onsdag 19 september 2012

"You got Mail, Mr Lambertz"


Idag har Expressen och Aftonbladet kunnat offentliggöra mejlkonversationen mellan justiterådet, fd JK, Göran Lambertz och huvudrollsinnehavarna i "Cirkus Quick", åklagaren Christer van der Kwast, polisen Seppo Penttinen, "försvarsadvokaten" Claes Borgström, rättsläkaren Anders Eriksson och journalisten Gubb-Jan Stigson. (Alla mejlen i finns i denna länken från AB). Lambertz har tidigare antytt att det förhåller sig på det här sättet, men här blir det väldigt tydligt hur man konspirerar och lägger upp gemensam taktik.
Man kan ana en tråd som går tillbaka till den anmälan till JK, som Pelle Svensson lämnade in 2006.
Lambertz berättar i ett av mejlen att han bara skummade utredningen på ytan, läste domarna och fann dem gedigna. Varför skummade han bara på ytan? Vem förledde honom att inte göra sitt jobb? Vem låg bakom de 10 punkter han presenterade 2007? (Jag skrev om dem här)
Det hade varit intressant att se JK:s mejlkonversation de aktuella tidpunkterna!
Lambertz och några till har funnit domarna mot Quick gedigna. För min del tycker jag de är fulla med frågetecken. Det märks tydligt att det inte funnits någon försvarsadvokat och rätten har inte ställt vad jag tycker adekvata frågor.

 Likhunden Sampo
Jag reagerade när jag läste om sökhunden Zampo eller Sampo i domen i Johan-fallet. Hunden var privatägd och hade anlitats via ett företag som heter Arkrim. Företaget registrerades 1998 av Johan Sjöberg och sysslar med:
"Utvecklings- och konsulttjänster inom arkeologi och kriminal- tekniska området. Utbildning inom ovanstående samt inom marin- anknytning t.ex. dykutbildning."
Johan Sjöberg förklarade inför rätten att Zampo var utbildad för sök efter döda människor på land och vi vatten. Sampo har använts för att söka efter försvunna människor, men också för att återfinna gamla gravar. Någon dokumentation över vilken utbildning Sjöberg/Sampo genomgått finns inte redovisat. Enligt Gubb-Jan är hunden militärutbildad. Sjöberg var tidigare löjtnant vid Såtenäs flygflottilj och hade Sampo med sig där. 
Det finns inte heller dokumenterat att Sampo hittat några gamla gravplatser.
Enligt Roger Blidmo, doktor i arkeologi, har Sampo använts för att leta efter gamla vikingagravgar och också hittat sådana. Det som skrivits i domen stämmer dåligt överens med Gubb-Jan Stigson skriver på Newsmill:
"Exempelvis kan följande slutsatser läsas i ett utlåtande av arkeologen Roger Blidmo som genomfört tester av hunden Zampo i april 2001:
”I dessa enkla tester har John Sjöberg och hans hund Zampo på ett övertygande sätt visat hundens förmåga att eftersöka och markera som i detta fall lämningar efter 2000 år gamla begravningsplatser. --- Zampos omtalade förmåga att återfinna dylika platser (tillfälliga förvaringsplatser och platser för placering av brända kvarlevor) bör studeras i detalj och en ny hund bör skolas i Zampos anda, främst till gagn för polisarbetet i allmänhet. Därtill bör andra metoder som fosfatanalys etc integreras i polisverksamheten.”
Man har alltså bara gjort enkla tester.
Detta är ändå mycket intressant. På några platser som Sampo markerat fann man förhöjda fosfathalter. Detta uppstår vid förmultning av organiskt material. Men i fallet med fosfat kan man inte veta om det beror på djur eller människa. Det skall också noteras att man inte hittade ett enda litet ben på någon av dess platser.
Sakkunig vid rättegången var en geolog, Kjell Persson, som förklarade hur förhöjda fosfathalter uppstår.
Om vi återvänder till Roger Blidmo startade han 1986 företaget Arkeologikonsult AB i Upplands Väsby. Han hade naturligtvis stor erfarenhet av arkeologiska utgrävningar. Blidmo kände naturligtvis också till att fosfatanalys ingår i arkeologiska förundersökningar utan hund. Fosfaten finns kvar i marken i flera tusen år.
Det är med andra ord ingen långsökt teori att Sampo markerade fosfat både i söken efter Johans kvarlevor och i sök efter vikingagravar. Vad som inte framgår heller är vilken kontakt Sjöberg/Blidmo haft med varandra tidigare.
Frågan är också om inte van der Kwast begick tjänstefel när han anlitade Sampo:

