 december 2013

Jag är innerligt trött på Göran Lambertz


Varför har Gammelvargen varit så tyst när det gäller justitierådet Göran Lambertz bravader? Anledningen är i huvudsak två, dels är jag innerligt trött på karln, dels säger han inget nytt. Min första blogg om honom skrev jag i augusti förra året och det har blivit åtskilliga sedan dess. Under hela den tid har egentligen inget nytt av värde framkommit mer än att "Quick-laget" existerar. Lambertz upprepar samma saker om och om igen, ungefär som rösten på flygplatsen, "detta är ett säkerhetsmeddelande...". Gång på gång trycks han ner under ytan, för att i nästa ögonblick dyka upp igen som en kork.
Samtidigt kan man inte undgå att förbryllas. Hur kan han få så mycket medieutrymme, utan att ha något nytt att säga? Frikostigheten är exceptionell, hur mycket justitieråd han än är. Det kan ju inte vara för att man tycker det är roligt att dra ner byxorna på honom?
I min första blogg tyckte jag att Lambertz skulle ta sitt pick och pack och lämna Högsta Domstolen. Detta har naturligtvis inte ändrats under året, utan förstärkts. Att säga att han agerar som privatperson är bullshit. En domare i HD kan aldrig ageras som privatperson inom sitt gebit. Lägg därtill att han anstränger sig till det yttersta för att så tvivel kring Sture Bergwalls oskuld. Det är gement elakt gjort och märkligt nog får han stöd av sina kollegor. Det blev också ett himla väsen bland dem när en politiker dristade sig att tycka att Lambertz borde fundera över om han kunde sitta kvar i HD. Fullt legitimt kan tyckas när Lambertz inte fattar det själv.
Lambertz använder ogenerat sin jobb-mail för att hålla kontakt med "Quick-laget". Naturligtvis är detta fullt medvetet och ett sätt att få ytterligare publicitet. Han vet ju att denna punktmarkeras av media.
Det finns de som rusar till Lambertz försvar och säger att denne har rätt att försvara sig, att han attackeras och får löpa gatlopp. Undrar om dessa är medvetna om att det hela tiden är Lambertz som startar och håller igång debatten?
En sådan är advokat Göran Rise, som skriver ett mycket märkligt inlägg i Svenska Magasinet. Han menar att Lambertz har rätt att försvara sig. Det kan tycks ok, oavsett om Lambertz kastat första snöbollen. Sedan kommer något mycket märkligt:

"Det är en grov missuppfattning att tro, att domstolen tar ställning till frågan om den åtalade är skyldig eller oskyldig.  Det är inte domstolens sak att reda ut vad som är sanningen"
Förklara detta den som kan?
Om Lambertz håller klaffen kommer han heller inte att angripas, därför hoppas jag att  media begränsar han utrymme tillls han har något nytt att komma med. Det gäller alla annan nyhetsvärdering och ska också gälla Lambertz.
När det gäller den av Tant Gredelin tillsatta kommissionen förhåller jag mig skeptiskt avvaktande. Jag tror inte den kommer fram till något vi inte redan har förstått
Slutligen har allas vår Sven Å Christianson anmält två TV-program till granskningsnämnden. Han har skrivit om detta på sin hemsida, där han åter förnekar vad man kan läsa i domar och förhör.
Det är skönt att sanningen verkar ha sprungit fatt denne skojare. Christianson har för övrigt inbjudits av Lambertz att ingå i "Quick-laget"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.