lördag 8 september 2012

Fallet Quick: Många visste och blev varnade

Seppo Penttinen

Dyningarna efter Hannes Råstam bok "Fallet Quick" rullar fortfarande. Deltagarna i "Cirkus Quick" fortsätter att tycka synd om sig själva. Nu senast är det kriminalinspektör Seppo Penttinen som tvår sina händer och känner sig kränkt av kritiken från Jan Guillou och Leif GW Persson. Penttinen har inte gjort några fel och hänvisar till bl a JK (Göran Lambertz) och riksåklagaren. Redan det faktum att Quick frikänts för 3 mord och beviljats resning för flera andra vittnar ju om att något är fel. Om jag vore Penttinen, Kvast, Borgström, Lambertz eller någon annan i cirkusen, skulle jag krypa tillbaka i min håla och hoppas stormen går över.(DN).
När det gäller Claes Borgström har denne blivit JK-anmäld av förre chefsåklagaren Göran Friberg. Han anser, precis som gammelvargen och varje annan rättskaffens människa, att Borgström inte tagit tillvara Thomas Quicks intresse, när han hjälpte till att få en sinnessjuk, neddrogad människa dömd för mord han inte begått.(SVD)
Nu kommer säkert inget att hända med detta. Tydligen måste först Borgströms kompisar i Advokatförbundets disciplinnämnd uttala sig, innan JK kan agera. Jag tror inte de prickar Borgström lika lättvindigt som de prickade Björn Hurtig i Assange-fallet för att han missat några SMS.
Mattias Göransson, som färdigställde Råstams bok, skriver följande i en debattartikel i DN:
"Som vår främste avslöjare av rättsskandaler kände Hannes Råstam begränsad tillit till den svenska självsaneringsförmågan: ”Det finns en självgodhet i det svenska rättssystemet, det är hierarkiskt och medeltida, och man är väldigt oemottaglig för kritik”, sade han till mig före sin död. Av sedvanliga granskningsinstitutioner som JK och JO förväntade han sig ingenting; dem såg han som platser där myndigheterna gömde undan heta potatisar, ”som sedan får ligga och svalna i ett år” innan man ”uttalar sig eller så när alla har glömt vad det handlade om”.
Göran Lambertz

"Lambertz walk" igen
Det har varit mycket spekulation kring varför justiterådet Göran Lambertz dansar in som en elefant i porslinsbutiken. Hans vänskap med flera aktörer i "Cirkus Quick", speciellt Claes Borgström? Eller det utomordentligt dåliga jobb han gjorde som JK, när han skulle granska domarna mot Thomas Quick? En annan bidragande orsak kan vara den häpnadsväckande debattartikel han skrev 2007, som försvar för sitt agerande som JK. Där listar han 10 skäl till varför han tror Quick är skyldig:
 • 1. Fem domstolar har dömt Quick för åtta mord. Det är åtta olika domare och ett flertal nämndemän som alla har kommit fram till att det inte finns något rimligt tvivel om hans skuld. Alla domar har varit enhälliga.
 • 2. De sex skriftliga domarna är nästan genomgående mycket gedigna och välmotiverade. De innehåller en noggrann genomgång av omständigheter för och emot Quicks skuld.
 • 3. De fakta som stödjer Quicks erkännanden är i ett par domar bedövande. Han har kunnat identifiera en mängd detaljer kring brottsplatserna och offren. Domstolarna har ansett att det finns solid och mycket stark bevisning mot Quick. Den som läser domarna lär instämma.
 • 4. I ett av målen gjordes en fristående undersökning som visade att Thomas Quick hade betydligt mer kunskap om detaljer kring morden än personer som bara hade läst i tidningar.
 • 5. Domstolarna har visat att de förstått och tagit hänsyn till den speciella bevissituationen med sena erkännanden och förhör där berättelsen ofta växt fram i ett slags samarbete mellan förhörsledare och Quick.
 • 6. Enligt psykologer och läkare är Quick gravt störd och fullt i stånd att begå just sådana bestialiska gärningar som de aktuella morden.
 • 7. Morden har uppenbarligen begåtts av någon. Är det inte Thomas Quick så är det någon annan eller andra. Men förutom i ett fall finns det, trots omfattande spaning och utredning, såvitt jag vet inga misstankar mot någon annan person.
 • 8. Morden är likartade och förfärande. Sannolikheten lär vara större för att en enda person med gravt störd personlighet begår flera sådana brott än att olika personer gör det.
 • 9. Om Jan Olsson har rätt har en rad personer blundat för sanningen och manipulerat rättvisan. Om jag räknar rätt är jag ungefär nummer 20 på listan.
 • 10. Och som sagt: läser man Thomas Quicks berättelser om några av morden blir man skakad. Det är svårt att tänka sig en oskyldig man berätta så.
Mot bakgrund vad vi vet idag och han en gång skrivit något sådant kvalificerat dravel som ovan, kanske han känner för att agera, men precis som Penttinen och övriga borde han stannat i sin håla. Jan Olsson, som han nämner i sin artikel, var en av Sveriges mest erfarna och betrodda kriminaltekniker. Jag skrev i går om hur Olsson redan under utredningarna framförde att Quick inte talade sanning och inte hade en aning om vad han höll på med. Detta ignorerades av Kvasten och Borgström, liksom landets högsta kriminalchef och riksåklagaren. Sedan sällade sig alltså självaste JK till skaran.