7 § I polisverksamhet får användas annan hund än polishund, endast om
1. hunden har ställts till polismyndighetens förfogande för fjällräddningstjänst eller för sök efter försvunnen person enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller
2. det vid samverkan med annan myndighet finns ett särskilt avtal om användning av hundar och hunden har godkänts för tjänsteuppdraget av provledare som har förordnats av Rikspolisstyrelsen

Om Sampo använts i skarpt läge vid arkeologiska undersökningar borde detta finnas dokumenterat, eftersom det inte är vanligt. Jag hittade en artikel i tidningen "Dubbelsporren" som hade en artikel om "arkeologihunden" (sid 16).
I denna finns referens till Roger Blidmos intyg i Johan-fallet och utgrävningar i Uppåkra 2007. Jag har trots ivrigt letande inte kunnat hitta mer information om hur sökandet i Uppåkra gick till. Det är nog inte helt uteslutet att det även här handlade om förhöjda fosfathalter.

Denna lilla undersökning tog med några timmar av eftermiddagen, även om jag läst om Sampos bravader tidigare. Jag vet inte om jag kommit fram till någon sanning, men det är berättigade tvivel, som en försvarsadvokat borde ha fört fram. Eftersom det inte fanns någon sådan, borde domaren själv att kommit med detta.


5 kommentarer:

 1. Visst är det många märkliga turer i detta... Och jag kan inte fatta att Lambertz kört in näsan så långt i detta alls, enda förklaringen jag kan komma på är vänskapskorruption, att försöka dölja andras misstag helt enkelt.

  SvaraRadera
 2. Jag tror allt startade 2006 med Pelle Svenssons anmälan. Det vore intressant att veta vilken kommunikation som förekom mellan Kwasten och övriga då.

  SvaraRadera
 3. Läs här hur man kommenterar avstängda kommentarsfält:

  http://avpixlat.info/2012/09/19/yttrandefrihet-2-0-avpixlat-lanserar-ny-teknik-for-fria-kommentarer-i-gammelmedia/

  Allemand

  SvaraRadera
 4. Det är ju intressant att man använde en hund. Då bör man veta att i början av 1900-talet användes hundar för att "identifiera kriminella" och man litade på hundarna och dömde därmed ganska många människor felaktigt.

  Det är förvisso så att hundar har ett fantastiskt luktsinne men trots detta kan man inte lita på att hundarna gör vad man tror att de gör och detta kom man på så småningom och slopade hundar som "vittnen" i rättsprocesser. Istället hävdades, under många årtionden, att hundar inte kan känna skillnad på spår efter olika människor, vilket också var en villfarelse. Det kan de, vet man nu. Alltså tycks man återigen ta till hundar i rättsprocesser. Och även denna gång missar man det faktum att man inte vet vad det är hundarna visar oss. Med stor sannolikhet är det ofta något annat än vi människor tror att den visar oss.

  Hundar kan endast användas i vissa mycket specifika fall, och då man med säkerhet vet att de visar oss vad vi vill att de ska visa oss. Exempelvis narkotikahundar som faktiskt hittar narkotika, räddningshundar eller lavinhundar, som faktiskt hittar lik eller människor begravda under rasmassor eller snömassor etc.

  SvaraRadera
 5. Var kom Sampo ifrån från början? Dvs, vilket kennelnamn hade han?

  SvaraRadera

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.