söndag 13 januari 2013

Aaron Swartz - ett litet memoriam


Igår dök plötsligt ett tweet upp på Twitter: "RIP Aaron Swartz". Det följdes av flera och länkar till artiklar om dödsbudskapet och om honom. Jag hade aldrig noterat namnet tidigare. Borde jag det? Naturligtvis!
Jag började läsa om en extraordinär ung man, 26 år, som hängt sig i sin lägenhet i New York. En ung man som hotats med 35 års fängelse och 1 million dollar i böter av en federal åklagare.
Aaron Swartz var ett datasnille. Som 14 åring var han med och skapade programmet RSS, som används i program för att samla ihop information från olika sajter. Swartz kunde ha blivit rik, mycket rik på sina färdigheter. Han blev istället en legend, som hängav sig åt att skapa ett fritt Internet. Information och kunskap på Internet skulle vara tillgänglig för alla. Swartz inte bara pratade, utan han agerade.
Bland annat retade han sig på att folk tvingades betala för att få ut protokoll från domstolar, eftersom dessa var upprättade på det allmännas bekostnad. 2008 skapade han tillsammans med en vän ett program som gjorde att han kunde ladda ner flera millioner dokument och gjorde dessa tillgänglig på en allmän domän. Detta gjorde att han blev föremål för undersökning av FBI för civil olydnad, men fallet ledde inte till åtal.

2011 arresterades han för att ha tagit 4 millioner filer ur databasen hos ett företag (JSTOR) som levde på att digitalisera och sälja vetenskapliga artiklar, skrivna av akademiker till mycket höga priser. De som skrivit artiklarna fick inte en cent i ersättning för vidareförsäljningen. Swartz tyckte att detta var kunskap alla borde ha tillgång till. 
Universitet betalade för access till databasen. Swartz skaffade sig möjlighet att logga in i systemet via en dator på Havard och laddade ner filerna. Han gjorde inga försök att dölja vad han gjorde, eftersom han var en auktoriserad användare. Den stora mängd data som laddats ner, gjorde dock att han dator stängdes av från ytterligare access.
Företaget (MIT) som ansvarade för nätverket anmälde Swartz för dataintrång. Något material lades aldrig ut på nätet och Swartz återlämnade det till JSTOR, som inte drev fallet vidare, eftersom man inte ansåg sig ha lidit någon egentlig skada. Det gjorde däremot MIT. Kanske får de kände sig trampade på tårna för sin urusla datasäkerhet. Den som är tekniskt bevandrad kan med fördel läsa vad expertvittnet Alex Stamos skriver.
Fallet hamnade hos en federal åklagare i Boston, Carmen Ortiz, känd för att vara i det närmaste övernititisk. Hon plockade ihop ett åtal som sammantaget skulle ge honom 35 års fängelse och 1 millinon dollar i böter. Swarz nekade till alla anklagelserna och släpptes mot en borgen på $100 000. Rättegången var planerad att hållas i april.
Timothy B Lee skriver i en artikel, att även om att om Swarz skulle ha gjort sig skyldig till dataintrång, så är straffskalan $100 i böter och maximalt 30 dagars fängelse. Han menar, precis som många andra, att åklagarens hantering är en "overkill" i hästformat.
Inget vet säkert varför åklagaren valde att komma med sina vidlyftiga anklagelser mot Swartz. En del menar att det amerikanska justitiedepartementet ligger bakom. Han var en elak finne i röven med sina aktiviteter och civila olydnad och måste tystas.

2008 skrev Swarz "The Geurilla Open Access Manifesto", där han bland annat skrev att "vi måste ladda ner vetenskapliga journaler och lägga ut dem på fildelningssajter". Detta var kanske Swartz plan, men som aldrig genomfördes.  Swartz blev en frontfigur i kampen om vem som ska kontrollerar Internet och informationen som sprids där. Han var en stark motståndare till myndigheternas försök att skaffa sig total kontroll över nätet och var framgångsrik i sitt opinionsarbete. Han spelade en avgörande roll i kampen att stoppa SOPA (Stop Online Piracy Act), ett amerikanskt lagförslag som syftar till att göra det möjligt för amerikanska myndigheter att föra rättsliga processer mot webbplatser och andra internettjänster som bryter mot federal upphovsrättslagstiftning, även om dessa tjänster är baserade utanför USA:s gränser.
Varför begick Swartz självmord? Ingen vet egentligen, men Swartz familj menar att amerikanska myndigheter måste ta en del av ansvaret. 
Larry Lessing var Swartz mentor. Han skriver man anledning av dödsfallet:
"Here is where we need a better sense of justice, and shame. For the outrageousness in this story is not just Aaron. It is also the absurdity of the prosecutor's behavior.
Our government continued to push as if it had caught the 9/11 terrorists red-handed."
Det mesta av det jag skrivit har jag hämtat från Glenn Greenwalds utmärkta artikel. Han avslutar med ett officiellt uttalande från Swartz familj:
"Aaron's death is not simply a personal tragedy. It is the product of a criminal justice system rife with intimidation and prosecutorial overreach. Decisions made by officials in the Massachusetts US Attorney's office and at MIT contributed to his death. The US Attorney's office pursued an exceptionally harsh array of charges, carrying potentially over 30 years in prison, to punish an alleged crime that had no victims. Meanwhile, unlike JSTOR, MIT refused to stand up for Aaron and its own community's most cherished principles."
Ett petition har skrivits till president Obama om att han ska kicka åklagaren Carmen Ortiz:
"A prosecutor who does not understand proportionality and who regularly uses the threat of unjust and overreaching charges to extort plea bargains from defendants regardless of their guilt is a danger to the life and liberty of anyone who might cross her path."
Aaron Swartz grundande organisationen "Demand Progress", som arbetar för medborgerliga rättigheter och bl a drev den framgångsrika kampanjen mot SOPA.
– Det är som att försöka sätta någon i fängelse för att ha tittat i för många böcker i ett bibliotek, säger gruppens chef David Segar.(SVD)
Frågan är vad som händer efter Swartz? Blir han en martyr och inspiratör till andra att följa i hans fotspår? Framtiden får utvisa detta.
Vad hans fall sätter fingret på är hur staten missbrukar sin makt för att komma åt de som inte vill böja sig. Listan med bl a Julian Assange och Bradley Manning har fått ytterligare ett namn Aaron Swartz... RIP......
 

1 kommentar:

Kommentera gärna, men använd någon form av namn, eftersom det är svårt att svara anonyma.