Flera varnade
Ibland kan man tro att sent skall syndaren vakna, att det inte fanns några kritiska röster när det begav sig. Jan Olsson var inte ensam bland poliser som hoppade av eller ställdes åt sidan när deras uppgifter inte föll Kvasten i smaken., medan Penttinen under 8 år troget leverade det chefen ville ha.
Redan 1996 slog Nils Wiklund larm. Han är inte vem som helst, utan landets ledande rättspsykolog och specialist på vittnespsykologi. Han skrev t ex ett brev till Gällivare tingsrätt med kopia till Claes Borgström, där han varnade för att tro på Thomas Quick. I brevet skrev han bl a:
"Med anledning av de misstankar som nu riktas mot Thomas Quick ber jag att få fästa tingsrättens uppmärksamhet på de risker som finns med falska minnesbilder framkallade genom terapisamtal.
Falska minnesbilder är svåra att skilja från minnesbilder av verkliga händelser både för personen själv som har en sådan minnesbild och än mer för utomstående som har att bedöma om minnesbilden är genuin eller terapiframkallad.
Om risk för terapiframkallade minnesbilder finns bör utsagorna underkastas sakkunniggransk­ning av psykolog med vittnespsykologisk universitetsut­bild­ning. Endast en sakkun­nig med denna kompetens och erfarenhet av utsageanalyser har möjlighet att i det aktuella fallet granska utsagornas uppkomstbetingelser och påverkansprocesserna. Endast genom en sådan noggrann analys av de autentiska utsagorna går det att nå fram till en säker slutsats om utsagornas tillförlitlighet. Om terapi­framkallade minnes­bilder, utan sådan analys, läggs till grund för dom­stolsbeslut finns risk för felbe­dömningar."
Brevet togs aldrig upp av rätten!!!!
I en debattartikel i SVD samma år skrev han följande:
"Thomas Quicks uppgifter har visat sig vara ogrundade i de fall de har kunnat kontrolleras. Därför bör riksåklagaren göra en förutsättningslös utredning och eventuellt begära resning i demorddomar som hittills avkunnats. Om det visar sig att han faktiskt är oskyldig måste det också utredas hur det kunnat gå till att han ändå har blivit fälld.
Vad gäller polisförhören har framkommit att Quicks uppgifter från början var fragmentariska och osammanhängande för att så småningom bli mer detaljerade. Detta mönster är vanligt förekommande i samband med falska berättelser. Det framgår också att Quick givit flera olika versioner av vad som hänt, men möjligheten av påverkan i polisförhören har inte analyserats.
Sven-Åke Christiansson

