måndag 22 november 2010

Jag gör väl som jag själv vill?


DN skriver idag att Folhälsoinsitutet (FHI) vill hårdare tag mot rökning, bl a vill man förbjuda rökning upp till myndighetsåldern 18 år. Många möter alla förslag som begränsar rökningen till att "jag gör väl som jag själv vill". Är du vuxen och myndig kanske du har rätt? Rök eller sup så mycket du vill! Enkel matematik om det inte kostade samhället något. "Alltid rött Alltid rätt" jämför i sin blogg tobak och alkohol med hur mycket farligare den sistnämnda är för tredje person till följd av våldsbrott och ökat kriminalitet. Det finns inget att invända mot det, men när det gäller att hjälpa unga att undvika alla former av droger så länge måste alla åtgärder vidtas. Ingen kan säga att det är nödvändigt att röka eller dricka alkohol. Ingen kan eller säga att det är ofarligt. Det är också faktum att båda lasterna kostar samhället pengar.
Jag stödjer därför till 100% förbud mot rökning tills man är myndig. Detta tror jag också blir ett bra "vapen" för alla föräldrar för att få sina unga att sluta eller aldrig börja. Samtidigt vill jag se hårdare tag och hårdare tag för de som langar till ungdomar. I framtiden i så fall både sprit och tobak."Begrundat och plitat" frågar sig i sin blogg hur man skall bestraffa den som röker och är omyndig? Min motfråga är hur man gör med annat som är förbjudet innan man är 18 år?
En svårighet för många föräldrar är att de själva både röker och dricker. Detta tangerar ett annat förslag om att det skall vara straffbart att vara berusad tillsammans med sina barn (DN-debatt). Det ligger en hel del i detta, även om jag inser att tillämpningen kan vara besvärlig. Kanske borde det åtminstone vara så att man straffas om det händer barnen något när man har ansvar för dem, men är berusad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.