Den sakkunnige Sven-Åke Christianson har inte uppmärksammat de avgörande felkällorna, än mindre fäst rättens uppmärksamhet på dessa. Han framför däremot häpnadsväckande spekulationer om seriemördare, som han tillämpar på Quick som om det vore klarlagt att denne är en sådan. Christianson hade den dubbla funktionen att först uppträda som biträde åt åklagaren i utredningen, och sedansjälv bedöma utredningsresultatet som sakkunnig åt domstolen. En sådan dubbelroll bryter klart mot Psykologförbundets etiska regler."
1998 skriver han i DN:
"Försvarsadvokatens (Claes Borgström) upprepade försök att tysta den offentliga debatten är både upprörande och ansvarslöst. Han borde själv ha försökt att åstadkomma en oberoende granskning inom ramen för domstolens prövning."
I en annan artikel i DN samma år går han hårt åt nämnde Borgström:
"Borgströms ”försvarstal” för Thomas Quicks skuld är en partsinlaga. Han vilseleder läsarna när han gör gällande att det skulle finnas teknisk bevisning (benbitarna). Domen ger en annorlunda bild. Där står: ”Thomas Quicks erkännande utgör det enda beviset i målet som direkt talar för att Therese skulle ha utsatts för den gärning åklagaren beskrivit och för att Thomas Quick skulle vara gärningsmannen.”
Wiklunds artiklar finns samlade här, liksom hans brev till Gällivare tingsrätt. (RPKAB)
Till detta kommer Dan Larsson bok "Mytomanen Thomas Quick", som kom ut 1998. Vittnespsykologen Astrid Holgersson skrev en debattartikel i SVD 1998.
Vi kan alltså konstatera att redan på 1990-talet visste rikskriminalchefen Jörgen Almblad tillsammans med sin närmaste chef Anders Danielsson, om det tveksamheter som fanns, liksom nästa chef för rikskrim Lars Nylén. Riksåklagaren hade också fått kännedom om det. Ingen agerade!
Fallet Thomas Quick är och var unikt inte bara i Sverige, utan i hela världen. Ändå lät man fallen handläggas av en liten åklagarkammare i  Norrland och låta några små tingsrätter full av lekmän döma.
Mot bakgrund av den information man fick av Jan Olsson och Nils Wiklund finns det fler än deltagarna i "Cirkus Quick" som skall brännmärkas.
Egentligen vill jag avsluta det hela med...FY FAN....så jag gör det!


7 kommentarer:

 1. detta är helt otroligt,
  det värsta är att det finns mycket småpåvar i vårt samhälle som inte håller klassen.

  SvaraRadera
 2. Mkt bra genomgång och research...min käpphäst i sammanhanget är dock att jag tror att Thomas Quick ljugit medvetet, och detta inte enbart för drogmutor. Jag söker fortfarande vilket incitament Qyick hade för att både manipulera och manipuleras av utredarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ganska enkelt; uppmärksamhet. Han var en nobody på Säter, ingen brydde sig om honom. En misslyckad bankrånare. Hade tafsat på småpojkar.
   När han hamnade i terapin var det plötsligt någon som gav honom lite uppmärksamhet och han betalade tillbaka med råge. Helt plötsligt var han nummer ett på Säter. Han fick resa runt med "Cirkus Quick". Proppades full med medicin och var för det mesta hög som Empire State building.
   Hur sedan allt kunde falla på plats med alla clownerna i cirkusen är fullständigt otroligt.

   Radera
  2. Med en sådan brottslighet som TQ gjort sig skyldig till har han givetvis grava problem med personligheten. Inte dessto mindre ska väl vård vara adekvat behandling och förväntade resultat! Att vården inga särskilda resurser har och gör ont värre är kanske en varningsklocka om att bristerna måste åtgärdas. F.ö. är väl hela psykiatrin en skam, där man skyller självmördarna för att ha tagit sina liv. Inget som den har väl skapat debatt förrän brottningsmedaljören tog sitt, på vårdinrättningen. Om något så vittnar det om brister i dialog och att verksamheten är ett självändamål.
   Sture Bergvall har själv berättat att han hade inget att komma ut till, att han inlåsning snart var slut. Att han förmodligen blivit mer destruktiv av "behandlingen" eller bristen på en sådan, så kan det förklara en hel del av detta självdestruktiva beteende. Han är ju ytterligt skuldtyngd över att ha åsamkat anhöriga lidande, så på den punkten är SB ärlig. Den övriga förljugenheten har alla andra levererat i ett ytterligt förakt. Åklagare, förundersökningsledare, psukolog och sist men inte minst advokaten?

   Radera
 3. Sannolikt har du rätt. Kan dock inte släppa spåret att Quick vet än vi tror, och detta a priori övrigt.

  SvaraRadera
 4. Mycket välgjord sammanfattning. Tack för den.

  Att läsa om Jan Olssons avhopp och hur några få rader av honom kan ge mer kött på benen än de märkliga bevis Kwast håller upp från vad som kan ha varit deras egen grillfest, är en lektion i korrekthet och yrkesheder. Om sådant vet Kwast o Co ingenting. Kwast benhårda vägran att låta analysera grillresterna talar väl sitt eget tydliga språk, man hade kanske funnit kwast's, Borgströms, Pentinens och psykologens dna...

  Castoropollux

  SvaraRadera
 5. Vänskapskorruptionen är ett känt faktum sedan urminnes tider. Det är också välkänt att poliser ljuger och förvanskar och åklagarna är precis lika. Hela den här sunkiga sörjan av poliser och åklagare skulle behöva saneras, men vad får vi kvar? Det är nämligen ett bristyrke att vara polis. Det som utbildas är i första hand personer med diverse olika personlighetsstörningar. Många av dom har sadistisk läggning och saknar all förmåga till empatiskt tänkande. Den expansion som nu sker inom polisen är inte primärt beordrat av statsmakterna, det är påkallat av polisens egen organisation för att vidmakthålla dessa tjänster. Ja vad är polisen huvudsakliga arbetsuppgifter? Jo, inom trafiken, det kan stå ett helt kompani av sådana där för att kolla farten och 0,2 promillegränsen. Detta är vad dom klarar av. Även i dessa fall, om någon kör något för fort ljuger polisen. Dom har satt i system att ljuga. Åklagarna då? Jo även detta sunk tillhör samma kategori som poliserna. Sadister, självupptagna, maktgalna och vänskapskorrupta. Senaste exemplet, förundersökningen mot FOI lades ned. Jo det finns väl ingen som biter av den hand som försörjer en. Riksåklagaren för polisövervåld och polisers klandervärda beteenden mot människor,Björn Willquist är ett tydligt exempel på en jävel som borde förpassas till rättsstatens bakgård. Idioten är totalt vänskapskorrupt med alla de polisdrumlar som gjorde sig skyldiga till 4000 anmälningar om polisövervåld år 2010. Inte ett enda av dessa ärenden ledde ens till förundersökning. Ju längre ut i obygden man kommer, desto värre är det. Seppo Penttinens beteende är typiskt för en lantortsnolla om lyckats bli polis. Ljuger och och undanhåller viktiga dokument som kunde varit till Quicks fördel men ger den korrupte Penttien poäng. Alla är vi ju lika inför lagen. Nu försöker idioten Penttinen ljuga sig ur detta och lutar sig starkt mot en annan korrupt typ, som många hållit högt för hans rättshygieniska uppfattning, Lambertz. Även han är ju korrupt och i allra högsta grad jävig! Poliser och åklagare är korrupta! Även lilla staden Hudiksvall finns det poliser som ljuger och manipulerar vittnen för att ge sig själv favörer. Sven Inge Bexell, Krister Wiik. är några av dom. Den där Wiik manipulerade ett vittne och den där Bexell ljög i sin polisrapport. Borgström då? Jo den vänskapskorrupta typen som redan första målen mot Quick var och är polare med Kwasten. Borgström tog uppdraget, att för 5 miljoner företräda Quick, men utan något prestationskrav för Quicks del. Det hela var ett spel för galleriet. För Quick hade rätt till ett ombud och digniteten av de misstänkta brotten krävde " ett lite bättre ombud" som då blev Borgström, om han nu var så mycket bättre.... Ja, då kan man stilla undra, vad har Borgström gett i kicka back till dårfinken Kwast och pajasen Penttinen och kanske Chritansson? Är det pengar eller vad? Att den där så kallade Psykologen Christiansson klarat sig så här lindrigt undan fram till nu är anmärkningsvärt. Även denna typ är ju korrupt och så klart jävig med Kwast-helvetet. Sakkunnigvittne....Hela det här gänget som suttit och runkat åt varandra från det första målet fram till nu borde sättas bakom lås och bom för resten av deras liv. Man vill bara minst sagt lägga en stor snorloska i nyllet på dom var och en. Men den där Kwast idioten den borde någon dräpa om inte idioten själv kan ta sitt liv.

  SvaraRadera

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.